• www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

v úterý má farář volný den

Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Milý Ježíši, přijď už zpátky. Potřebujeme tě. A vezmi s sebou smysl pro humor. Budeš ho potřebovat.
(Cicely z knihy Děti píší Bohu)
Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
Misijní neděle 2014 - 19. října

Misijní neděle 2014V neděli 19. října 2014 proběhne po celém světě tzv. Misijní neděle spojená se sbírkou na podporu Papežského misijního díla. V naší farnosti sbírka výjimečně proběhne až následující neděli, tj. 26. října 2014.

Podrobnosti jsou k dispozici zde:

 

 

 

 
Slovo faráře: Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku

DOMA JE DOMA... až do posledního okamžiku

… a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí“

Jan Twardovski

Většina lidí v naší zemi
by si přála poslední chvíle svého života
prožít doma mezi svými blízkými. 

Většina z nich ale nakonec umírá
o samotě,
v nemocnicích, léčebnách…

Pomozme to změnit!

(DOMA JE DOMA... ale něco to stojí)

Vážení čtenáři a milé čtenářky
našeho Zpravodaje, farníci i nefarníci,

rád bych vám zde, podobně jako se o to snažím i v okolních farnostech na Chebsku, znovu položil na srdce službu, o které již jistě mnoho víte, ale kterou jste zatím možná vnímali spíše jako nějakou „zajímavost zvenčí“, kterou stojí za to dle možností i „podpořit“. Možná je však tato služba mnohem víc „farní“, než si myslíme. Její historie totiž sahá k počátkům služby mého předchůdce Petra Bauchnera v této farnosti, kdy mu v rámci návštěvní služby u nemocných velmi intenzivně leželo na srdci založení chebského hospice. Velmi se tehdy inspiroval hospicovým hnutím na Vysočině (dnes Domácí hospic Vysočina, o. p. s.) a pražským mobilním hospicem Cesta domů a hledal různé cesty, jak s něčím podobným začít i zde. A letos, po deseti letech, se to konečně podařilo! V jaké podobě?

Tags:
Celý článek...
 
Obědy pro potřebné

Vážení farníci,

milí přispěvatelé na nedělní obědy pro potřebné, dovolte, abych Vás jako jáhen a almužník farnosti informoval o této službě, která před časem nově vznikla v naší farnosti a jež mám na starost.

Asi od začátku června tohoto roku nabízíme jako farnost každému, kdo k nám v neděli kolem poledne (aktuálně ve 13 hod.) přijde na faru, misku polévky a chléb. Nápad se zrodil jako odpověď na neutěšenou situaci řady lidí, kteří se nalezli z různých příčin na okraji společenského zájmu, a zvláště o víkendech se potloukají po ulicích a nemají kam jít (např. denní centrum sv. Alžběty, kde se tito lidé shromažďují během týdne, má o víkendech zavřeno). Tito lidé žebrají, vybírají popelnice, případně si opatřují jídlo jiným způsobem. Řada z nich má také problém s alkoholem.

Celý článek...
 
DOMA JE DOMA... ale něco to stojí

DOMA JE DOMA... ale něco to stojí

Hospodaření Hospice Sv. Jiří, o.p.s., sice není přímou součástí farního hospodaření, ale protože naše farnost tento projekt jakožto dceřiný projekt naší farní charity podporuje finančně jak přímo (farní „desátek“), tak i nepřímo (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, benefiční koncerty, osobní dary či členství v Klubu přátel Hospice některých z vás), bude dobré nechat do problematiky jeho financování nahlédnout trochu hlouběji. Proto zde v plném znění otiskujeme tiskovou zprávu o podzimní dárcovské kampani Hospice.

Zdroj: Hospic Sv. Jiří

DOMA JE DOMA … ale něco to stojí

Chebský mobilní Hospic Sv. Jiří, o. p. s., hodnotí po půl roce svého fungování své služby a vyhlašuje velkou podzimní kampaň DOMA JE DOMA s cílem získat pro příští rok příslib 1,6 mil. Kč nutných pro rozvoj, zkvalitnění a stabilizaci služeb.

Tags:
Celý článek...
 
Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se sešla ve čtvrtek 18. září 2014. Úvodní část setkání patřila modlitbě.

V další části jsme se věnovali reflexi života ve farnosti.

Obědy pro bezdomovce – musí se řešit prostor pro podávání nedělních obědů v průběhu zimního období. Je možné využít po mši svaté prostor v místnosti pod kůrem. Bratr Richard by chtěl pro tuto službu získat další spolupracovníky. O této aktivitě informoval v Klubu křesťanských žen.

Celý článek...
 
Sportovci pro Hospic

Krásný slunečný den, který panoval v sobotu 27. září, přál všem, kteří si naplánovali nějaké akce v přírodě. A v tento den se konaly hned dvě akce, jejichž pořadatelé přislíbili dát část výtěžku na činnost Hospice Sv. Jiří.

Celý článek...
 
Koncert k "narozeninám"

Krásným podzimním odpolednem se z poutního kostelíku Svatého Ducha v sobotu 13. 9. 2014 nesly tóny koncertu, který pořádal Spolek Maria Loreto. Oslavily tak 350 let, které uplynuly od jeho vybudování.

Účinkoval Chrámový sbor z Chebu, sbor pod vedením sbormistryně Heleny Müllerové, na varhany hrála M. Wolfová, na housle J. Wolf, na violoncello C. Pimek a sólovým zpěvem doprovodil J. Nerad.

Celý článek...
 
Kéž by mohly vyprávět

120 let, tedy téměř plné 2 lidské životy už stojí na kůru kostela sv. Mikuláše v Chebu nástroj, který je dokladem řemeslného mistrovství chebského varhanáře Martina Zause (1861 H. Lomany - 1905 Cheb).

Nástroj byl zkolaudován 1. 10. 1894. Městská rada tehdy, jako patron kostela a hlavní investor rozsáhlých oprav (kolem r. 1890), při výběrovém řízení oslovila nejznámější varhanářské firmy na území Rakouska-Uherska. Konkrétní návrhy zaslaly 4 z nich a ty byly poslány k posouzení a konečnému výběru F. X. Haberlovi, řediteli varhanické školy do Regensburku. Pro návrh M. Zause nakonec hovořilo hned několik faktů:1) domácí varhanář může nejlépe zajišťovat následný servis nástroje, 2) Zausovy studijní zahraniční zkušenosti, 3) výborné reference na jeho předchozí práce a nakonec 4) příznivá cena při zachování kvality použitých materiálů.

Celý článek...
 
Poděkování za 18. ročník Chebského varhannho léta

Ohlédnutí za pěti koncerty je letos velmi pozitivní! Byli jsme poctěni velkou návštěvou ze strany Vás posluchačů. Bylo radostné, vidět zcela zaplněné lavice kostela sv. Mikuláše při koncertu věnovaném chebskému rodákovi prof. A. Scherbaumovi, na kterém vystoupili varhaník A. Bárta a trumpetisté M. Kejmar a J. Linda i při závěrečném koncertu svatojakubské varhanice Ireny Chřibkové. A nemenší radostí bylo sledovat i nepřehlédnutelný okruh „malých“posluchačů, kteří se svými rodiči vyhledali programy v Kláře. Musím pochvalně konstatovat, že byli pozornými a skvěle reagujícími posluchači.

Celý článek...
 
Nenechte si ujít... říjen 2014

Několik pozvánek na říjen a listopad...

Celý článek...
 
Chebští lékaři o Hospici

Dva uznávané chebské lékaře, primáře interny MUDr. Jana Vohralíka a primáře onkologie MUDr. Pavla Krištofa, jsme v květnu 2014 požádali o jejich názory na vznik mobilního hospice v Chebu. Zde jsou vám k dispozici (viz také Tisková zpráva o podzimní dárcovské kampani DOMA JE DOMA).

Prim. MUDr. Jan Vohralík

INTERNÍ ODDĚLENÍ V CHEBU, KKN, A.S., 27. 5. 2014

„Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi“ (Ž 23,4).

Hospicovou péči považuji za vysoce potřebnou a jsem rád, že se v Chebu zřizuje právě mobilní hospic, kde vidím ještě větší význam, než u hospiců kamenných. Současná medicína dokáže mnohé nemoci léčit, řadu z nich však neumí zcela vyléčit. Stávají se z nich nemoci chronické, které člověku přinášejí různá omezení a útrapy.

Tags:
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Antispam.er.cz