Provozní řád Farní knihovny Cheb

Provozní řád Farní knihovny Cheb

Farní knihovna je tu pro vás a její vedoucí se vám bude snažit vyjít maximálně vstříc. Pokud však vezmete za své dále uvedené pokyny, může být radost z objevovaného bohatství křesťanské literatury ještě větší.

  • Knihovna je umístěna v budově farního centra, Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb.
  • Knihovna je otevřena po domluvě s farní kanceláří.
  • Dle ceníku služeb (viz Nabídka a ceník) jsou zpoplatněny služby spojené s registrací čtenářů, služby spojené s vymáháním, poškozením nebo náhradou vypůjčeného dokumentu, případně další poskytované služby (tisk či kopírování dokumentů v rámci autorského zákona apod.).
  • Periodicky aktualizovaný katalog knih a dalších dokumentů k vypůjčení či ke studiu je k dispozici na těchto stránkách farní knihovny (viz Nabídka a ceník) a je také k dispozici v tištěné podobě v prostorách knihovny.
  • Knihy si čtenář půjčuje na dobu 4 týdnů. Datum výpůjčky je zaznamenán ve "Čtenářském listu" a v knihovnickém dokladu.
  • Výpůjčku lze prodloužit pouze 2x , celkem je tedy možné si knihu půjčit na 3 x 4 týdny.
  • V mimořádných případech se lze s knihovníkem domluvit na delším termínu, toto ale musí být oznámeno předem a zaznamenáno ve "Čtenářském listě" a v knihovnickém dokladu.
  • Nové knihy jsou získávány a evidovány průběžně, zapůjčit si je lze až po řádném označení a zaevidování.

Farní knihovna Cheb byla zaregistrována na Ministerstvu kultury (pod evidenčním č. 6164/2005) jako „základní knihovna“ ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Kontakt: Viz kontakty Řk farnost Cheb

V Chebu, 1. 1. 2007

Ke stažení: Provozní řád Farní knihovny Cheb (.pdf)