V pořadí třetí hospicové postřižiny na podporu služby chebského mobilního Hospice Sv. Jiří se uskutečnily v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče, tedy druhou říjnovou sobotu 9. října od 14:00. Ve 12:00 při této příležitosti zvonily zvony chebského chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. Hospicové postřižiny jsou benefiční akcí na podporu Hospice Sv. Jiří, která spočívá v ostříhání 11 účastníků, kteří své vlasy věnují na výrobu paruk.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM POSTŘIŽINOVÝM DÁRCŮM

Za celý tým Hospice Sv. Jiří moc děkuji všem z vás, kteří přispěli na letošní Hospicové postřižiny. Celkem se na účtu na Doniu zatím vybralo přes 106 tis. (sbírka pokračuje do konce října ZDE) a firma Accolade přidala dalších 20 tis.

Ale nebylo to jen o financích. Začali jsme ve dvanáct zvoněním a na mikulášské zvony a malou meditací na vyhlídkové věži chrámu na památku všech 625 zemřelých, které Hospic Sv. Jiří za dobu své existence doprovodil.

Po skvělém obědě, který nám přes noc uvařila Alenka Votavová, se pak kadeřníci dali do díla - a s posledními končili někdy kolem páté. V půl sedmé bylo ale na farní terase ještě krásně živo (a voňavo od grilování) a když jsem se vracel v půl deváté z žandovské bohoslužby, odjížděli z fary poslední - manželé Votavovi, kteří ještě vše na faře dávali do pořádku.

Bylo to krásné odpoledne a díky, že jste na něm mnozí měli podíl!

Děkuji,

Petr Hruška

Když od vás do té doby (do 9. 10.) shromáždí Hospic Sv. Jiří na svou službu částku ve výši 100.000,- Kč, pak o své vlasy účastníci postřižin přijdou, a to rukou profesionálních kadeřníků z kadeřnictví Phoenix Cheb. 

!!! K 8. 10. 0:20 bylo vybráno rovných 100 tis. Kč!!!

Přispívat na postřižiny je ovšem možné i dále po dosažení této částky, a to až do 31. 10. 2021, prostřednictvím sbírky na dárcovské aplikaci Donio - klikněte na připojený odkaz:

KLIKNI ZDE: Hospicové postřižiny III

Samotný akt stříhání bude možné sledovat online prostřednictvím facebooku hospice a k dispozici budou také fotografie a videozáznam.

Hospicové postřižiny 2021

Co je cílem akce?

  • vyjádřit sounáležitost s ženami, muži a dětmi, kteří o své vlasy přišli kvůli onkologické léčbě nebo kvůli jiné léčbě
  • vyjádřit obdiv pečujícím osobám, které pečují o svého blízkého v domácím prostředí
  • vyjádřit svou poklonu pracovníkům a dobrovolníkům Hospice Sv. Jiří, kteří se starají o umírající a zabezpečují provoz služeb
  • šířit osvětu o mobilní specializované paliativní péči
  • získat finanční prostředky na provoz hospice
  • ostříhané vlasy darovat na výrobu paruk a vlasových náhrad

Hospicové postřižiny 2021

Účastníci postřižin (viz dvě fotografie výše): Petra Zábranová, Andrea Kafková, Petra Vorlová, Věra Luhanová, Jana Třísková, Zdeňka Nykodýmová, Václava Molcarová, Yvona Stolařová, Michal Nykodým, Petr Hruška a Alena Votavová 

Proč se postřižin účastní farář Petr Hruška? „Postřižiny jsou mojí srdeční záležitostí. Jednak jsem byl v době promítání Menzelových Postřižin zamilovaný do Magdy Vašáryové, takže udělat něco, co tam dělala ONA, je pro mě dodnes milou vzpomínkou. A za druhé jsem už několik let zamilovaný do skvělého týmu chebského Hospice Sv. Jiří, takže udělat něco, co jim aspoň trochu pomůže ve finančním zajištění jejich skvělé služby, je pro mě milým privilegiem. No a taky se už konečně potřebuji zbavit svého poustevnického vzezření, kterého se už někteří starší lidé a některé mladší děti ve farnosti začínají bát. Nevím, jestli to vylepší image holohlavého holobrádka, ale pokud to někoho inspiruje ke štědrému sponzorskému daru, bude mi ctí to pro Hospic udělat.“

Proč se účastní postřižin Andrea Kafková? „Postřižin, které pořádá Hospic sv. Jiří, se zúčastním již po třetí s obrovskou pokorou k lidem, kteří tuto práci vykonávají. Letos je pro mě tato událost osobní výzvou a velmi těžkým počinem. Od začátku roku můj šestiletý synovec bojuje se zákeřným Burkittuvým lymfomem. A toto je jedna z podpor, kterou mohu lidem s tak závažnými nemocemi dát. A děkuji Hospici Sv. Jiří za jejich podporu a celou činnost, která je opravdu k nezaplacení. Prosím pomozte nám vybrat co nejvíce peněz na provoz Hospici Sv. Jiří a na podporu lidem, kteří bojují o svůj vlastní život.“

Zdroj: Tisková zpráva Hospice Sv. Jiří v Chebu