Slavnost Ježíše Krista Krále 21. listopadu 2021 v chebské farnosti: Úvod k bohoslužbě, dvě čtení a evangelium Jan 18,33b-37 (8,5 min.), kázání Jaroslava Šaška "Prima záležitost" (7 min.), slib člena pastorační rady farnosti, požehnání a synodní oznámení (4,5 min.), celkem 20 min.

Slavnost Ježíše Krista Krále 21. listopadu 2021 ve skalenské farnosti: Evangelium Jan 18,33b-37 (2 min.) a kázání Petra Hrušky na téma "Ježíšova královská synoda" (14 min. Plesná / 16 min. Skalná / 15 min. Luby)

AUDIO je vám k dispozici v přehrávači níže nebo na SoundCloud ZDE

Cheb - chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00 (Jaroslav Šašek):

 
Plesná - kostel Neposkvrněného početí 8:00 (Petr Hruška):
 
Skalná - kostel sv. Jana Křtitele 9:30 (Petr Hruška):
 
Luby- kostel sv. Ondřeje 11:30 (Petr Hruška):
 
Liturgické texty:
Více k Synodě:
Informace k synodě o synodalitě:
Ohlášky na aktuální týden:
Možnosti finanční podpory:

Modlitba za synodu

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.

Amen.

Modlitba za synodu ke stažení (.pdf)