GDPR Farního penzionu

GDPR Farního penzionu

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Farní Penzion Dolní Žandov patří Římskokatolické farnosti Cheb (dále jen „ŘKF Cheb“), která je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Kostelní nám. 188/15,
350 02 Cheb
, IČ 47722347, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-06079/1994.

Řk farnost Cheb je správcem osobních údajů a při zacházení s osobními údaji při provozování Farního penzionu Dolní Žandov se řídí zásadami pro zpracování osobních údajů v Římskokatolické farnosti Cheb (Informace o zpracování osobních údajů k nahlédnutí ZDE), které obsahují kontaktní údaje na správce, účel zpracování a obecný právní základ pro zpracování údajů ve farnosti. Účelem zpracování osobních údajů při provozu farního penzionu je poskytování ubytovacích služeb a plnění všech povinností s ním spojených. 

Tým Farního penzionu a ŘkF Cheb