• www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

v úterý má farář volný den

Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
(Bible, Jan 3,16 )
Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří

Anonymní alkoholici

Potřebujete pomoci
v zápase s alkoholismem?
Podívejte se na stránky
Anonymní alkoholici
Kontakt na pobočku
v Karlových Varech
pak najdete ZDE.
nebo viz
Facebookové skupina
Anonymní Alkoholici Logo
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
Velikonoce 2015

Květná neděle

Bohoslužby Květné neděle s žehnáním kočiček a čtením pašijí budeme slavit v Dolním Žandově v sobotu 28. 3. od 17:00, v Chebu pak v neděli 29. 3. od 10:00 (žehnání kočiček na Františkánském náměstí s následným průvodem do kostela sv. Václava) a od 18:00 ve farním sále.

Svatý týden

V pondělí 30. 3. od 18:00 se na chebské faře koná tradiční bohoslužba pokání s následnou možností slavit svátost smíření u více přítomných zpovědníků.

Mše svaté během Svatého týdne budou v pondělí od 15:00 v Domově pro seniory Skalka a ve středu od 8:00 ve farním sále na faře v Chebu.

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek (2. 4.) Den poslední večeře

-    mše na památku večeře Páně v 16:00 v D. Žandově

-    mše na památku večeře Páně s mytím nohou v 18:00 v kostele sv. Václava

-    završení sbírky „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné (kasičky)

-    eucharistická adorace v „getsemanské zahradě“ po mši ve farním sále

-    večeře na motivy „Pesachové hostiny“ v duchu židovských Velikonoc 20:00 fara

Velký pátek (3. 4.) Den Kristova utrpení

-    ranní chvály od 9:00 a závěrečné setkání Duchovních cvičení (8) ve farním sále

-    křížová cesta městem, zahájení v 15:00 pře farou v Chebu (délka až 2 hodiny)

-    velkopáteční obřady s uctíváním kříže od 18:00 u sv. Václava, sbírka na Sv. zemi

Bílá sobota (4. 4.) Den ztišení a naděje

-    liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ od 9:00 do 10:00 ve farním sále

-    závěrečné setkání Duchovních cvičení s V. Kodetem (8) od 10:00 ve farním sále

-    možnost bdění u Kristova hrobu po celý den v kostele sv. Mikuláše

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (4. 4.) Velká noc

-     vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně (před kostelem sv. Mikuláše) s následnou slavností světla, bohoslužbou slova, obnovou křtu a slavením eucharistie (vše v kostele sv. Václava) v sobotu od 21:00 (délka až 3 hodiny, odvoz zajistíme)

-    následuje přátelské velikonoční „agapé“ ve farním domě

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (5. 4.) Boží hod velikonoční

-    slavení eucharistie s žehnáním pokrmů v neděli od 10:00 (!!) u sv. Václava

-    slavení eucharistie se žehnáním pokrmů v neděli od 12:00 (!!) v D. Žandově

-    slavení eucharistie pro ty, co zaspí ráno, J v neděli v 18:00 ve farním sále

-    při všech mších sbírka na Diecézní charitu Plzeň

Oktáv Zmrtvýchvstání Páně (6. 4.) Pondělí velikonoční

- slavení eucharistie v 11:00 ve farním sále: rodinná mše svatá s piknikem

 
NOVÁ SMLOUVA aneb Poznají mě všichni - 5. neděle postní

Na reflexi o společné cestě Abraháma a Izáka na horu Moria o 2. neděli postní (viz AKEDA), úvahy o Desateru jako "chartě svobody" o 3. neděli postní (viz DEKALOG) a téma Krize jako šance o 4. neděli postní (BABYLON) nyní navazují kázání Petra Hrušky z ranní a večerní mše o 5. neděli postní (22. března 2015) na téma "života podle první a podle nové smlouvy" ve světle Jeremiášova proroctví z 31. kapitoly a z polední rodinné mše sloužené za paní Márii Malinovskou na téma "Nepadne-li pšeničné zrno do země..." (Jan 12,24). Cca dvacetiminutové (ráno a večer), resp. desetiminutové (poledne) kázání předchází nahrávka úvodu k liturgii, prvního čtení a evangelia a navazuje na ně závěrečné slovo a požehnání. Celková stopáž cca 30 min. (ráno a večer), resp. 18 min. (poledne).

Texty: Jer 31, 31-34; Jan 12, 20-33

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem...

První a Nová smlouva

Celý článek...
 
Slovo faráře: Ostrovy milosrdenství

"Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti!"

Tuto výzvu nám adresoval papež František pro letošní postní dobu (viz "Posilněte svá srdce!"). Jedním z projevů těchto „ostrovů milosrdenství“ jsou v naší farnosti tzv. „obědy pro potřebné“, které během své požehnané služby zde zavedl bratr Richard, dalším pak dlouhodobá ochota navštěvovat osamělé, staré a nemocné bratry a sestry.

Celý článek...
 
Jarní Francií s abbé Richardem

Jarní Francií s abbé Richardem v duchu poutně výletním

1. – 8. května 2015 - autokar - cena: 10.800 Kč

Patroni skupiny: Svatý Benedikt a Marta Robinová

icon Jarní Francií s abbé Richardem - info a přihláška (.doc)

icon Jarní Francií s abbé Richardem - info a přihláška (.pdf)

Událost na facebooku ke sdílení

Podrobnosti dále v článku...

Jižní Francie

Tags:
Celý článek...
 
BABYLON aneb Krize jako šance - 4. neděle postní

Na reflexi o společné cestě Abraháma a Izáka na horu Moria o 2. neděli postní (viz AKEDA) a úvahy o Desateru jako "chartě svobody" o 3. neděli postní (viz DEKALOG) nyní navazují kázání Petra Hrušky z rannírodinné a večerní mše o 4. neděli postní (15. března 2015) na téma "krize jako šance" ve světle babylonského vyhnání jako prostoru pro hloubkovou obnovu Božího lidu v zajetí, chudobě, prázdnotě, které nakonec vede ke schopnosti vnímat Boží hlas i skrze "pohany"... Cca dvacetiminutová kázání předcházejí nahrávky úvodů k liturgii a všech čtení a navazuje na ně jedno překvapení a závěrečné slovo na cestu s požehnáním. Celková stopáž 35 min. (ráno a večer), resp. 37 min. (poledne). 

Texty: 2 Kron 36,14-16.19-23; Žalm 137,1-6; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem...

Nabucco Royal Opera House

Celý článek...
 
Na hnoji leží tělo Páně!

V návaznosti na březnové téma Roku eucharistie připojujeme několik podnětů i v této rubrice, která je svědectvím toho, že mnozí farníci toto klíčové propojení eucharistie a solidarity berou vážně.

Celý článek...
 
Chebská Postní almužna 2015

Postní almužna 2015

KDE POMŮŽE LETOŠNÍ POSTNÍ ALMUŽNA?

Abychom všichni ve svých srdcích překonali „pokušení lhostejnosti“, jsme podle slov papeže Františka zvláště v postní době zváni k tomu, abychom kromě modlitby a osobního obrácení také vstoupili do hlubší solidarity s potřebnými. Ve svém poselství k postní době papež píše:

„Postní doba je vhodná pro to, abychom prokázali zájem o druhého, třebas i jen malým, ale konkrétním výrazem spoluúčasti na našem společném lidství.“

Jednou z příležitostí propojit tuto osobní cestu obrácení se skutky milosrdenství je každoroční účelová sbírka pro službu potřebným nazvaná „Postní almužna“. Na rozdíl od jiných podobných sbírek si zde sami můžete určit, na jaký účel váš příspěvek bude použit. Na spodní straně papírové pokladničky (k dispozici v kostelích) si můžete sami tento účel zaškrtnout:

Celý článek...
 
DEKALOG aneb Charta svobody - 3. neděle postní

Na minulou reflexi o společné cestě Abraháma a Izáka na horu Moria (viz AKEDA) nepřímo navazují tři cca dvacetiminutová kázání Petra Hrušky z ranní mšerodinné mše a večerní mše o třetí neděli postní v roce (8. března 2015) na téma Desatero jako charta svobodného člověka ve vztahu k svobodnému Bohu aneb "pravá bohoslužba" jako cesta do plnější svobody pod vedením "Deseti slov života"... (jestliže při ranní a rodinné mši bylo zaměření spíše zvěstné a povzbuzující, při večerní mši pak více vyučující a uvádějící do hloubky modlitby...).

Texty (nejsou součástí nahrávky): Exodus 20,1-17 a Jan 2,13-25

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem...

mojzis

Celý článek...
 
Vychází březnový Zpravodaj

S týdenním zpožděním právě vyšlo březnové číslo chebského farního Zpravodaje. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .....

Tři kříže u Pramenů ve Slavkovském leseZ obsahu:

icon Zpravodaj chebské farnosti 2015 03 (802.26 kB)

 
Pouť k Matce Světla s abbé Richardem

O slavnosti Zvěstování Páně (25. března 2015) zveme srdečně všechny na pěší pouť ke kapli na Javořině (u Dolního Žandova). Začátek v 17 hod. u kostelíka v Úbočí. V lesní kapli bude slavena mše svatá při svíčkách. Počítá se s možností následného pohoštění. Pomocnou koordinátorkou bude paní Markéta Kulišanová (tel. 774 696 879). Kvůli dopravě a občerstvení nahlašujte prosím svoji účast právě jí. Detaily budou upřesněny v nedělních ohláškách. Duchovní vedení: P. Richard-Maria Polák.

Tags:
 
Půst jako šance pustit

Jako dospívající jsem postní dobu moc ráda neměla, protože jsem si musela něco odříct - postili jsme se doma, v pátek a v neděli chodili na křížovou cestu. Už tenkrát jsem asi tušila, že půst není dieta a nemá být samoúčelný, ale plně jsem si to určitě neuvědomovala.

Napadá mě, že v době postní jsme vyzýváni, abychom něco pustili, vypustili, odpustili, připustili. Není to jen hra se slovy. Pustit můžeme třeba nějaký špatný návyk, pustit vztah, na kterém lpíme, dát druhému v partnerském vztahu víc svobody, pustit Boha do těch oblastí, kam jsme Ho doteď nepustili. Upustit od přejídání, přílišného lenošení. Vypustit něco, čeho je v našem životě moc - sledování televize, příliš mnoho práce na úkor modlitby, vypustit něco, co je zbytečné a brání důležitému. Odpustit někomu, kdo nám ublížil, možná i odpustit sobě, že nejsme tak skvělí, jak bychom si přáli. Připustit si třeba nějakého přítele víc k tělu, více investovat do vztahů, připustit, že jsem člověk hříšný a konat pokání. A konečně je třeba také napustit - hlavně prázdnou nádrž naší lásky, napustit ta místa, která zejí prázdnotou něčím kvalitním, napustit svou číši kvalitním vínem, aby z ní mohli pít druzí i náš dobrý Bůh.                                                             

lk

Tags:
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Antispam.er.cz