Novým administrátorem Řk farnost Cheb bude od 1. září 2022 P. Libor Buček, dosavadní administrátor Řk farnosti Dýšina. V novém Zpravodaji si můžete kromě pár dalších informací o Liborovi přečíst krátký rozhovor, který s ním vedl odcházející chebský farář P. Petr Hruška (Zpravodaj 2022 04 k stažení ZDE). Rozhovor je vám také k dispozici ZDE (doplněný o další odkazy, které vám jej lépe představí).

Plánované personální změny v plzeňské diecézi k 1. 9. 2022

  • P. Petru Hruškovi, generálnímu vikáři plzeňské diecéze, bude k 1. 9. 2022 ukončeno pověření ke službě faráře farnosti Cheb a administrátora in rebus materialibus farnosti Skalná.
  • P. Libor Buček, doposud administrátor farnosti Dýšina, bude k 1. 9. 2022 ustanoven administrátorem farnosti Cheb.
  • P. Cyril František Molnár, OP bude od 1. 9. po domluvě s řeholním představeným pověřen službou nemocničního kaplana v Hospici sv. Lazara v Plzni.
  • P. Tomáš Kadlec, doposud farní vikář farnosti Rokycany, bude k 1. 9. 2022 ustanoven administrátorem farnosti Dýšina s pastorační a metodickou podporou P. Pavla Petrašovského, faráře farnosti Plzeň u katedrály Sv. Bartoloměje; ustanovení ke službě nemocničního kaplana v Rokycanské nemocnici zůstává v platnosti. Jméno nového farního vikáře farnosti Rokycany bude zveřejněno po dokončení jednání během letních měsíců.
  • P. Pavel Frývaldský, vyučující na KTF UK Praha, bude k 1. 9. 2022 navíc ustanoven výpomocným duchovním farnosti Rokycany; jeho pověření k vyučování na KTF UK Praha zůstává v platnosti.
  • Pan Jaromír Slezák, pastorační asistent farnosti Skalná, bude k 1. 9. 2022 navíc ustanoven administrátorem in rebus materialibus (tj. správcem majetku) ve farnosti Skalná.
  • Ustanovení P. Jaroslava Šaška, administrátora in rebus spiritualibus (tj. duchovního správce) farnosti Skalná a vězeňského kaplana ve věznici Kynšperk nad Ohří, zůstávají v platnosti.
  • P. Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze, bude k 1. 9. 2022 navíc ustanoven rektorem kaple sv. Maximiliána Kolbe v Meditační zahradě v Plzni a duchovním rádcem soukromého sdružení křesťanů Komunita Noe; jeho ustanovení spirituálem trvalých jáhnů trvá.

Všem děkujeme za porozumění, vstřícnost a odvahu ke společné cestě a přejeme, aby i tyto nečekané změny otevřely jak dotyčným pastýřům, tak dotčeným farnostem, nové prostory pro Boží požehnání. 

Zdroj: Biskupství plzeňské (bip.cz)