Dvacátý třetí ročník Tříkrálové sbírky, který se konal od 1. do 16. ledna 2023, vynesl podle předběžného sčítání ke dni 23. 1. 2023 v Chebu a okolí celkem rekordních 226 519 Kč, což se skládá z výtěžku z koledování a z darů na účet.

Stacionární kasičky a skupinky koledníků, které vyrazily do terénu, nasbíraly v Chebu 107 786 Kč a 128 euro, ve Františkových Lázních 41 919 Kč a 50 euro, v Dolním Žandově 27 459 Kč a 1 euro,
v Milíkov
ě 12 957 Kč, v Okrouhlé 11 683 Kč a 22 euro
a v Lipové 3 028 K
č a 5 euro.

Výnos z Online koledy na webu sbírky a bezhotovostní dary, které obdržela Farní charita Cheb, činily 16 750 Kč.

 

Na Chebsku se letos zapojilo do 21 skupinek složených ze 48 koledníků a 18 vedoucích a 5 dobrovolníků pomáhalo v zázemí. Také jsme i letos měli 15 stacionárních kasiček, které byly v různých obchodech, restauracích nebo jiných podnicích:

Cheb: MedLenka, Květinářství Violka, Květinářství Pavlina Jelínková, U Chebské Mydlářky, Lékárna Evropská, Knihkupectví Kosmas, El Caffé, Restaurace Hvězda, UNIPAP, chrám sv. Mikuláše a Alžběty.

Františkovy Lázně: Řeznictví u Martina, v Galerii Jantarová komnata, Lékarna BONATE a CaffeeCup

Dolní Žandov: Potraviny u Honzy

Všem těmto ochotným spolupracovníkům moc děkujeme.

 

  Místní podíl, který je 65 % z celkové vykoledované sumy (tj. 147 237 Kč), bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:

  • 40 % (tj. 58 895 Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., který nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.
  • 30 % (tj. 44 171 Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb
    a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb
  • 20 % (tj. 29 447,- Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma,
    v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.
  • 10 % (tj. 14 724,- Kč) na podporu léčby a rehabilitace Patrika
    a Daniela Greulichových, které nehradí zdravotní pojišťovny.

Pro srovnání vloni, byl výtěžek 182 443,- Kč, takže všem dárcům Tříkrálové sbírky ze srdce děkujeme za jejich velkou štědrost
i v těžkých časech a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku.