Poslání a vize chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

Poslání a vize chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

PROSTOR PRO PŘIBLÍŽENÍ

Přiblížení člověka k člověku, národa k národu, Boha k lidem, lidí k Bohu…

V našem chrámu lze obdivovat krásu architektury a zůstat v tiché meditaci, sestoupit do hlubin země a prohlédnout si expozici v kryptě kostela nebo vystoupat na jižní věž a obdivovat z věžní vyhlídky krásu města i dalekého okolí.

Dlouhodobá vize chrámu

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty chceme rozvíjet jako životem naplněný farní kostel a zároveň jako duchovně-kulturní centrum města i širšího regionu.

Poslání chrámu

Sloužit farnosti i širší veřejnosti jako PROSTOR PRO PŘIBLÍŽENÍ:

  1. Sloužit chebské farnosti jako farní kostel a základní liturgický prostor
  2. Sloužit chebské farnosti jako prostor pro prezentaci svých služeb veřejnosti
  3. Sloužit širší veřejnosti jako prostor pro kulturně-duchovní setkání a události
  4. Sloužit všem jako prostor setkávání se v hloubce vztahů a duchovního poselství
  5. Sloužit jako prostor pro uchování z historického bohatství toho, co je nosné pro dnešek