Každý všední den v adventní době (30. 11. až 24. 12.) se od 6:00 scházíme v malé lodi chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (vchod pod věží) na staročeské zpívané roráty.

Letos nás budou doprovázet zpěvy sester boromejek, které jsou vám spolu s texty, notami i doprovodnými modlitbami k dispozici pro osobní i společnou modlitbu na každý adventní na roraty.online (pro použití v kostele vybíráme jen některé části).

V pondělky, středy a pátky budeme roráty slavit jako meditativní bohoslužbu, v úterky a čtvrtky budou roráty spojené i se mší svatou. 

Pokud se budete chtít při rorátách aktivněji zapojit, stáhněte si do svého mobilu aplikaci Roráty 2020 (k dispozici bohužel jen pro Android). Můžete si pak na místě spolu s námi zazpívat či modlit žalmy.

Aplikace na každý den adventní doby nabízí:

– tradiční rorátní písně (audio, text, noty)
– modlitbu Anděl Páně
– adventní modlitbu
– desátek růžence
– žalmy
– úryvek z Písma a zamyšlení
– prosby
– Magnificat
– závěrečnou modlitbu a požehnání
 
Co jsou to roráty? (článek na Pastorace.cz)