• www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

v úterý má farář volný den

Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Please install the joomlacomment component first.

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Mladý muž,
který neumí plakat,
je barbar.
Starý muž,
který se neumí smát,
je hlupák.

(Richard Rohr)

Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří

Anonymní alkoholici

Potřebujete pomoci
v zápase s alkoholismem?
Podívejte se na stránky
Anonymní alkoholici
Kontakt na pobočku
v Karlových Varech
pak najdete ZDE.
nebo viz
Facebookové skupina
Anonymní Alkoholici Logo
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
Noc kostelů 2015 v Chebu: Sedmero tváří modlitby

Noc kostelů 2015

Noc kostelů 2015: Sedmero tváří modlitby

Noc kostelů 2015 Cheb sv. VáclavViz také inspirující Slovo k Noci kostelů od P. Michala Němečka. Více informací k programu v jednotlivých kostelích po celé republice najdete také na www.nockostelu.cz (menu: Kraj - Karlovarský - Kostely...), nebo si přímo klikněte na program v kostele sv. Václava v Chebu. Viz také facebooková událost Noc kostelů 2015 v Chebu.

„Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo“ je mottem Noci kostelů 2015, která se bude konat 29. května 2015 od 19:00 do 24:00.

Po loňském roce, kdy jsme chtěli prezentovat život farnosti a služby, které farnost, farní charita a Hospic Sv. Jiří veřejnosti nabízejí, a pojali jsme to hodně široce včetně kláštera dominikánů a Dolního Žandova, chceme letos dát důraz na slavení Boží přítomnosti uprostřed nás a na modlitbu.

Program Noci kostelů v kostele sv. Václava v Chebu

Sedmero tváří modlitby aneb Dostaveníčko s Hospodinem

Přijďte s námi prozkoumat různé výrazové formy jazyka srdce nazývaného modlitba!

Program u sv. Václava ke stažení: icon Noc kostelů 2015 Cheb sv. Václav (290.63 kB)

Kompletní program: icon Noc kostelů 2015 Cheb kompletní program (4.65 MB)

Každou hodinu jste zváni k prožití jiného způsobu modlitby:

 • 18:00 - 19:00 1. Slavení eucharistie aneb Liturgie lásky až do krajnosti

"Vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával..." (Skutky 24,30)

 • 19:00 - 20:00 2. Společně s nejmenšími aneb Rozverné modlitby pro děti

"Nechte maličkých přijít ke mně..." (Marek 10,14)

 • 20:00 - 21:00 3. Ve společenství s Marií aneb Rozjímavá modlitba růžence

"Hle, tvá matka..." (Jan 19,27)

 • 21:00 - 22:00 4. Pro všechny, co se neumějí modlit aneb Prostá modlitba pokoje

"Pojďte ke mně všichni..." (Matouš 11,28)

 • 22:00 - 23:00 5. V jednotě s celou církví aneb Liturgická modlitba hodin

"Je třeba se stále modlit, a neochabovat..." (Lukáš 18,1)

 • 23:00 - 24:00 6. Eucharistická adorace aneb Kontemplativní modlitba ticha

"Po ohni přišel jemný hlas ticha..." (1 Královská 19,12)

 • 24:00 - 24:05 7. Závěrečné požehnání a poslání aneb Akční modlitba života

"Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka..." (Lukáš 2,29)

Doprovodné nabídky:

 • Paralelně 19:00 - 21:00 Nabídka pro děti noci aneb Prostor pro nejmenší návštěvníky

"Nebudete-li jako děti..." (Matouš 18,3)

 • Paralelně 19:00 - 24:00 Pohoštění pro tuláky noci aneb Občerstvení pro všechny v kapli

"Byl jsem hladový a dali jste mi najíst..." (Matouš 25,35)

 • Paralelně 19:00 - 24:00 Dobré slovo pro všechny příchozí aneb Pořadatelská služba

"Věnujte se všedním službám..." (Římanům 12,16)

 • Paralelně 19:00 - 24:00 Duchovní písně v každou celou hodinu aneb Nebeské kůry

"Plni Ducha zpívejte společně..." (Efezským 5,19)

 • Paralelně 19:00 - 23:00 Na slovíčko s farářem a jáhnem aneb Třeba i duchovní konzultace

"Chceme pomáhat vaší radosti..." (1. Korintským 2,24)

Po celý večer vám jsou v kostele sv. Václava k dispozici skupiny, společenství i jednotlivci z Římskokatolické farnosti Cheb a jejich přátelé.

Těšíme se na vás!

Program u sv. Václava ke stažení: icon Noc kostelů 2015 Cheb sv. Václav (290.63 kB)

Kompletní program: icon Noc kostelů 2015 Cheb kompletní program (4.65 MB)

Celý článek...
 
Slovo k Noci kostelů 2015

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.  (Ž 139,12)

Níže přinášíme Slovo k letošní Noci kostelů od jednoho z jejích organizátorů v pražské arcidiecézi, P. Michala Němečka. O programu Noci kostelů v Chebu a okolí se dozvíte zde: Noc kostelů 2015 v Chebu: Sedmero tváří modlitby, případně na centrálním webu www.nockostelu.cz (menu: Kraj - Karlovarský - Kostely...). Viz také facebooková událost Noc kostelů 2015 v Chebu.

Celý článek...
 
Eucharistický kongres 5. část

Na rok 2015 vyhlásila Česká biskupská konference Národní eucharistický kongres a Rok eucharistie s tématem „Eucharistie – Smlouva nová a věčná“. Jeho první část proběhne ve farnostech od ledna do června 2015, kdy se každý měsíc zdůrazní jedno ze šesti témat. Tato část pak vyvrcholí slavností Těla a Krve Páně s následnou nedělí 7. června 2015, kdy farnosti budou prožívat „Den eucharistie“. Završením celého kongresu pak bude sympózium konané 15. – 17. října 2015 v Brně se závěrečnou mší na Zelném trhu. Více viz www.nek2015.cz.

Témata NEK 2015:

5. Eucharistie a Maria

Největší z žen nám pomáhá vidět i jiné ženy v životě Božího lidu; na jejich příkladu rozvíjíme svou vlastní osobnost.

Celý článek...
 
Nenechte si ujít ... květen 2015

Několik májových a pomájových nabídek ve farnosti i mimo ni...

Celý článek...
 
Poutní maraton 2015 je za dveřmi - těšíme se i na vás!

POUTNÍ MARATON – 6. ROČNÍK 20. 6. 2015

Motto: Poutní maraton 2015 „Ať už ležím nebo běžím - doma je doma“

Poutní maraton 2015edposlední červnovou sobotu, 20. 6. 2015, pádá Farní charita Cheb, Běžecká škola Miloše Škorpila a Římskokatolická farnost Cheb benefiční Poutní maraton

Trasy Poutního maratonu jsou vhodné jak pro děti nebo seniory, tak i pro sportovce, kteří si chtějí zaběhnout klasický maraton 42,2 km. Vedou poutními místy Chebska a Waldsassenska, z velké části přírodě, a zdolat je můžete pěšky, na kole, během či v poutním autobuse.

Zahájení bude 20. 6. 2015 v 9:00 hodin u kostela sv. Mikuláše v Chebu, pak trasa pokračuje se na Loretu, do Waldsassenu a zpátky do Čech se vra kolem Bismarckovy rozhledny zpět do Chebu. 

Celý článek...
 
Letní dětské dovádění: 1. - 6. července 2015 Jáchymov

Letní dovádění Jáchymov 1. - 6. července 2015

ZAKLETÝ ZÁMEK NA HADÍ HOŘE

Zakletý zámek na Hadí hoře

Naší základnou pro tradiční letní pobyt dětí z farnosti a dalších jejich kamarádů bude letos evangelický Sborový dům v Jáchymově.

Přípravný tým několika dospělých a asistentů z řad starších dětí bude na základnu odjíždět nejspíše již v úterý 30. 6. odpoledne (čas upřesníme osobně) a vracet se bude v pondělí 6. 7. během dne. Všechny ostatní děti budou odjíždět ve středu 1. července v 9:00 od kostela sv. Mikuláše v Chebu a vrátí se v neděli 5. července kolem 18:00 na totéž místo (čas upřesníme). Pojedeme mikrobusem (kterým se budeme přesouvat i na místě).

V Jáchymově strávíme pět dní a čtyři noci plné her, výletů, dobrodružství a příběhů, které nás, podobně jako okolní uranové doly a tajuplné hory, povedou jak „na hlubinu“, tak „do výšin“ našich životů a vztahů.

Prosíme, abyste rodiči podepsané přihlášky a prohlášení o zdravotním stavu odevzdávali v kanceláři farnosti (pondělí a středa 9:00 - 17:00), svým katechetům (jáhen Petr, Martin Svatek), jejich asistentkám (Dana Kučerová, Anička Šalomová), nebo osobně Petru Hruškovi (tel. 608 646 557) či Evě Kolafové (tel. 731 619 729), a to co nejdříve, nejpozději pak do 31. května 2015. Do stejného termínu je třeba také zaplatit zvolenou platbu či alespoň zálohu (pokyny viz přihláška níže v článku).

Další informace na vyžádání na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo na výše uvedených telefonních číslech.

Akci na facebooku najdete ZDE.

Petr Hruška

Celý článek...
 
Farní dovolená 2015: Běh smrti v Českém ráji

Ad mortem festinamusAd mortem festinamus

Rádi bychom Vás i letos pozvali na farní dovolenou, tentokrát do Českého ráje. Téma letošní dovolené je inspirováno názvem středověké písně "Ad mortem festinamus" ("Spěcháme vstříc smrti" - HUDBA / TEXT), po které je také pojmenována jedna stará běžecká keška (wherigo) u hradu Kost, kam se určitě také podíváme. 

Misto: Český ráj, Penzion ESPERO Skokovy

Termín: od neděle 2. 8. 2015 do soboty 8. 8. 2015

Ubytování: Ubytování v srdci Českého ráje, v Penzionu ESPERO ve Skokovech (podrobnosti viz ZDE nebo ZDE) s kapacitou 60 lůžek, z toho 20 bezbariérových. Pokoje jsou 1-5 lůžkové, některé mají vlastní sociálku, zbytek pokojů má sociálku na chodbě. (V každém pokoji je umyvadlo s tepl. a stud. vodou). Vstup i celé přízemí je bezbariérové, včetně velké jídelny, baru, klubovny, terasy i zahrádky. V suterénu je tělocvična, sauna s bazénkem, kolárna, stolní tenis. V areálu je tenisový kurt s občerstvením, velká zahrada s ohništěm a grilem. V místě je nedaleko koupání (asi 500m).

cesky raj 3

Cena pobytu (6 dní a 6 nocí s polopenzí): Dospělí 2.500,- Kč na osobu, senioři 2.400,- Kč na osobu, děti: 7 - 15 let 2.000,-Kč, do 6 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu. Vícenáklady: Další případné společné vícenáklady (příspěvky na pohonné hmoty řidičům, apod.) budou řešeny na místě formou příspěvku do sbírky. Individuální vícenáklady si každý hradí sám (např. vstupné do kulturních či historických objektů, na koupaliště apod., včetně cesty tam a zpět).

Celý článek...
 
Slovo faráře: Dutiny horské a dutiny břišní

Renáta Fučíková: Krajiny domova - Krušné horyMoji milí, ještě před 14 dny jsem byl nadšený z toho, jak se mi to běhání po zimních a jarních virózách konečně rozběhlo, když se mi najednou z ničeho nic, bez jakékoli postřehnutelné vnější příčiny, rozbolelo jakoby zevnitř vpravo na boku pod žebry, a neustávalo to. Doktoři mě tedy prohnali vyšetřením krve, rentgenem břicha, sonem, kolonoskopií i cétéčkem. Příčina bolesti v boku je sice pořád nejasná, ale jen tak mimochodem našli velký žlučníkový kámen.

Tak jsem na 13. května objednán na laparoskopii žlučníku. Nějaký den si pak sice poležím, budu muset rezignovat na vytouženého Bahňáka a ani v neděli 17. května s vámi nebudu moci slavit eucharistii (zastoupí mne jáhen Petr bohoslužbou slova) a poté se nějaký ten týden šetřit, ale na druhé straně aspoň konečně napíšu tu závěť, kterou pořád odkládám a na kterou jsem se tak nějak vnitřně chystal mezi těmi vyšetřeními.

Vedle přikládám moc hezký obrázek Renáty Fučíkové z knihy Václava Cílka Krajiny domova, který mi tak trochu připomíná pohled do mých střev na obrazovce při pondělní kolonoskopii a středečním cétéčku. J

Jo, ta padesátka dovede člověka překvapit. A Hospodin se nad tím vším láskyplně usmívá… Ouplně to cítím…     

Váš P. Petr

 
Farní evangelizační buňky ve světle 5. a 6. neděle velikonoční

Farní evangelizační buňkyKázání z 5. a 6. neděle velikonoční, která navazují na liturgické texty Sk 9,26-31; 1 Jan 3,18-24; Jan 15,1-17 (5. neděle vel.), resp. Jan 15,9-17 (6. neděle vel.) a Sk 2,42, se dosavadní úvahy o "milosti večeřadla" (viz Jan 20,19-31, 2. neděle velikonční; Lk 24,35-48, 3. neděle velikonoční) a naší účasti na službě Dobrého Pastýře (Jan 10,11-18, 4. neděle velikonoční) pokouší shrnout a prakticky zasadit do celku poslání ke svědectví evangelia v rámci farnosti, a to ve světle inspirací převzatých z tzv. farních evangelizačních buněk (viz také Piergiorgio Perini: Systém farních evangelizačních buněk - Základní manuál, odkud je převzat i vpravo uvedený obrázek).

Kázání / katecheze z 5. neděle velikonoční odkazují na obrázek na titulní straně květnového čísla Zpravodaje (viz také obrázek vpravo), kde najdete souhrn celé dynamiky takovýchto buněk. Ranní katecheze se ještě spíše blíží dlouhému kázání, polední je pak trochu konkrétnější a praktičtější, a také delší, a večerní je pak nejvíce informativní a dialogická, tudíž také nejdelší. ;-)

Kázání / katecheze z 6. neděle velikonoční pak rozvíjejí pohled na vnitřní dynamiku setkávání ve "večeřadle". Ranní katecheze je spíše "motivující", polední spíše "instruující". 

Zde si můžete stáhnout "tahák" se souhrnem některých v katechezích probíraných témat:

icon Farní evangelizační buňky - základní uvedení (487.67 kB)

 

5. neděle velikonoční: Dynamika poslání

Kázání / katecheze z ranní mše (25 minut) AUDIO ke stažení:

icon 5. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (a) ráno (5.77 MB)

Kázání / katecheze z rodinné mše (25 minut) + uvedení a texty AUDIO ke stažení:

icon 5. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (b) poledne (8.5 MB)

Kázání / katecheze z večerní mše (34 minut) AUDIO ke stažení:

icon 5. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (c) večer (7.77 MB)

 

 6. neděle velikonoční: Dynamika setkávání

Kázání / katecheze z ranní mše (28 minut) AUDIO ke stažení:

icon 6. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (a) ráno (6.46 MB)

Kázání / katecheze z rodinné mše (25 minut) AUDIO ke stažení:

icon 6. neděle velikonoční - Farní evangelizační buňky (b) poledne (5.67 MB)

 

Další články na téma farních evangelizačních buněk:

 

 
Farní evangelizační buňky - svědectví

farni evangelizacni bunkyV dubnovém čísle Zpravodaje, v rámci úvah nad 4. tématem Roku eucharistie (viz Farní evangelizační buňky - uvedení) jsme přinesli několik podnětů k tzv. „farním evangelizačním buňkám“ (viz také Piergiorgio Perini: Systém farních evangelizačních buněk - Základní manuál, odkud je převzat i vpravo uvedený obrázek).

Dnes ze stejného zdroje přinášíme několik svědectví těch, kteří takovéto setkávání praktikují, nebo se s ním setkali.

Na titulní straně květnového čísla Zpravodaje (a také na obrázku vpravo) najdete souhrn celé dynamiky takovýchto buněk, nad kterou uvažujeme ve farnosti v kázáních velikonoční doby a kterou se budeme zabývat podrobněji v červnovém čísle a kterou se P. Hruška zabýval v kázáních 5. neděle velikonoční.

Více se dozvíte dále v článku...

 

Celý článek...
 
Požár u sv. Mikuláše

Požár v kostele sv. MikulášeDne 21. 4. kolem 14 hodiny mohli být někteří naši farníci či spolupracovníci očitými svědky malého požáru v kostele sv. Mikuláše, ve zpovědní místnosti proti bočnímu vchodu.

Dle vyjádření jednoho z těchto svědků, dosavadního vedoucího služeb dobrovolníků u sv. Mikuláše, pana Karla Dvořáka, se požár více nestačil rozhořet především díky pozorné a odpovědné službu konající dobrovolnice paní Daniely Holíkové, která ucítila včas zápach ze zamčeného prostoru severní předsíně kostela. Oznámila to panu Dvořákovi a následně volala hasiče. Poté, co prostor odemkli, zjistili, že by stejně plameny minimaxem neuhasili, a tak vyčkali příjezdu hasičů a prostor, kde hořelo, nechali zavřený, aby se požár nerozšířil.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Antispam.er.cz