• www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz
  • www.Bůh.cz

Žít život sloužící Životu

Žít život sloužící Životu

Hlavní menu

Kontaktní místo
Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

v úterý má farář volný den

Kontakty na farní tým
Další kontakty

Vyhledávání


Poslední komentáře

Databáze dobrovolníků

Podporujeme projekt dobrovolnici.cz!

Slova života

Milý Bože, máme tady na zemi docela dost legrace. Měl bys nás navštívit. Máme tu dokonce domovy pro přestárlé, takže by ses tu mohl cítit dobře. Ale nebylo by to jako v nebi.

(Víťa z knihy Děti píší Bohu)
Chceš se dozvědět více?

Hospic sv. Jiří v Chebu

Leží vám na srdci
podpora vašich blízkých
v posledních dnech
jejich života?
Podívejte se na stránky
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU 
nebo 
Facebook Hospic Sv. Jiří

Anonymní alkoholici

Potřebujete pomoci
v zápase s alkoholismem?
Podívejte se na stránky
Anonymní alkoholici
Kontakt na pobočku
v Karlových Varech
pak najdete ZDE.
nebo viz
Facebookové skupina
Anonymní Alkoholici Logo
Žít s těmi zde i s těmi tam. Žít tím, co žije. A to, co umírá,
Být láskou dnešku, zítřku nadějí. provázet k smrti, co život otvírá.
Home
AKEDA aneb Cesta ke svobodě k lásce

Delší polední a kratší večerní kázání Petra Hrušky na téma "pravá poslušnost" jako postoj umožňující uprostřed zkoušky zrání ke svobodné a plodné lásce...

Texty: Genesis 22,1-18 a Marek 9,2-10

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem... A že neuhádnete, co je to tam hebrejsky napsané! (Nápověda se zobrazo po ukázání myší. ;-)

Hinnený - Hle, já! - Tady jsem!Úvod k liturgii, čtení, evangelium, kázání a požehnání z polední rodinné mše ve farní kapli:

icon 2. neděle postní B poledne (Gn 22,1-18; Mk 9,2-10) (8.08 MB)

Úvod k liturgii, kázání a požehnání z večerní mše ve farní kapli:

icon 2. neděle postní B večer (Gn 22,1-18; Mk 9,2-10) (5.49 MB)

Doporučené modlitební prohloubení tématu "svázání Izáka":

 

 
Popeleční středa 18. 2. mše v 17 hod. na faře

PopelecJen připomínáme, že na Popeleční středu, 18. února 2015, nebude ranní mše svatá, ale ke slavení eucharistie s udělováním popelce se sejdeme v 17 hod. ve farní kapli na faře na Kostelním nám. 15.

Celá Popeleční středa je tradičně dnem přísného postu, kdy jsou všichni katoličtí křesťané vybídnuti, aby dodrželi tzv. "půst zdrženlivosti" (zdržení se masitých pokrmů) a tzv. "půst újmy" (jen jednou za den úplné nasycení). Podle kán. 1252 jsou půstem zdrženlivosti vázány osoby, které dovršily čtrnáctý rok věku, půstem újmy pak všichni zletilí až do započatého šedesátého roku (podrobněji viz Postní řád).

Více k významu a symbolice Popeleční středy např. ZDE

  • Postní duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem: Na TV Noe je v postní době nabízena Postní duchovní obnova, kterou doprovází karmelitán Vojtěch Kodet. První část duchovní obnovy bude (byla) vysílána na Popeleční středu ve 21:15 a její téma je „Modlitba, půst a almužna". Pořad je pak reprízován ve čtvrtek v 8:55, v pátek ve 13:05 a v sobotu v 10:00 (viz program v Katolickém týdeníku). Další části duchovní obnovy jsou připraveny vždy na nedělní večery od 20:00 (s příslušnými reprízami). TV Noe je možné sledovat přes satelit nebo přes internet. Je také možné domluvit se v nějaké skupině a domluvit si sledování některých z repríz ve farním sále. Další podrobnosti viz ZDE nebo ZDE.
  • Průvodce Velikonocemi: Na stolku jsou k dispozici brožurky, které nám mohou pomoci plodně prožít postní dobu, velikonoční třídenní a velikonoční dobu. Nakoupili jsme je po 35 korunách, ale můžete si je rozebrat i za nižší dobrovolný příspěvek dle vašich možností.
  • Postní almužna: Během postní doby budou opět k dispozici papírové pokladničky na již tradiční charitativní sbírku „Postní almužna", která bude završena o Velikonocích a do které už můžeme během postní doby střádat peníze (děti třeba také sladkosti), které ušetříme třeba i díky našemu postnímu sebezáporu. V březnovém čísle Zpravodaje bude zveřejněn přesnější účel letošní Postní almužny. Podrobněji o této celostátní aktivitě viz ZDE.
 
Farářská postní dovolená 18. - 28. 2.

Zimní dovolenáVážení a milí,

konečně jsem se rozhoupal a využil dvoutýdenní přítomnost dočasného chebského kaplana (oficiálně "farního vikáře") Richarda Poláka a odjíždím do lesů na desetidenní postní dovolenou (18. - 28. března 2015). Budu o samotě v jedné horské chaloupce bez signálu a jiných vymožeností moderní komunikace. Pokud by bylo něco opravdu urgentního, můžete zkusit poslat SMSku na můj mobil, je možné, že se k ní při náhodné návštěvě zóny se signálem někdy dostanu a budu moci zareagovat. Myslím ale, že v podstatě všechny pastorační i organizační otázky můžete s důvěrou směřovat na jednotlivé členy farního týmu (viz kontakty ve farním Zpravodaji, především farní kancelář, Dana Vrbová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 731 619 762), případně přímo na Richarda Poláka (stále ještě platná adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo tel. 605 861 797). Děkuji za pochopení, budu na vás ve své poušti myslet. 

Petr Hruška

Tags:
 
Chebský masopustní farní rej

Pozvánka na masopustní bál v neděli 15. února 2015 od 14 do 17 hod. ve farním sále v Chebu:

masopust 2015

 
Chebská primice Richarda Poláka

Pozvánka na chebskou primici Richarda Poláka v neděli 15. února 2015 od 18 hod. v kostele sv. Václava v Chebu:

chebska primice

 
Časně ráno, ještě za tmy - kázání Petra Hrušky

Jak doufat tam, kde již není naděje...

Poselství evangelia (Mk 1,29-39) na pozadí Jobova nářku (Job 7,1-7)...

Audionahrávka úvodu k liturgii, kázání a závěrečného požehnání z 5. neděle v mezidobí cyklus B (8. února 2015) při večerní mši ve farním sále v Chebu (Petr Hruška).

icon 5. neděle v mezidobí cyklus B (Mk 1,29-39) (7.28 MB)

Marc Chagall: Samota

 
Tisková zpráva: Farní ples 2015 pro Hospic Sv. Jiří

V Chebu 2. 12. 2014farni ples 2015 101

10. Farní ples byl opět benefiční a již podruhé ve prospěch o. p. s. Hospic Sv. Jiří.

V sobotu 31. ledna 2015 se konal již po desáté Farní ples, který spolupořádaly Římskokatolická farnost Cheb a Farní charita Cheb jako benefiční akci ve prospěch obecně prospěšné společnosti Hospic Svatého Jiří, který působí od poloviny února loňského roku v Chebu.

Zajímavostí tohoto ročníku byly tak zvané Hospicové postřižiny, které měly přinést finanční prostředky na provoz hospice na další období.  Šest odvážných žen dalo své vlasy k dispozici za předem vyhlášenou částku, která když se od dárců nastřádá, nechají se ostříhat na ježka, aby tak vyjádřily solidaritu s lidmi, kteří nemají už vlasy důsledkem stáří nebo nemoci.

Celý článek...
 
Papež František: "Posilněte svá srdce"

Moji milí, velmi všem děkuji za všechna vaše krásná slova či dárky k mým padesátinám. Večer, který jste pro mě připravili, byl pro mě moc milým setkáním. A protože se tentokrát dost vypovídám v rubrice Fórum, rád tento prostor, jinak určený pro Slovo faráře, tentokrát přenechám pro zveřejnění poselství římského biskupa Františka k letošní postní době.

Váš P. Petr

Poselství papeže k postní době (Jak 5,8) 

Drazí bratři a sestry,

postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby byl lhostejný k tomu, co se nám přihodí.

Tags:
Celý článek...
 
Vychází únorový Zpravodaj

Zahájení Tříkrálové sbírky 2015 - Živý betlémV elektronické podobě je vám k dispozici (a v tištěné podobě od neděle bude k dispozici) únorové číslo Zpravodaje chebské farnosti. Najdete v něm např.:

icon Zpravodaj chebské farnosti 2015 02 (1.2 MB)

 
Odvaha k tvůrčímu životu, který nejde přes mrtvoly

Druhým z textů, které volně ilustrují téma probírané v rubrice Fórum (viz "Pozvaný nepozvaný"), je text projevu, který při letošním "novoročním přijetí" starostou města ve čtvrtek 8. ledna 2015 pronesl chebský evangelický farář Pavel Hejzlar.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám do nového roku popřát odvahu: Odvahu čelit neznámé budoucnosti, ale také odvahu k zápasu se základními lidskými otázkami.

Budoucnosti čelíme na základě toho, jak rozumíme svému místu ve světě. Jak to, že vůbec jsem? Oč mám usilovat? Vím, že všichni, jak zde jsme, neodpovíme na tyto otázky stejně. Jsou to však otázky, které se přímo vnucují každému myslícímu člověku.

V našem usilování je výhodou, máme-li se o co opřít. Od pradávna lidé vnímali, že vzdor vší nahodilosti a proměnlivosti ve světě existují i konstanty, orientační body v moři nejistot. Počítali s existencí morálního řádu, který vše proniká a naplňuje smyslem. Pokud tento řád nahlížíme a respektujeme, dodává nám světlo a sílu.

Celý článek...
 
Eucharistický kongres 2. část

Na rok 2015 vyhlásila Česká biskupská konference Národní eucharistický kongres a Rok eucharistie s tématem „Eucharistie – Smlouva nová a věčná“. Jeho první část proběhne ve farnostech od ledna do června 2015, kdy se každý měsíc zdůrazní jedno ze šesti témat. Tato část pak vyvrcholí slavností Těla a Krve Páně s následnou nedělí 7. června 2015, kdy farnosti budou prožívat „Den eucharistie“. Završením celého kongresu pak bude sympózium konané 15. – 17. října 2015 v Brně se závěrečnou mší na Zelném trhu. Více viz www.nek2015.cz.

Témata NEK 2015:

2. Eucharistie a společenství

Svatební hostina

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack
Antispam.er.cz