ZASTAVENÍ 21. Kaple u hřbitova a márnice v Krásné Lípě

ZASTAVENÍ 21. Kaple u hřbitova a márnice v Krásné Lípě

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°1.685', E 12°21.503' Období: před 1846 – 1953
Kde to je: Na Valdštejnově cyklostezce cca 200 metrů od státní hranice – pietní místo bývalého hřbitova Krásná Lípa (ze Sv. Kříže po silnici na Slapany či zkratkou po polní cestě, nebo po zelené od Památníku železné opony)
Indicie: U = Jaká je poslední číslice roku úmrtí H. Schmelzera (zemřel v 55 letech) na náhrobku po pravé straně pietního místa při pohledu od cyklostezky?

Téma: Vyhnání německých obyvatel a česko-německé vztahy

Motto: „Tak (Kristus) vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství“ (Ef 2,15-16).

Historie: Na tomto místě býval hřbitov s márnicí obce Krásná Lípa, původně Schönlinten, později Schönlind (první písemná zmínka z roku 1312). Obec patřila do farnosti Wies (viz zastavení č. 19). Vedle hřbitova stávala kaple (zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1846), starší než hřbitov. Význam vsi vzrostl po vybudování železniční trati z Chebu do Waldsassenu v roce 1865. Vodní a parní elektrárna na samé hranici (původně mlýn, později pila) po dlouhou dobu zásobovala proudem devět vsí, z toho pět na české a čtyři na bavorské straně. V roce 1930 žilo v osadě 148 obyvatel ve 22 domech. Po vysídlení německých obyvatel v roce 1946 byly téměř všechny statky relativně rychle osídleny novými českými obyvateli. Po únorovém převratu v roce 1948 uteklo osmnáct nových osídlenců přes hranice a v obci zůstalo posledních 42 obyvatel. Ti však museli ves opustit, když se v roce 1951 usídlili ve Slapanech pohraničníci a Krásná Lípa se octla za drátěnými zátarasy. Kaple u hřbitova byla zbořena v listopadu či prosinci roku 1953. Do roku 1957 pak byla srovnána se zemí celá vesnice, zachoval se pouze hřbitov, jenž pak zcela zpustnul. Prostor původního hřbitova upravil do nynější pietní podoby Nadační fond Historický Cheb v roce 2014. Na místě márnice je vydlážděný prostor a jedna stěna márnice je naznačena dřevy.

Poselství: Toto pietní místo, podobně jako mnoho dalších míst v tomto kraji, je pro nás mementem staletého stýkání a potýkání českého a německého národa v tomto regionu a výzvou hledat způsoby, jak dnešní možnosti svobodného světa naplnit hloubkou i lidskostí, uznáním bezpráví i ochotou k odpuštění, abychom náš dnešní životní prostor utvářeli jako prostor úcty vůči jinakosti ostatních národů a radosti z bohatství národa vlastního. 

Požehnání: Bože, děkujeme Ti, že jsi Bohem odpuštění a smíření. Prosíme o odvahu k vyznání podílu našich otců a matek na tragických událostech, které zjizvily duši tohoto regionu, a nabízíme odpuštění potomkům těch, kteří se provinili proti naším předkům. Amen.

21_lipa_1

Pietně upravené místo, kde dříve stála márnice (foto: Eva Kolafová)

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 20)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 22)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ