Zásobník podnětů a informací k válce na Ukrajině a pomoci uprchlíkům:
 •  
  Slovo faráře: "Vody mi pronikly až k duši..."

  Slovo faráře: "Vody mi pronikly až k duši..." (Žalm 69,2)

  Moji drazí,

  čtvrtek 24. února 2022 se bolestně zapíše do historie Evropy jako den, kdy se na evropském kontinentu opět rozhořel válečný konflikt v plné své síle. Když píši toto Slovo faráře, probíhá druhá vlna ruských raketových útoků na Ukrajinu a úřady hlásí mnohé údery po celé zemi, včetně Kyjeva, Charkova a dalších velkých měst včetně Lvovské oblasti na západě země. Po podzimní společné četbě Fratelli tutti, encykliky papeže Františka vyzývající ke všelidskému bratrství a ukazující cestu dialogu jako jedinou možnou vedoucí k rozvoji lidstva, se mi tato situace jeví o to více absurdní. Už od rána jsem se nemohl v mysli zbavit těchto veršů 69. žalmu:

  „Zachraň mě, Bože, vody mi pronikly až k duši! Topím se v hlubokém bahně a pevného místa není! Jsem vysílen voláním, hrdlo mám ochraptělé; oči mi slábnou, jak vyhlížím svého Boha. Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je víc než vlasů na mé hlavě. Je mnoho zrádných nepřátel, kteří mě chtějí zničit. Vracím to, co jsem neuchvátil.“ (Žalm 69,2-5)

  Navzdory beznaději a pocitům bezmoci tváří v tvář této v civilizovaném světě absurdní válečné agresi bude na místě se soustředit na to, co je v našich silách, co můžeme ovlivnit.

  Modlitba a půst: V článku Výzva k modlitbě a postu najdete silné výzvy našich biskupů a papeže Františka k modlitbám a postu.

  Praktická podpora: Tímto také rozhoduji, že letošní sbírka Postní dar bude určena na zmírnění utrpení uprchlíků z Ukrajiny či na podporu projektů zmírňující utrpení tamních válkou zasažených lidí. Níže pak připojuji výzvy Charity ČR a dalších organizací k finanční podpoře, případně k pomoci při zajištění ubytování (viz Prohlášení ČBK, srov. také Polští biskupové).

  Dialog a smíření: A do třetice vytrvejme na cestě učení se hlubokému synodálnímu dialogu s druhými, včetně těch hodně „jiných“, a na něj navazující postní cestě smíření. Rád bych proto pozval nás všechny, i ty doposud váhající, abychom se v postní době, kdy už to situace ohledně koronaviru umožní téměř bez překážek, zapojili do setkávání Synody o synodalitě (viz článek Závěrečný měsíc Synody). A především abychom se alespoň ze své strany pokusili o smír se všemi, kteří "mají něco proti nám" (viz Mt 5,21-24). Protože války vznikají v našich srdcích.

  Děkuji za vás všechny,

  Váš Petr

 •  
  Modlitební podpora

  Velkopáteční křížová cesta za Ukrajinu

  Výzvy papeže a biskupů k modlitbě a postu

  Křížová cesta za mír ve světě a na Ukrajině

  Modlitba papeže Františka "Pane, odpusť nám válku"

  (barevná verze do lavic)

  (černobílé texty k vytištění)

  Modlitba zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii

  Povzbuzení k modlitbě od bohoslovce Vojtěcha Koláře

  Inspirací k osobní modlitbě může být např. následující text:

  Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.

  K osobní či společné modlitbě se lze také inspirovat z námětů pro modlitby za Ukrajinu hnutí Modlitby 24-7 (více viz níže).

  Modlitby 24-7 za Ukrajinu: Lze se také připojit přímo do Modlitebního řetězce za Ukrajinu organizovaného hnutím Modlitby 24-7.

  Řeckokatolická liturgie: každou neděli od 8:00 v kostele sv. Václava v Kamenné ulici v Chebu

  Virtuální kaplička farnosti: farnostcheb.cz/kaplicka

  Odpovědi ke mši svaté v ukrajinštině: Ke stažení ZDE

   

  Pane, odpusť nám válku! Zastav nás, Pane!

  Ve středu 16. 3. 2022 papež František zakončil generální audienci modlitbu, kterou napsal neapolský arcibiskup Mimmo Battaglia (prý s některými vlastními papežovými úpravami v závěru). V modlitbě se papež zástupně ztotožňuje nejen s utrpením napadených, ale i s agresí útočících. A připomíná nám snad i naše "malé" vnitřní agrese (myšlenkami, slovy, skutky), kterými my sami rozpoutáváme své "soukromé války" kolem sebe:

  Pane, odpusť nám za tuto válku.

  Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!

  Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!

  Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

  Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!

  Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

  Odpusť nám, Pane,

  Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi.

  Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.

  Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra,

  Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.

  Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále ospravedlňujeme krutost, pokud svou bolestí opravňujeme krutost svých činů.

  Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.

  Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!

  Osviť naše svědomí,

  ať se nestane naše vůle,

  nenechávej nás napospas našim vlastním činům!

  Zastav nás, Pane, zastav nás!

  A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.

  Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

  Zdroj: VaticanNews

 •  
  Praktická pomoc

  Poděkování biskupů za pomoc lidem na útěku

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. 

  Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

  Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.
   
  Jménem českých a moravských biskupů
  Mons. Jan Graubner,
  arcibiskup olomoucký a předseda ČBK
  spolu s členy Stálé rady ČBK

  Praha, 5. dubna 2022

  Farní charita Cheb: Chebská farní charita je zapojena do sítě neziskových organizací, která ve spolupráci s městem Cheb koordinuje konkrétní místní potřeby a nabídky. Pokud chcete nabídnout materiální pomoc v Chebu a okolí, můžete to učinit prostřednictvím tohoto dotazníku: Pomáháme Ukrajině v Chebu, který spravuje a praktickou pomoc koordinuje pracovník městského úřadu v Chebu. Pro jakékoli další dotazy ohledně místní pomoci či spolupráce se můžete obracet na Evu Kolafovou, tel. 731 619 721, [email protected].

  Rozcestník MV ČR: Na stránkách nasiukrajinci.cz spravovaných Ministerstvem vnitra ČR najdete centrální rozcestník na další webu, kde lze vkládat nabídky pomoci malého i velkého rozsahu i hledat informace pro ukrajinské občany.

  Dva hlavní portály: Pro konkrétní nabídky pomoci přesahující chebské potřeby využívejte webovou adresu pomahejukrajine.cz (centrální portál neziskových organizací v ČR včetně Charity ČR); na webu stojimezaukrajinou.cz (web skupiny aktivistů a dobrovolníků napříč organizacemi) pak najdete další možné způsoby pomoci Ukrajině a uprchlíkům.

  Ukrajinská ambasáda v Praze: Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: 304452700/0300, na který lze posílat příspěvky na okamžitou pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu (podrobnosti ZDE). Kontakt: Volodymyr Kalaberda, 1. tajemník velvyslanectví, e-mail: [email protected]

  Charita Česká republika: Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu Charita uvolnila půl milionu korun na bezprostřední pomoc. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, VS 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

  Diecézní charita Plzeň: V případě, že byste chtěli nabídnout přímou pomoc přes Diecézní charitu Plzeň, prosíme o kontaktování na tel. č. 777 167 004 nebo e-mail [email protected]

  Správa uprchlických zařízení: Pokud můžete zajistit ubytování pro lidi prchající z Ukrajiny, můžete také kontaktovat přímo Správu uprchlických zařízení na e-mail: [email protected].

  Člověk v tísni: 8 nejčastěji kladených otázek k pomoci Ukrajině

  Chcete pomoci dětem, které prchají před válkou z Ukrajiny k nám do Chebu?
  Svou pomoc můžete donést do domu Sociálních služeb Diecézní Charita Plzeň v Koželužské ulici v Chebu, kde je služba 24 hodin denně. Pomoc pro uprchlíky je distribuována buď v Chebu nebo převezena do Centrálního skladu v Karlových Varech. Nosit můžete všechno dle níže uvedeného seznamu a v Chebu navíc není zastaven příjem oblečení. Oblečení (obzvláště pánské) je stále potřeba pro i pro místní klienty.
   
  Kdo to má blíže do K. Varů, může pomoc odvézt přímo do Centrálního skladu humanitární pomoci, který sídlí v ulici Závodu míru 166/66, Stará Role, areál Řempo Holoubek. Provozní doba Centrálního skladu humanitární pomoci je do dnešního dne, 24. 3. 2022, každý den v době 12:00 do 18:00 hodin. Telefonický kontakt do skladu v provozní době: 607 050 943.
   
  AKTUÁLNĚ CENTRÁLNÍ SKLAD POPTÁVÁ:
  • matrace
  • polštáře
  • prostěradla
  • ručníky froté
   
  Nadále shání:
  • dětské postýlky
  • jídelní židličky
  • spací pytle
  • deky, přikrývky
  • povlečení
  • spací podložky (karimatky)
  • hygienické potřeby pro ženy
  • inkontinenční pleny pro seniory
  • zubní pasty
  • sunar pro různé věkové kategorie (v měsících)
  • čaj v sáčcích, cukr, rýže ve varných sáčcích, těstoviny, sůl, koření
  • vepřové ve vlastní šťávě, párky, paštiky, marmelády/džemy v malých baleních
  • trvanlivé mléko
  • prací prášek, jar, úklidové prostředky, houbičky na mytí nádobí
   
  Zároveň děkujeme všem dárcům za poskytnuté oblečení, v tuto chvíli ho již máme dostatek pro všechny věkové skupiny, a proto byl příjem tohoto materiálu zastaven.
   
   
   
   
  ubytovani_uprchliku
   
 •  
  Zdroje praktických informací

  Další podněty k praktické pomoci:

  Praktické pomůcky:

  Obecné rady, orientace, tipy:

 •  
  Zdroje pro hlubší porozumění

  Inspirace a informace k porozumění:

 •  
  Pohled Martina Jaroše

  Na Ukrajině začala válka. Co mám dělat?

  Martin Jaroš: Inspirací pro tento text je výborný článek ve slovenském Denníku N. Dovolil jsem si ho přeložit a částečně upravit s ohledem na české poměry.

  1. Zůstaňte klidní. Nebojte se. V ČR jsme v bezpečí. Počítejte ale s tím, že spousta lidí bude nervózní, nejistá, plná obav. Buďte trpěliví a laskaví vůči ostatním.

  2. Jestli znáte nějaké Ukrajince a Ukrajinky, napište jim nebo zavolejte, vyjádřete jim svou podporu. Zeptejte se jich, jestli jim můžete nějak pomoci. Potřebují vědět, že nejsou sami.

  3. Objeví se spousta falešných zpráv, dezinformací, dramatických videí a fotek. Nešiřte nic, co nemáte z opravdu důvěryhodného zdroje. V ČR můžu nejvíce doporučit ČRo a Českou televizi, dále třeba Voxpot a Respekt. Kvalitní práci očekávám též od Deníku N. Anglické zprávy z Kyjeva píše např. Kyiv Independent, v Rusku je nezávislá např. Novaja Gazeta (v ruštině). Pokud dostanete nějakou falešnou koláž, upozorněte na to toho, kdo ji sdílel. Bavte se s lidmi o konfliktu, doporučte jim seriózní zdroje informací. Dávejte si pozor na zprávy z webů jako Aeronet, CeskoBezCenzury, ParlamentniListy, NovaRepublika, Protiproud, samozřejmě Sputnik. Tyto weby dlouhodobě šíří ruský pohled na věc, budou se snažit narušovat soudržnost aliance, budou vinit Ukrajince ze zvěrstev atd. atd.

  4. Dejte českým politikům vědět, že mír a životy lidí jsou pro vás důležitější než vlastní pohodlí. Požadujte sankce proti Rusku a co možná nejširší pomoc Ukrajině.

 •  
  Reflexe Aleše Opatrného

  Aleš Opatrný: Vojenské přepadení Ukrajiny

  Nevyžádané exercicie…

  V exerciciích má člověk obnovit nebo prohloubit svou věrnost Kristu. Proto je dobré se na ně třeba jednou za rok vypravit. Podněty k rozjímání a ke kontrole životní cesty, zda je opravdu následováním Krista, ale přináší i život sám. Jedny „nevyžádané exercicie“ nám poskytovala a ještě poskytuje pandemie. Názorně nám ukazuje, jak jsou nepřesné naše plány, jak nemáme život plně ve svých rukou a jak je důležité si nejen klást otázky, ale hledat na ně ve světle víry a v církvi pravdivé a užitečné odpovědi, a nevěřit něčemu jen proto, že by se mi líbilo, aby to tak bylo.

  Ještě tvrdší otázky nám připravuje vojenské přepadení Ukrajiny. Kdo prožil z blízka invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 má na co vzpomínat a vidí téměř stejný scénář.

  Bezmocnost vůči zlu, které nejsme mocni a schopni odstranit

  V obou zkouškách, v pandemii a v obsazování Ukrajiny, zažíváme stejnou věc, totiž pocit bezmocnosti vůči zlu, které nejsme mocni a schopni odstranit. To může otřásat naší vírou nebo pobádat k lhostejnosti. Případně nás svádět k přijetí jednoduchých vysvětlení, která nic neřeší, pokud přímo neškodí. Naprostá většina z nás není v pozici, ve které by mohla zasahovat do událostí na světové scéně. Ale každý z nás je odpovědný za stav a vývoj svých názorů a postojů, tedy za stav svého nitra a za svou víru. I když nejsme vystaveni (zatím?!) nemoci, vojenské nebo jiné hrubé síle, jsme vystaveni pokušením. Můžeme se nechat zaplavit nenávistí nebo naopak lhostejností. Můžeme Pánu Bohu vyčítat, že nejedná tak, jak bychom my chtěli a jak t o od něho žádáme, ačkoliv bychom měli stále vnímat potřeby svých bližních a Pánu naslouchat.

  Jsme vystaveni působení mnoha lží

  V situacích, kdy jsme stále vystaveni šířícímu se zlu nemoci nebo zprávám o agresi vůči Ukrajině a zprávám o nesmyslném válčení všude možně nezapomínejme, že to požadavek následování Krista neodstraňuje. Naopak. Protože i do našeho nitra chce pronikat zlo nenávisti, nedůvěry Bohu, nerozlišování dobra a zla, zlo lží a překrucování pravdy, braňme se. Zvažujme, komu věříme a proč. I my jsme vystaveni působení mnoha lží – nezapomeňme, že ďábel je opravdu otec lži. Ježíšova pravda musí vítězit v nás, kteří jsme mu uvěřili, aby její ovoce prospívalo světu, tedy našim bližním.

  Aleš Opatrný
  Zdroj: Pastorace.cz

 •  
  Fratelli tutti a výzva papeže proti agresi

  TŘI ODSTAVCE Z FRATELLI TUTTI PRO DENŠNÍ DOBU

  Papež František ve své encyklice Fratelli tutti (jako e-kniha k zakoupení ZDE) v říjnu 2020 v sedmé kapitole nazvané "Cesty k novému setkání" v části věnované tématu "odpuštění" má také tento pro dnešní dny vskutku prorocký odstavec:

  241. Povinnost odpouštět neznamená, že se zřekneme svých práv a budeme nabízet odpuštění zkorumpované moci, zločincům nebo těm, kdo ponižují naši důstojnost. Jsme povoláni milovat každého bez výjimky. Milovat utiskovatele ale neznamená dovolit mu, aby nás dál utiskoval, nebo ho nechat, aby si myslel, že jeho jednání je přijatelné. Naopak, opravdová láska k utiskovateli znamená hledat způsoby, jak ho v jeho utlačování zastavit; znamená to zbavit ho moci, kterou neumí používat a která snižuje jeho lidství. Odpuštění neznamená dovolovat utiskovatelům, aby dál pošlapávali důstojnost svou i jiných, nebo nechat zločince, aby dál páchali své zlé skutky. Ti, kdo trpí nespravedlností, musejí usilovně bránit práva svá i své rodiny, protože si musejí zachovat důstojnost, kterou dostali jako dar od milujícího Boha. Jestliže mně nebo někomu z mých drahých způsobil škodu zločinec, nemůže mi nic bránit v tom, abych se domáhal spravedlnosti a zajistil, aby ten člověk – nebo kdokoli jiný – mně nebo druhým nezpůsobil tu škodu znovu. To je moje právo. Odpuštění to nezapovídá, ale naopak přímo vyžaduje.

  Ruku v ruce s ním jde i ten další, ale neměli bychom ani ten předchozí příliš rychle přeskočit, chceme-li (jinak oprávněně) zdůrazňovat důležitost zřeknutí se pomsty.

  242. Důležité je neživit při tom v sobě hněv, který je škodlivý pro naši duši a pro duši našeho lidu, nebo nebýt posedlý pomstychtivostí a touhou druhého zničit. Takovýmto způsobem nikdo nedosáhne vnitřního pokoje ani se nesmíří s životem. Je pravda, že „žádná rodina, žádná skupina bližních, žádná etnická skupina, tím méně národ, nemá budoucnost, je-li hnací silou, která je shromažďuje, spojuje a stírá jejich rozdílnosti, pomstychtivost a nenávist. Nemůžeme se dohodnout a spojit kvůli pomstě nebo zacházet s druhými stejně násilnicky, jako oni zacházeli s námi, nebo strojit odvetné plány pod zdánlivě zákonnou ochranou“. Touto cestou se nic nezíská a nakonec se o všechno přijde.

  A doufejme, že jednou i na Ukrajině přijde na pořad i onen třetí, který mluví o situaci po konfliktu. Ovšem možná, že je tento odstavec již nyní velmi aktuální pro situaci těch z nás, kteří onen "ohýnek" starých konfliktů v sobě stále živíme a tím těžko přispějeme k upokojení konfliktů současných:

  243. Pravdou je, že „není snadným úkolem přemoci hořké dědictví nespravedlností, nepřátelství a nedůvěry, které za sebou zanechal konflikt. Toho lze dosáhnout jen překonáváním zla dobrem (srov. Řím 12,21) a pěstováním těch ctností, které podporují smíření, solidaritu a pokoj“. Tak „lidé, kteří ve svých srdcích živí dobro, zjišťují, že toto dobro vede k pokojnému svědomí a k hluboké radosti, a to i uprostřed nesnází a nepochopení. I když jsou tupeni, jejich dobrota nikdy neumdlévá, ale ukazuje svou sílu tím, že se odmítají mstít“. Každý z nás by si měl uvědomit, že „i nešetrný soud, který chovám ve svém srdci o svém bratru nebo sestře, otevřená rána, která nebyla nikdy uzdravena, urážka, která nebyla nikdy odpuštěna, zahořklost, která mě jen zraňuje, to vše jsou projevy boje, který v sobě vedu, malý ohýnek hluboko v mém srdci, který je třeba uhasit, aby se nerozrostl ve veliký požár“.

  Petr Hruška

   

  Papež k Ukrajině: "Jménem Božím vás žádám, zastavte tento masakr!"

  „Ve jménu Boha, ať je slyšet křik trpících a ať přestanou bombardování a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!“ Papež se na 2. neděli postní (13. 3. 2022) v poledne opět razantně vyjádřil k válce na Ukrajině.

  Papež František:

  „Bratři a sestry, právě jsme prosili Pannu Marii. Tento týden se město Mariupol, které nese její jméno, stalo mučednickým městem v trýznivé válce, která devastuje Ukrajinu. Tváří v tvář barbarskému zabíjení dětí, nevinných lidí a bezbranných civilistů neexistují žádné strategické důvody, které by obstály: jediné, co je třeba udělat, je ukončit nepřijatelnou ozbrojenou agresi dříve, než promění města ve hřbitovy.

  S bolestí v srdci se připojuji k hlasu obyčejných lidí, kteří žádají o ukončení války. Ve jménu Boha, ať je slyšet křik trpících a ať přestanou bombardování a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!

  Rád bych znovu vyzval k přijetí mnoha uprchlíků, v nichž je přítomen Kristus, a poděkoval za velkou síť solidarity, která se vytvořila. Žádám všechna diecézní a řeholní společenství, aby se častěji modlila za mír. Zintenzivněte chvíle modlitby za mír. Bůh je pouze Bohem míru, není Bohem války, a ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho jméno. Modleme se nyní v tichosti za ty, kdo trpí, a prosme Boha, aby obrátil srdce k pevné vůli po míru.“

  Pracovní překlad Petr Vacík

  Zdroj: VaticanNews

 •  
  Podpora lidsko-právních organizací v Rusku

  Tipy na podporu humanito-právních organizací v Rusku:

  DOXA (https://www.instagram.com/doxa_journal/) nezávislý studentský magazín, můžete pomoci jeho udržení https://www.patreon.com/doxajournal

  OVD-info (https://ovd.info/) nezávislý projekt podporující lidská práva, zaměřený na obranu práv zadržených při demonstracích https://donate.ovdinfo.org

  Apologia of protest (https://apologia.pro/) právní asistence v případech porušení lidských práv a svobod https://apologia.pro

  First department (https://dept.one/) advokátní poradenství a asistence pro ty, kdo jsou obžalováni z velezrady https://dept.one/#donate

  Committee Against Torture (https://taplink.cc/no_torture) pomoc obětem násilí ze strany bezpečnostních složek https://donate.pytkam.net/podderzhat/

  Zabralo (https://zabralo.me/) projekt na obranu lidských práv v Nižném Novgorodu

  ArestSPB (http://t.me/arestspb/971) pomoc při ochraně práv v Petrohradu t.me/arestspb/971

  AvtozakLive (https://t.me/avtozaklive) zprávy o porušování lidských práv, protestech a bezpráví ze strany bezpečnostních složek https://avtozak.info https://avtozak.info/donate/

  Open Space (https://ospace.org/) pomoc pro aktivisty https://ospace.org/support

  Peredachi - pomoc s potravinami a další podpora pro uvězněné při protestech, Moskva, Petrohrad https://t.me/peredachi_finance

  Sphere (https://cfsphere.org/) charitativní nadace poskytující asistenci LGBTQ+ uprchlíkům v Rusku a na Ukrajině https://cfsphere.org/donate

  Help to leave (https://t.me/huiiivoiiine) podpora pro ty, kteří utíkají právě teď z Ukrajiny, nebo jsou na Ukrajině a potřebují finance či léky