Počátkem února se nám ozvala pracovnice Diecézní charity Plzeň Mgr. Martina Belasová, která pracuje v Azylovém domě Betlém, Koželužská 19, Cheb, aby nám představila nový projekt firmy EON „Šetři a pomáhej“, ke kterému se připojili. Zástupci nadace E.ON oslovili charitu s nabídkou spolupráce. Jedná se okamžitou pomoc lidem ve finanční nouzi. Záměrem je pomoci lidem v tíživých situacích v případě, že jim po zaplacení nákladů na energie nezbývají peníze na základní životní potřeby, jako jsou jídlo, léky nebo oblečení. Anebo také pokud nemají dostatek finančních prostředků na vyúčtování či zálohové částky za energie, náklady za bydlení, na kroužky dětem atp.

Komu budou pomáhat:

  • seniorům, kteří žijí na hranici chudoby.
  • neúplným rodinám a dalším znevýhodněným skupinám, které řeší tíživou finanční situaci kvůli vysokým cenám energií.

 

Takže pokud se nacházíte ve výše popsané situaci, neváhejte se obrátit buď na Mgr. Martinu Belasovou přímo (TČ 731 433 134) nebo na vedoucího Mgr. Ondřeje Špendlíčka (TČ 731 433 090) nebo můžete přijít k nám na faru a my vás do poradny po domluvě doprovodíme.

 

Eva Kolafová

Vepište samotný text příspěvku