• www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz
 • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

Kontakt na farního vikáře
úterý: volný den duchovních
Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Please install the joomlacomment component first.

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Milý Ježíši, přijď už zpátky. Potřebujeme tě. A vezmi s sebou smysl pro humor. Budeš ho potřebovat.
(Cicely z knihy Děti píší Bohu)
Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří

Anonymní alkoholici

Potřebujete pomoci
v zápase s alkoholismem?
Podívejte se na stránky
Anonymní alkoholici
Kontakt na pobočku
v Karlových Varech
pak najdete ZDE.
nebo viz
Facebookové skupina
Anonymní Alkoholici Logo
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
Supporting Aleppo: Modlitební a finanční podpora trpících v Aleppu

Aleppo: Marie SibaiováVe světle prohlubující se válečné krize v syrském Aleppu, jsme se osobně spojili s farářem tamní latinské farnosti, františkánem Ibrahimem Alsabaghem. Přepis části tohoto rozhovoru, který s ním vedl náš farní vikář Richard Polák, uvádíme níže a doplňujeme dalšími svědectvími z této naší válkou sužované partnerské farnosti. Tímto povzbuzujeme k dalším příspěvkům na účet veřejné sbírky na podporu naší partnerské farnosti v Aleppu (podrobnosti dole v článku) a zároveň se připojujeme k výzvě otce Ibrahima k intenzivním modlitbám za mír v Aleppu a celé Sýrii, a to především tuto neděli 8. května 2016, kdy budou s tímto úmyslem slaveny všechny mše svaté v naší farnosti, bude konána celoodpolední adorace za pokoj v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (12:00 - 18:00) a sbírka z této neděle bude věnována na uvedenou veřejnou sbírku pro Aleppo.  

Úryvek rozhovoru s otcem Ibrahimem Alsabaghem

Aleppo, 3. 5. 2016 v 11:35

I: Otče Richarde, jak se vede?

R: Otče Ibrahime, to my se tážeme, jak se Vám vede. Děláme si starosti. Přichází spousta znepokojivých zpráv z Vašeho města.

Celý článek...
 
První slova biskupa Tomáše v jeho nové službě

Evangelii gaudium 31 - biskup TomášPo svém závěrečném poděkování pokračoval nově vysvěcený biskup Tomáš takto:

"Při přípravě na dnešní den jsem se mnohokrát vracel k větě, kterou o biskupské službě ve své exhortaci Evangelii gaudium řekl papež František:

'Biskup musí ve své diecézi vždy podporovat misijní společenství a usilovat o ideál prvních křesťanských společenství, v nichž věřící měli jedno srdce a jednu duši. Proto je biskup někdy vpředu, aby ukazoval cestu a povzbuzoval naději lidu, jindy je svou prostou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech a v určitých okolnostech bude muset kráčet za lidem jednak proto, aby pomohl těm, kteří zaostali a také proto, že samotné stádo má schopnost rozpoznávat nové cesty.' (EN 31)

V tento okamžik se modlím za dar odvahy a moudrosti, abych v síle Ducha uměl přijmout svoji pastýřskou zodpovědnost za všechny chvíle, kdy mám povzbuzovat, vést i rozhodovat, za situace, kdy vhod či nevhod budu volán hájit svobodu a důstojnost každého člověka, bránit se falešné smířlivosti a vydávat jasné svědectví o Pravdě, kterou je Bůh sám.

Modlím se ale také za dar otevřenosti a prostoty, abych uměl jako biskup žít uprostřed Vás a společně Vámi prožívat radosti i starosti, společně hledat v církvi, v ekumeně i ve společnosti, kam nás náš Pán volá.

Modlím se však také za dar pokory a vnímavosti, abych rozpoznal situace, kdy vás, setry a bratři naší diecéze, Vás spolubratři kněží inspiruje a vede sám Duch Boží a já jsem volán Vás podporovat.

Modlím se, abych se uměl nechat oslovit Vámi sestry a bratři z ekumeny tam, kde následujete našeho Pána věrněji a poctivěji než já.

A prosím také Hospodina, abych dokázal od vás politiků, členů místních samospráv či občanské společnosti přijmout radu tam, kde uvidíte situaci a potřeby našich spoluobčanů realističtěji než já sám.

Prosím vás všechny o modlitbu ale o i lidskou podporu, prosím vás o vstřícnost ale i otevřenou kritiku tam, kde se budete domnívat, že se mýlím.

Těším se na společnou cestu. A mimo toto těšení bych rád přispěl k našemu společnému putování svojí lidskou i duchovní zkušeností, svojí radostnou vírou v Toho, který je silnější než jakékoliv zlo či lidská lhostejnost, a snad i svým elán a svou energií biskupa začátečníka.

Svatá Maria, blahoslavený Hroznato, svatý Tomáši, orodujte za nás!"

Zdroj: Web Plzeňské diecéze

 
Vychází květnový Zpravodaj

V novém čísle Zpravodaje mimo jiné najdete:

icon Zpravodaj Cheb 2016 05 (994.13 kB)

 • Modlitbu papeže Františka z ostrova Lesbos
 • Ekumenickou deklaraci o migraci z ostrova Lesbos
 • Odkaz na papežsou exhortaci o Radosti lásky v rodině
 • Náčrt plánované expozice v kryptě chrámu sv. Mikuláše
 • Fiktivní pohřební řeč o Sidonii Šlikové
 • Pozvání k dobrovolnické službě v různých oblastech
 • Pozvánku na Poutní maraton 2016
 • Informace o sobotních poutích na Loretu
 • Pozvánku na rekolekci s P. Janem Pořízem OCD
 • ... další pravidelné rubriky
 
Papež František: Amoris laetitia - Radost lásky

Pope Francis: Amoris laetitiaNa Radio Vaticana vyšel pracovní překlad postsynodální apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost lásky) o lásce v rodině. Níže je vám tento dokument k dispozici ve formátu .pdf a navíc připojujeme několik odkazů na související texty:

icon Amoris laetitia - pracovní překlad do češtiny - formát .pdf (1.2 MB)

 

 
Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015

Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015Právě vyšla výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při FCh Cheb za rok 2015.

Dále v článku přinášíme úvodní slovo k této zprávě,

zde si jí pak můžete stáhnout celou:

icon Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015 (1.27 MB)

Výroční zprávy z předchozích let jsou ke stažení ZDE.

Celý článek...
 
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu: Prostor pro přiblížení

 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu z prvé poloviny 13. století je katolický farní kostel otevřený široké veřejnosti. Lze zde obdivovat krásu architektury a zůstat v tiché meditaci, sestoupit do hlubin země a prohlédnout si expozici v kryptě kostela nebo vystoupat na jižní věž a obdivovat z věžní vyhlídky krásu města i dalekého okolí. Společenství katolických křesťanů se tento posvátný prostor snaží rozvíjet jako "Prostor pro přiblížení" - člověka k člověku, Boha k lidem, lidí k Bohu...

DEUTSCH - ENGLISH

Otevírací doba (chrám, krypta, věž):

 • denně kromě pondělí
  • mimo sezónu (listopad až duben) od 10:00 do 12:30 a od 13:30 do 16:00
  • v sezóně (květen až říjen) až říjen od 10:00 do 17:00
  • v neděli hromadné prohlídky možné jen mimo čas bohoslužeb

Vstupné:

 • chrámová loď a krypta: doporučené vstupné 20 Kč / 1 euro (do kasičky u vchodu)
 • vyhlídková věž: pevné vstupné 20 Kč / 1 euro
  • turniket akceptuje mince 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 20 centů, 50 centů, 1 euro
  • předškolní děti zdarma (rodiče je mohou přenést přes turniket)

Popis prostor:

Celý článek...
 
Krypta u sv. Mikuláše a Sidonie Šliková: Ideový záměr expozice

Krypta pod chrámem sv. Mikuláše v ChebuPřinášíme náčrt ideového záměru expozice v nově otevřené kryptě v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, kterou připravujeme ve spolupráci s Muzeem Cheb a která bude otevřena začátkem května

Kostel sv. Mikuláše od samého svého počátku vedle účelů liturgických sloužil rovněž k pohřbívání příslušníků chebských měšťanských rodin, regionální šlechty a diecézního kléru, později též příslušníků jezuitského řádu. V chrámu byly pohřbívány osoby obojího pohlaví počínaje pokřtěnými novorozeňaty.

Pohřbívání se odehrávalo v chrámových lodích a kněžišti kostela, zesnulí byli ukládáni do vyzděných hrobových míst či hromadných hrobek zahloubených pod podlahou a krytých náhrobními deskami. Vlastní hrobku si například na samém přelomu 17. a 18. století zbudovali chebští purkmistři, od téže doby byla využívána rovněž městem zřízená hrobka obecní. Část těchto barokních hrobek byla sanována a veřejnosti zpřístupněna v rámci právě zakončovaného projektu.

Celý článek...
 
Farní dovolená 2016: Orlická přehrada

Orlík - Loužek (Farní dovolená 2016)Rekreační areál ORLÍK - LOUŽEK (viz také ZDE)

Máme k dispozici 3 celé chaty, každá chata má kapacitu 15 – 20 lůžek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení (WC, sprcha), v chatě je 6 samostatných pokojů. Budovy v areálu jsou propojeny chodníky a cestami. Jsou přístupné po krátkém schodišti v mírném svahu. Chaty mají pokoje v přízemí a v patře.

Cena 2.700 Kč dospělý; senioři 2.600 Kč; děti do 12 let ½ strava 2.100 Kč; děti bez stravy 1.500 Kč; dítě bez nároku na lůžko a stravu zdarma; malý pes za příplatek.

Možné výlety do okolí: Vysoký Chlumec (hrad, skanzen, pivovar), poutní místo Svatá Hora, Langova rozhledna, rozhledna Kuníček, zámek Březnice, poutní místo Maková horaměsto Příbram, památník Vojna u Příbrami, Hornické muzeum Příbram, premonstrátský klášter Milevsko, pietní místo Lety, vyhořelý kostel v Mirovicích

Pro ultramaratonce: Běh kolem Orlické přehrady (100 km) ;-)

Pro kačery (viz ThChTeam) se zde kromě spousty běžných tematických kešek kolem přehrady Orlík a na výše uvedených destinacích v regionu nabízí tři zajímavé série:

Přihlášky ke stažení zde:

icon Farní dovolená 2016 - Přihláška .docx (85 kB)

icon Farní dovolená 2016 - Přihláška .pdf (245.78 kB)

Přihlášky posílejte mailem nebo přineste osobně do farní kanceláře nejpozději do 31. 5. 2016 do 24:00. Děkujeme.

Dotazy, specifická přání či návrhy můžete vyjádřit Zdeňce Skubeničové (tel. 608 656 558; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 
Vyšel dubnový Zpravodaj

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty - výhled z věže

V dubnovém čísle farního Zpravodaje najdete např.:

Číslo je ke stažení zde:

icon Zpravodaj Cheb 2016 04 (1.58 MB)

asdfadssssssssssssssss  fad sddddddddddas afdsssssssssssssssss afdssssssssssssssssssss afdssssssssssssssssssss adsfffffffffffffffff adsfffffffffffff afdssssssssss

 
Posvátný prostor pro přiblížení

Po dlouhé době bude (po slavnostním požehnání v neděli 3. dubna 2016) opět naplno otevřen chrám sv. Mikuláše a Alžběty, a to jakožto postupně životem znovu naplňovaný farní kostel naší farnosti a duchovně-kulturní centrum města i širšího regionu.

Dva hlavní úkoly

V nejbližších měsících nás tedy čekají dva důležité úkoly:

(1) znovu tento chrám přijmout chrám za vlastní jakožto farní kostel, „zabydlet“ jej a „zabydlet“ se v něm;

(2) zpřístupnit tento chrám, včetně krypty a věže, širší veřejnosti a rozvinout v něm bohatou kulturně-duchovní nabídku.

Spojení těchto dvou důrazů nebude jistě jednoduché, ale na druhou stranu právě v tomto propojení vidím velkou pastorační šanci: bez vnitřního života farnosti by se chrám stal pouhým neživým historickým „muzeem“ pro širokou veřejnost; na druhou stranu pouhé soustředění se na náš vnitřní život bez otevřenosti širší veřejnosti by nás zahánělo do ghetta, ve kterém může být sice na chvilku příjemně, ale které po čase nutně uvadá a umírá.

Celý článek...
 
Liturgické služby

O 2. neděli velikonoční, 3. dubna, vyprosil pan biskup František Boží požehnání liturgickým služebníkům, kteří v postní době absolvovali v Chebu a v Liticích kurz liturgických služeb, a dočasným lektorům a akolytům předal také své písemné pověření k jejich službě. Všem děkuji za jejich vytrvalost při náročném kurzu i závěrečných osobních pohovorech a spolu s nimi děkuji i vám všem ostatním, kteří jste ochotni se do liturgických služeb zapojovat, i když zatím bez formálního kurzu a pouze s jednorázovým pověřením.

A protože jednou z hlavním liturgických služeb je služba celého Božího lidu, týká se toto poděkování i vás všech, kteří věrně a vytrvale přicházíte společně slavit eucharistii v různých našich liturgických prostorech a shromážděních a jste k dispozici Pánu i druhým svým srdcem, modlitbou, zpěvem a vstřícností.

Následující liturgické služby byly svěřeny absolventům liturgického kurzu či těm, kteří se na ně připravili osobně s farářem či farním vikářem:

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Bồn tắm phòng tắm xông hơi nhập khẩu cao cấp Bồn tắm nằm massage phòng tắm xông hơi ướt nhập khẩu chính hãng Bồn tắm đứng giá rẻ phòng tắm xông hơi khô nhập khẩu cao cấp Bon tam massage phòng tắm xông hơi khô kết hợp ướt nhập khẩu cao cấp Bán bồn tắm góc phòng xông hơi appollo nhập khẩu bon tam brother phòng xông hơi brother giá rẻ Bồn tắm govern phòng xông hơi daros nhập khẩu Bồn tắm Fantiny phòng xông hơi euroking nhập khẩu Bồn tắm nofer phòng xông hơi govern nhập khẩu Bồn tắm massage Appollo AT-9001 phòng xông hơi koleto nhập khẩu Bồn tắm massage Amazon TP-8005 phòng xông hơi nofer nhập khẩu Bồn tắm massage Euroca EU3-1400 bon tam appollo Bồn tắm massage Amazon TP-8058 bồn tắm caesar giá rẻ Đại lý bán bồn tắm nhựa giá rẻ bồn tắm daros nhập khẩu Bồn tắm massage mua ở đâu bồn tắm euroca nhập khẩu Mua bồn tắm giá rẻ ở đâu tốt nhất bồn tắm euroking nhập khẩu Kích thước các loại bồn tắm đứng bồn tắm fantiny giá rẻ Báo giá bồn tắm massage tại hà nội và HCM bồn tắm govern nhập khẩu Bồn tắm nằm giá bao nhiêu bồn tắm inax giá rẻ Địa chỉ bán bồn tắm tại Hà Nội Phòng tắm nhập khẩu Báo giá bồn tắm tại hà nội phòng xông hơi loại nào tốt
Antispam.er.cz