Novým generálním vikářem diecéze bude Petr Hruška

Biskup Tomáš Holub jmenuje k 1. červnu 2022 generálním vikářem Diecéze plzeňské Petra Hrušku, dosavadního faráře v Chebu a okrskového vikáře Chebského vikariátu. Během letních měsíců dojde k předání úřadu od současného výkonného ředitele kurie Jakuba Holíka. Další s tím spojené personální změny budou zveřejněny po dalším rozhodnutí.

“Na konci týdne, který jsem od Tomáše dostal na rozmyšlenou, se jako nedělní evangelium četl příběh o rozhovoru Ježíše se Šimonem Petrem z Jan 21. Novým způsobem v něm pro mě ožilo Ježíšovo slovo: ‚Až budeš starší, jiný tě přepáše a povede, kam nechceš…‘ Nějak pak už Tomášovu prosbu nešlo odmítnout. Ale ve své nezkušenosti v mnoha oblastech spojených s touto rolí prosím všechny o podporu, modlitbu a trpělivost na společné cestě.“

Petr Hruška, farář Řk farnosti Cheb

“Generální vikář je mým nejbližším spolupracovníkem. Je nezbytné, aby to byl člověk organizačně schopný a odolný vůči zátěži, která s touto funkcí souvisí. P. Petr Hruška obě tato kritéria splňuje a k tomu přidává téměř třicetiletou pastorační zkušenost z diecéze a osobní poctivost. Jsem velice rád, že mou nabídku funkce generálního vikáře přijal a těším se na spolupráci.”

Tomáš Holub, biskup plzeňský

Představujeme nového generálního vikáře

Petr Hruška pochází z Plzně, z rodiny Luboše a Ludmily Hruškových. Ve svém dospívání spolu s bratrem Michalem a sestrou Janou zblízka přihlížel vzniku plzeňské Meditační zahrady, kterou založil jeho otec, politický vězeň komunistického režimu. Za své první samostatné křesťanské krůčky vděčí někdejšímu plzeňskému kaplanovi P. Václavu Chroustovi a za hlubší uvedení do křesťanství pak především P. Aleši Opatrnému.

Po vystřídání několika zaměstnání (technik Českých drah, topič v mateřské školce, sanitář ve fakultní nemocnici) a absolvování dvouleté vojenské služby nastoupil v r. 1988 nejprve do litoměřického, později pak do pražského semináře. Po své jáhenské ordinaci v r. 1994 a po kněžské ordinaci v r. 1995 působil jako člen společné duchovní správy v Klatovech, následujících pět let pak jako administrátor farnosti Chodov, kde spolu s dalšími zakládal romský klub Khamoro. Od r. 2001 do r. 2004 postgraduálně studoval pastorační vedení a spiritualitu v irském Dublinu. Svá studia zakončil v roce 2009 na KTF UK v Praze obhajobou dizertační práce na téma pastoračních rad. Dnes již 18. rokem působí v Římskokatolické farnosti Cheb. Nejprve společně s Petrem Bauchnerem, posledních 12 let pak samostatně jako farář. Spolu s dalšími přáteli v Chebu založil mobilní Hospic Sv. Jiří.

Pro svoji osobní spiritualitu rád čerpá z ignaciánských, karmelitánských a františkánských pramenů. Pro pastorační službu vidí jako zásadní inspirace z Laudato si‘ a Fratelli tutti papeže Františka a z právě probíhajícího synodálního procesu v církvi. Leží mu na srdci diakonický, synodální, ekumenický, ekologický a spirituální rozměr pastorace. Energii a podporu čerpá, dle svých slov, ze služby ve farnosti, z kontemplace a od přátel. Nejraději relaxuje při pobíhání po lese, jízdě na kole, chození po horách a lovení kešek.

Podle: bip.cz

Dovětek pro chebské farníky

Moji milí, odcházet po 18 letech z této skvělé farnosti bude pro mě velmi náročné. Prožil jsem tady s vámi téměř třetinu svého dosavadního života. Jsem tady mezi vámi doma. Cheb se stal mým druhým „rodným“ městem. Ale možná právě pro ten kus společné cesty důvěřuji tomu, že tu změnu zvládneme a že to bude k dobrému.

Máme teď před sebou cca dva měsíce na nalezení spolubratra, který by byl ochotný farnost dále pastoračně doprovázet. Modlete se, prosím, spolu se mnou za dobrou volbu. Ale i za můj záběh v nové roli. Nemohu říct, že se na ní těším, ale důvěřuji, že je s Boží pomocí zvládnutelná. I v ní se sem k vám budu rád vracet. Někdy služebně, někdy abych si odpočinul.

Určitě zde zatím zůstávám minimálně do konce července. Loučit se proto zatím nebudu a těším se na tyto dva společné „dokončovací“ měsíce.

Váš Petr

agas_loreta_kytara