Jako každý rok, i letos udělí plzeňský biskup Tomáš Holub ocenění několika osobnostem, které významnou měrou (spoluprací, pomocí, péčí, radou...) přispěly ke zdravému rozvoji církve a společnosti na území plzeňské diecéze.

Z chebského vikariátu byl pro toto ocenění letos biskupem vybrán Vít Metoděj Kout, pravoslavný duchovní ve Františkových Lázních, hospicový duchovní a nemocniční kaplan v chebské nemocnici, a to především za jeho dlouholetou ekumenicky otevřenou kaplanskou službu v chebské nemocnici a chebském mobilním hospici, za dlouholetou spolupráci v chebské ekumeně a za koordinaci ekumenické podpory personálu chebské nemocnice během covidové krize (viz např. ZDE).

Ocenění jsou obvykle předávána kolem 31. května – výročí založení plzeňské diecéze – u příležitosti Dne plzeňské Madony. Letos je tomu jinak, vzhledem k epidemii se letošní tři ocenění budou předávat jednotlivě. Vít Metoděj Kout diecézní plaketu převezme osobně z rukou biskupa Tomáše na závěr pravoslavné liturgie, která začíná v neděli 9. května 2021 v 10 hod. v chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních.

Vít Metoděj Kout, 41 let, je pravoslavným duchovním ve Františkových Lázních, smluvním dobrovolným nemocničním kaplanem v chebské nemocnici, hospicovým duchovním v mobilním Hospici Sv. Jiří v Chebu a členem Asociace nemocničních kaplanů. Je aktivní v chebské ekumeně a iniciátorem a hlavním tahounem iniciativy Peče celá ekumena – ekumena pomáhá zaměřené na podporu zdravotního personálu v chebské nemocnici během covidové krize a na podporu rodičů samoživitelů ve spolupráci s organizací Nádech. Je ženatý, s manželkou Martou má tři děti. Rád jezdí na koloběžce, běhá se psem Mínou, pomáhá, kde je zapotřebí, a propojuje zdánlivě nespojitelné.

V minulých letech toto diecézní ocenění – křišťálovou plaketu – převzaly i některé osobnosti či organizace od nás ze „západu“:

  • V roce 2018 to byl např. Josef Moder za dlouholetou péči o vztahy s Němci vysídlenými z chodovské farnosti (viz ZDE), Tomáš Fexa za dlouholetou službu v Oblastní charitě Ostrov, Rita Urbanová za dlouholetou službu ve Farní charitě Mariánské Lázně, či Hospic Sv. Jiří v Chebu za službu doprovázení umírajících a jejich rodin a podporu rozvoje občanské společnosti (viz ZDE).
  • V roce 2019 pak diecézní ocenění získal Patrik Pitzinger, starosta Chodova, za příkladnou spolupráci města a diecéze a rozvíjení vztahů s německými rodáky (viz ZDE).
  • Vloni k nám na západ cena sice neputovala, za zmínku však stojí loňské ocenění skupiny studentů Církevní základní a střední školy Plzeň za jejich dobrovolničení v době nouzového stavu (viz ZDE).

Přejeme otci Metodějovi, celé jeho rodině i pravoslavné obci hodně sil do dalšího života i služby.

Petr Hruška
vikář chebského vikariátu

 

 

metodej_dopis

Dopis Mons. Tomáš Holuba, biskupa plzeňského, ze den 28. 4. 2021

 

rodina

Titulní fotka z facebookového profilu Marty Koutové (květen 2021): Rodina Koutova v roce 2016

 

metodej_2

Vít Metoděj Kout předává napečené sladkosti v chebské nemocnici (březen 2021) Zdroj: iDnes.cz

 

nemocnice

Titulní fotka z facebookového profilu Peče celá ekumena - ekumena pomáhá

 

babovka

Jeden z výtvorů iniciativy Peče celá ekumena - ekumena pomáhá (fotky)

 

kolac

Další z výtvorů iniciativy Peče celá ekumena - ekumena pomáhá (fotky)

 

metodej_1

Titulní fotografie z Metodějova facebookového profilu (květen 2021)

 

VIDEO z předávání diecézního ocenění v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních v neděli 9. 5. 2021 (od času t = 10:03 dále)