• www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

v úterý má farář volný den

Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Milý Bože, máme tady na zemi docela dost legrace. Měl bys nás navštívit. Máme tu dokonce domovy pro přestárlé, takže by ses tu mohl cítit dobře. Ale nebylo by to jako v nebi.

(Víťa z knihy Děti píší Bohu)
Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
Svatojiřský koncert na podporu Hospice Sv. Jiří

Svatojiřský koncert 26. 4. 2014 u sv. Václava v Chebu

Svatojiřský koncert na podporu služby Hospice Sv. Jiří se koná 26. 4. 2014 od 16:00 v kostele sv. Václava (Kamenná ulice, Cheb). Již tradičně vystoupí sbor CANTILO, v. i. p. z Mariánských Lázní. Vstupné na koncert je dobrovolné a bude věnováno na podporu služby Hospice Sv. Jiří, o. p. s. Repertoár je různorodý, pojímá skladby duchovní, světské i lidové. Kromě hlasové produkce jsou skladby doplněny o doprovody na hudební nástroje (kontrabas, violoncello, flétna příčná, tenorová, altová, sopránová, kytara).

Info: cantilo-v-i-p.webnode.cz

Cantilo v.i.p. ( vokálně - instrumentální parta ) je skupinka několika nadšenců, kteří se začali jednoho dne jen tak scházet, aby si zazpívali a sdíleli společnou radost z hudby, jejímuž kouzlu propadli a propadají dodnes. Oficiální vznik Cantila v.i.p. se datuje od roku 2012. Ke svým prvním narozeninám natočilo Cantilo také své první CD s názvem „Barvy hudby". Repertoár Cantila v.i.p. je různorodý, pojímá skladby duchovní, světské i lidové. Kromě hlasové produkce jsou skladby doplněny o doprovody na hudební nástroje (kontrabas, violoncello, flétna příčná, tenorová, altová, sopránová, kytara).

Facebook: https://www.facebook.com/events/287456484744178/

 
Velikonoce 2014 v Chebu

Květná neděle (13. 4.) Den Kristova vjezdu do Jeruzaléma

- průvod s ratolestmi v 10:00 (!!) z Františkánského nám., mše s pašijemi u sv. Václava

- „Příběh Ježíšův“, folk-rockové pašije v 19:00 ve farním sále

Zelený čtvrtek (17. 4.) Den poslední večeře

-    mše na památku večeře Páně v 16:00 v D. Žandově

-    mše na památku večeře Páně s mytím nohou v 18:00 ve farním sále v Chebu

-    sbírka „Postní almužna“ na podporu služby Hospice Sv. Jiří (při obou mších)

-    eucharistická adorace v „getsemanské zahradě“ po mši ve farním sále

Velký pátek (18. 4.) Den Kristova utrpení

-    ranní chvály od 9:00 do 9:30 ve farním sále

-    křížová cesta městem, zahájení v 15:00 u sv. Mikuláše (délka až 2 hodiny)

icon Hruška Petr: Vstanu a půjdu k svému otci - eucharistická křížová cesta (1.61 MB)

-    velkopáteční obřady s uctíváním kříže od 18:00 u sv. Václava, sbírka na Sv. zemi

Bílá sobota (19. 4.) Den ztišení a naděje

-    liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ od 9:00 do 10:00 ve farním sále

icon Homilie na velkou a svatou sobotu (113.62 kB)

-    možnost bdění u Kristova hrobu po celý den v kostele sv. Mikuláše

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (19. 4.) Velká noc

-     vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně se slavností světla (v kostele sv. Mikuláše), bohoslužbou slova, obnovou křtu a slavením eucharistie (ve farním sále) v sobotu od 22:00 (délka až 3 hodiny, odvoz zajistíme)

-    následuje přátelské velikonoční „agapé“ ve farním domě

Zmrtvýchvstání Páně (20. 4.) Boží hod velikonoční

-    slavení eucharistie s žehnáním pokrmů v neděli od 10:00 (!!) u sv. Václava (!!)

-    slavení eucharistie se žehnáním pokrmů v neděli od 12:00 (!!) v D. Žandově

-    „Vycházka do Emauz“, sraz v neděli v 15:00 na faře, délka až 3 hodiny

-    slavení eucharistie v neděli v 18:00 ve farním sále

-    při všech mších sbírka na Diecézní charitu Plzeň

Oktáv Zmrtvýchvstání Páně (21. 4.) Pondělí velikonoční

- slavení eucharistie v 8:50 v kostele sv. Václava

- slavení eucharistie v 15:00 v DPS Dragounská

 
Postní almužna 2014

Postní almužna 2014Kde pomůže Postní almužna?

Už dlouho se v Chebu mluvilo o potřebě podpořit ty, kteří chtějí umírat v kruhu své rodiny doma, a ty, rodinné příslušníky, kteří jim to umožní. Paliativní péče je finančně velmi náročná a klienti přispívají jen nepatrným zlomkem nákladů. Zbytek musí vedení hospice získat prostřednictvím grantů od obcí, kraje, dotací od ministerstva zdravotnictví, ale především od soukromých dárců.

Proto jsme rozhodli, že všechny vaše příspěvky, drobné, větší i velké, které letos vložíte do sbírky Postní almužna a jejichž využití nijak blíže neurčíte či zaškrtnete na kasičce volby „Dle uvážení Charity“, věnujeme letos na podporu služeb Hospice Sv. Jiří, který začal od února působit v Chebu a okolí a obzvlášť v letošním „rozjezdovém“ roce, kdy dotace z kraje a ministerstev a platby od pojišťoven zatím ještě nebylo možné získat, je závislý na drobných dárcích a sponzorech.

Hospic poskytuje služby všem lidem, kteří je právě potřebují, bez ohledu na jejich momentální hmotnou situaci. Jeho tým pomáhá nejen po zdravotnické stránce, ale nabízí i podporu sociální a duchovní jak pečujícím osobám, tak umírajícím (více viz prezentace služby Hospice Sv. Jiří). Takto komplexně pojatá péče tedy pomáhá zmírňovat nouzi ve všech třech výše uvedených oblastech v prostředí, do kterého se jen nemnozí odvažují vstupovat.

Celý článek...
 
"Hospic běží o život" - služby a podpora Hospice Sv. Jiří v Chebu

Následující informace jsou určeny všem, kteří chtějí jakýmkoli způsobem podpořit „běh o život" nově založeného Hospice Sv. Jiří v Chebu, který na zelené louce a za velké finanční nejistoty začal v únoru na Chebsku nabízet 24 hodinovou paliativní péči umírajícím a jejich rodinám, aby tito mohli svůj poslední „běh o život" běžet v domácím prostředí, s kvalitním tišením bolesti ve všech jejích podobách (v názvu Hospice Sv. Jiří nám tyto čtyři podoby bolesti - fyzickou, duševní, sociální, duchovní - symbolicky připomíná právě sv. Jiří, který podle legend bojoval proti drakovi, a proč ne zrovna čtyřhlavému). Postupně zde budou přibývat další informace a podněty, jak je možné se do této podpry zapojit (nebo se mrkněte přímo do dárcovské sekce vlastních stránek Hospice).

Zatím níže přinášíme přehled nabídky služeb Hospice a několik inspirací, jakými způsoby je možné tyto služby podpořit z vaší strany či ze strany vašich přátel.


 Péče o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí

Hospic Sv. Jiří, o. p. s.

Motto: "Nepřišli jsme zemřít, ale žít do posledního okamžiku!"

Hospic Sv. Jiří

Kdo jsme?

 • Jsme obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří se sídlem v Chebu poskytující registrované zdravotní a sociální služby v domácnosti, založená Farní charitou Cheb, farářem Petrem Hruškou a dalšími spolupracujícími chebskými osobnostmi (podrobnosti).
 • Chceme umožnit nevyléčitelně nemocným lidem odchod z tohoto světa
  v domácím prostředí a klidné rozloučení s blízkými, bez nadměrně zatěžujících léčebných procedur a zákroků.

Co nabízíme?

 • poradenství při rozhodování o nejlepším způsobu péče o nemocného člena rodiny (podrobnosti)
 • podporu a pomoc rodině v péči o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí (podrobnosti)
 • službu lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologa, duchovního, poradce pro pozůstalé a vyškolených dobrovolníků (podrobnosti)
 • zprostředkování souvisejících podpůrných služeb a kompenzačních pomůcek (podrobnosti)
 • podporu a poradenství rodině v období při a po úmrtí nemocného (podrobnosti)

Komu?

 • nevyléčitelně nemocným lidem, kteří si přejí důstojně zemřít v domácím prostředí
 • jejich rodinám, které se rozhodly pečovat o své blízké v závěru jejich života

Jak nám můžete pomoci?

 • osobní a společnou modlitbou za kvalitu, finanční udržitelnost a další rozvoj
 • členstvím v Klubu přátel Hospice, nabídkou konkrétní praktické spolupráce, či zapojením se do dobrovolnické návštěvní služby u klientů
 • jednorázovým či pravidelným příspěvkem v hotovosti nebo převodem na účet Hospice Sv. Jiří č. 263 585 434 / 0300
 • příspěvkem v rámci benefičních akcí jako Postní almužna, Svatojiřský koncertPoutní (ultra)maraton - "Běh o život"Milošova 60 apod.
 • pomocí při získávání jednorázových či dlouhodobých sponzorů z řad jednotlivců, podnikatelů či firem (např. darováním či zprostředkováním příspěvku 1.200 Kč pomůžete zajistit celodenní a celonoční pohotovost hospicové sestry)
 • více také přímo v dárcovské sekci vlastních stránek Hospice

Kde najdete další informace nebo můžete objednat naši službu?

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Svobody 520/3, Cheb 350 02, tel: 736 432 911

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , web: www.hospiccheb.cz

facebook: https://www.facebook.com/pages/Hospic-Sv-Jiří/156333204534008

bankovní účet Hospice Sv. Jiří č. 263 585 434 / 0300

Pomozte nám pomáhat. Děkujeme!


 

 
Nenechte si ujít... duben 2014

 Pár nabídek na duben a následující měsíce...

Celý článek...
 
Vychází dubnový Zpravodaj

Richard Polák - jáhenské svěcení PlzeňDubnové číslo našeho farního Zpravodaje je již v elektronické podobě ke stažení, v podobě papírové jej budete mít v ruce do neděle. Najdete v něm např. kompletní program velikonočních bohoslužeb, "absolventské práce" z naší "malé školy víry" (pravda, trošku šmrncnuté i "malou školou svědectví"), prezentaci 3. kapitoly exhortace Radost evangelia papeže Františka, vysvětlení, na co půjde letošní Postní almužna, dokončení výtahu z dopisu naší pastorační rady biskupovi Františkovi o správcovství farních financí, pár postřehů z Richardova svěcení, informaci o službě a možnostech podpory Hospice sv. Jiří a mnoho dalších pozvánek či informací (jako např. pozvání na Bazárek dětského oblečení, Svatojiřský koncert, folk-rockové pašije, diecézní pouť do Neukirchen či na jubilejní 10. farní dovolenou; viz Nenechte si ujít...). 

icon Zpravodaj chebské farnosti 2014 04 (991.3 kB)

 

 
Restituce jako šance (5): "Budeš mít poklad v nebi"

„Budeš mít poklad v nebi...“

Druhá část (body 3 + 4) odpovědi Pastorační rady Řk farnosti Cheb 
na Osobní list biskupa všem věřícím plzeňské diecéze 
CREDIDIMUS CARITATI

V souvislosti s probíhajícím majetkovým vyrovnáním a s ním související přípravě církví na nový způsob financování postupně čtenáře Zpravodaje seznamujeme s nejdůležitějšími informacemi, které se tohoto procesu týkají. V prosincovém čísle jsme se podívali na nejširší rovinu tohoto tématu, na vztah mezi státem a církvemi. V lednovém čísle jsme se věnovali informacím o plánovaných změnách financování na celodiecézní rovině. V únorovém čísle jsme otisli zkrácenou verzi první a druhé části dopisu, který naše pastorační rada zpracovala jako odpověď panu biskupovi na jeho osobní list věřícím v diecézi CREDIDIMUS CARITATI. V březnovém čísle jsme přinesli výtah z prvních dvou bodů třetí části tohoto dopisu pastorační rady věnované již přímo tématu hospodaření církve v diecézi a farnostech. tomto čísle nyní přinášíme mírně zkrácenou verzi třetího a čtvrtého oddílu druhé části dopisu, čímž jeho prezentaci uzavíráme.

Pro celý biskupův dopis viz www.credidimus.farnostcheb.cz

Kompletní text odpovědi pastorační rady je k dispozici také zde: 

icon Budeš mít poklad v nebi... aneb Restituce jako šance (743.15 kB)

(dopis datován v Chebu 30. 1. 2014)

Body 1 a 2 III. části dopisu byly představeny ZDE, body 3 a 4 představujeme dále v článku...

 

Celý článek...
 
Evangelii gaudium - Radost evangelia - III. kapitola

exhortacePokračujeme v prezentaci apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii gaudium – Radost evangelia, jejíž kompletní text najdete na gaudium.farnostcheb.cz.

Po představení, komu je evangelium adresováno (Úvod), nahlédnutí do atmosféry, ve které je evangelium hlásáno (2. kapitola) a předestření východisek či principů, na základě kterých je utvářena evangelizující církev (1. kapitola), nás papež František ve dvou dalších kapitolách své uvádí do dvou hlavních rozměrů každého zdravého hlásání evangelia: svědectví slova (3. kapitola: Zvěst evangelia) a služba životu (4. kapitola: Sociální rozměr evangelizace). Dnes shrneme hlavní témata prvního z nich.

 

icon Evangelii gaudium - Radost evangelia - oficiální překlad ke stažení (1.04 MB)

icon Radost evangelia 3 - 3. kapitola - souhrn (398.15 kB)

Celý článek...
 
Společenství učedníků misionářů

Na postní Postní školu svědectví RADOST EVANGELIA naváže po Velikonocích každou středu od 19 hod. na faře možnost setkávání se k modlitbě a praktické výuce ve svědectví. Protože „církev, jež ‚vychází‘, je společenstvím učedníků misionářů, kteří se chápou iniciativy, zapojují se, provázejí, přinášejí plody a slaví“ (papež František: Evangelii gaudium č. 24).

 
Farní dovolená 2014: Jubilejní

TrhanovRádi bychom Vás i letos pozvali na jubilejní, již desátou farní dovolenou.

Misto: Zámek v Trhanově na Domažlicku (www.trhanov.cz), budeme mít k dispozici i se zámkem sousedící kostel

Termín: od neděle 27. 7. 2014 do soboty 2. 8. 2014

Ubytování: V postupně rekonstruované staré zámecké budově (dříve škola v přírodě) ve dvou až pětilůžkových pokojích s vlastní sociálkou ve 2. patře (bez výtahu),+ k dispozici společenský sál, učebna, dětská místnost, kafárna, veliká zahrada s hřištěm, kousek dvě hospody

Cena: ubytování s polopenzí dospělí 2.500 Kč, senioři 2.400 Kč, děti od 7-15 let 2.000 Kč, děti do 6 let zdarma; je třeba počítat s dalšími náklady na místě (předem ohlášené obědy, vstupné, koupání, příspěvek na mikrobus apod.)

Celý článek...
 
Malá škola víry: Absolventské práce ;-)

Když jsme v únoru zakončovali naši podzimní „malou školu víry“ na téma „Vím, komu jsem uvěřil“, dohodli jsme se s jejími účastníky, že po absolvování závěrečného společného testu bude škola završena „seminární prací“ – alespoň malým písemným svědectvím o tom, co mi tato škola přinesla, které by pak bylo zveřejněno ve Zpravodaji. Jak se s tímto závěrečným „domácím úkolem“ celé školy víry poprali tři z jejích absolventů, kteří jej vzali vážně, se dozvíte na následujících stránkách.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Antispam.er.cz