• www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

v úterý má farář volný den

Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Mladý muž,
který neumí plakat,
je barbar.
Starý muž,
který se neumí smát,
je hlupák.

(Richard Rohr)

Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
Vychází zářijový Zpravodaj


Václav Hudeček 4. 10. 2014 v ChebuPrávě vychází zářijové číslo našeho farního Zpravodaje. Najdete zde jako vždy hrst informací o budoucím dění ve farnosti (např. pozvánku na
Loretánský koncert, chebské poutní víkendy, ekumenickou česko-německou bohoslužbu, či koncert Václava Hudečka u sv. Mikuláše, či shrnující Nenechte si ujít), pár pohledů nazpět (např. na farní dovolenou), pozvánky a zprávy z dění kolem Hospice Sv. Jiří (např. pozvánku na miniškolení "Jak získávat podporu pro dobrou věc?", pozvánku k modlitbě nejen za Hospic či zpětnou vazbu od několika rodin klientů) a samozřejmě nechybějí ani obecnější úvahy a reflexe (Slovo faráře: Kněžská idyla, Jsme jako ti mravenci, či D jako drobnosti). Přejeme příjemné počtení a těšíme se někdy na viděnou.

Celé číslo ve formátu PDF najdete ke stažení zde:

icon Zpravodaj chebské farnosti 2014 09 (615.51 kB)

 
Fundraising pro Hospic: Jak získávat podporu pro dobrou věc?

Kdo byste vedle osobní modlitební (viz ZDE) a finanční podpory (viz ZDE) chtěl při získávání financí pro Hospic také přiložit ruku k dílu a během podzimní kampaně zaměřené na získání 1,5 mil. Kč potřebných pro příští rok jakýmkoli způsobem spolupracovat jako dobrovolník, přijďte, prosíme, na jedno ze dvou miniškolení na téma „Jak získávat podporu pro dobrou věc?", která se konají v úterý 9. 9. od 15:00 do 16:30 v sídle Hospice (ul. Svobody 3 (proti Prioru) a ve čtvrtek 11. 9. od 17:00 do 19:00 na faře v Chebu.

 
Bez Božího požehnání marné lidské namáhání

„Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“

aneb Jak se vede Hospici?

První půlrok služeb

Hospic Sv. Jiří, jehož spoluzakladatelem je i Farní charita Cheb, zvládl s úspěchem první půl rok své existence (a to také díky mnoha z vás, kteří se zapojili do podpory Hospice v rámci kampaně "Hospic běží o život"). Do této chvíle přijal přes 20 klientů.  Názor na kvalitu jeho služeb se snažili pracovníci získávat kromě jiného distribucí „dotazníků spokojenosti“ mezi klienty, pečující osoby či pozůstalé.

K 30. 6. 2014 bylo do hospice doručeno 8 anonymně vyplněných dotazníků. Všech 8 respondentů uvedlo, že jim pracovníci hospice poskytli psychickou oporu a že mohli s pracovníky mluvit zcela otevřeně o čemkoli. Důležitá byla podle nich:

Celý článek...
 
Modlitební chvilka za nemocné a za služby potřebným

Modlitební chvilka za nemocné a za služby potřebným

„Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“

Všichni, kteří jsou ochotni se společně modlit za nemocné a společnou modlitbou podporovat nejrůznější formy služby potřebným v naší farnosti (např. návštěvy starých a nemocných, hospicové služby umírajícím a jejich rodinám, služby lidem bez domova či v jiné sociální tísni apod.) jsou zváni k pravidelnému modlitební chvilce každý čtvrtek od 18:15 do 18:45 hodin na faře. Poprvé se takto sejdeme 18. 9. 2014 (ale již ve čtvrtek 11. 9. od 17:00 můžete na miniškolení „Jak získávat podporu pro dobrou věc?“ nakouknout do hospicových služeb, a tak mít více „materiálu“ pro vaši modlitební podporu - více viz ZDE).

 
Koncert k 350. výročí Maria Loreto

Spolek Maria Loreto pořádá s laskavou spoluprací paní Heleny Müllerové k 350. výročí založení poutního místa Maria Loreto v sobotu 13. 9. 2014 od 15 hod. na Loretě v kostele sv. Ducha Koncert duchovní hudby. Účinkuje Chrámový sbor Cheb, varhany Miroslava Wolfová, housle Jan Wolf, víoloncello Cyril Pimek, zpěv Jiří Nerad. Sbormistr Helena Müllerová. Na pořadu jsou díla G. P. Palestriny, C. Cascioliho, R. Wagnera, N. Korejse, M. Wittala, J. Vyhnálka a dalších. Vstupné je dobrovolné, výtěžek koncertu bude věnován na podporu činnosti Hospice sv. Jiří v Chebu. Předem u paní Kovaříkové zakoupená vstupenka  opravňuje použít zdarma k dopravě na Loretu a zpět autobus, odjezd ve 14:20 z Křižovatky. Pozvánku na facebooku najdete ZDE.

 
Nenechte si ujít... září 2014

Pozvánka na akce a setkání ve farnosti i blízkém okolí v září a říjnu...

Celý článek...
 
Slovo faráře: Kněžská idyla

Moji milí,

musím přiznat, že mě docela překvapilo, že někteří z vás mé „slovo faráře“ (Za hranou možností?) z červnového Zpravodaje pochopili tak, že se snad s vámi loučím, nebo že se mi snad tady s vámi nelíbí a rád bych utekl někam za lepší prebendnou. :-) Nějaká změna samozřejmě může vždycky nastat, ale změna vedoucí k osobnímu růstu v pastýřské lásce a ve schopnosti nacházet další spolupracovníky je samozřejmě tím, čemu dávám přednost před změnou té prebendy. I když obojí to je samozřejmě mnohem těžší.

Celý článek...
 
Smíření skrze setkání: Česko-německá bohoslužba

Pozvání k ekumenické bohoslužbě 3. října 2014 v katolickém kostele sv. Václava v Chebu

SMÍŘENÍ SKRZE SETKÁNÍ
Ekumenická česko-německá bohoslužba žehnání

Ve čtvrtek 3. října 2013 se v chebském evangelickém Kostele Pokoje konala ekumenická bohoslužba smíření, při které si její účastníci připomněli 75. výročí obsazení tzv. Sudet německými vojsky v důsledku Mnichovské dohody. Společné modlitební putování z Františkových Lázní do Chebu a následná bohoslužba se tehdy velmi dotkly srdcí mnohých křesťanů a otevřely cestu ke hlubšímu smíření. V ekumenickém společenství UNA SANCTA, kde se setkávají čeští i němečtí faráři, kněží, pastoři a dobrovolní spolupracovníci různých církví a které loňskou bohoslužbu iniciovalo, se jeho členové shodli, že by v této cestě rádi pokračovali a 3. října 2014 opět pozvali křesťany z obou stran hranic k bohoslužbě v Chebu. Další informace níže v článku...

Celý článek...
 
Chebské poutní víkendy

Zveme vás na tři poutní mše v naší farnosti:

  • Svatomichalská poutní mše se koná v sobotu 27. září 2014 od 16:00 v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově. Po mši svaté následuje malé pohoštění na faře. Tuto sobodu pak již nebude večerbá žandovská mše.
  • Svatováclavská poutní mše se koná v neděli 28. září 2014 od 10:00 v kostele sv. Václava v Chebu. Tento den nebudou v Chebu jiné bohoslužby. Po mši svaté jsou všichni zváni na přátelské polední pohoštění s hudbou do farního sálu. Kdo z farníků by chtěl přispět k tomuto pohoštění svým výrobkem, prosíme, noste příslušné pochoutky během předchozího týdne na faru. 
  • Loretánská česko-německá poutní mše se koná v neděli 5. října 2014 od 15:00 na Loretě.
Tags:
 
Modlitební snídaně / večeře spolupracovníků

Modlitební snídaně / večeře spolupracovníků farnosti

Středa 1. října 2014 od 9 nebo 19 hodin

K modlitební snídani či večeři spolupracovníků jsou ve středu 1. října od 9 či 19 hodin zváni všichni, kteří jakýmkoli způsobem ve farnosti spolupracují na pastoračních, evangelizačních, liturgických, charitních či jiných farních službách, chtějí se za tyto služby a za ty, kterým slouží, modlit a spolu s ostatními vytvářet prostor pro vlastní vzdělávání a formaci.

Zváni jsou i všichni, kteří by se rádi do některých z farních služeb zapojili a připravili na ně. Pokusíme se tímto způsobem navázat na dřívější požehnanou tradici každoměsíčního formačního setkávání spolupracovníků a dáme možnost jak těm z vás, kterým se hodí přijít spíše ráno, tak těm, kteří zas mohou jen večer.

Kromě skromného občerstvení z farních zásob (ale i vlastní naturálie jsou vítány) nás čeká čas k rozhovoru a radostech a starostech spojených se službou, ke vzájemnému povzbuzení, duchovní i praktické formaci a k modlitbě za sebe navzájem i za ty, kteří nám jsou skrze naší službu svěřeni.                        

Těším se na vás,

P. Petr

 
Václav Hudeček 4. října 2014 v Chebu

icon Václav Hudeček 4. 10. 2014 v Chebu - plakát (7.49 MB)

Václav Hudeček

V sobotu 4. října 2014 zveme všechny příznivce vážné hudby do chrámu sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu (Kostelní náměstí), kde od 19 hodin vystoupí český houslový virtuos Václav Hudeček spolu s hostem Markem Zvolánkem (trubka) a Komorním orchestrem Musica Lucis Praga. Na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, P. J. Vejvanovský.

Vstupné v předprodeji (plná cena 250 Kč, slevová cena pro seniory nad 70 let a mládež do 15 let 180 Kč), nebo hodinu před koncertem v kostele (pak plná cena 300 Kč / slevová 250 Kč). Předprodej vstupenek v Turistickém infocentru Cheb, Jateční 476/2. Koncert se koná za finanční podpory města Chebu, BELIMO a Brass Studio Prague Arnold Kinkal. 

Každou zakoupenou vstupenkou přispějete 30 Kč na zdravotně-sociální služby obecně prospěšné společnosti. Hospic Sv. Jiří v Chebu (www.hospiccheb.cz) poskytované nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, aby poslední chvíle svého života mohli prožít doma, v okruhu svých nejbližších. Děkujeme za Vaši podporu.

icon Václav Hudeček 4. 10. 2014 v Chebu - plakát (7.49 MB)

Petr Hruška

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Antispam.er.cz