folder 2020 Kontemplace podle Laudato si'

Nahrávky kázání a katechezí v rámci semináře "Kontemplovat stvořčení s plesáním a chválou: Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si' papeže Františka" (postní a velikonoční doba 2020)

Dokumenty

audio Laudato si 00a Kázání Popeleční středa Populární

provedl 132 stažení

Stažení (mp3, 13.08 MB)

laudatosi_00_popel_streda.mp3

Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 6,1-6.16-18 (9 min.), kázání uvádějící do semináře "Kontemplace podle Laudato si'" (14 min.) a praktické podněty k semináři s požehnáním a závěrečnou písní (6 min.) z bohoslužby na Popeleční středu 26. 2. 2020 v kapli sv. Jana na faře v Chebu (celkem 32 min.)

audio Laudato si 00b Katecheze Přípravný týden Populární

provedl 123 stažení

Stažení (mp3, 7.49 MB)

laudatosi_00_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do přípravného týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (16 min.)

audio Laudato si 01a Kázání 1. neděle postní Populární

provedl 140 stažení

Stažení (mp3, 8.91 MB)

laudatosi_01_1_nedele_postni.mp3

Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 4, 1-11 (5 min.), kázání na téma "Byl vyveden Duchem na poušť" (11 min.) a praktické podněty k semináři s požehnáním (3 min.) z bohoslužby na 1. neděli postní 1. 3. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 19 min.)

audio Laudato si 01b Katecheze 1. týden postní Populární

provedl 126 stažení

Stažení (mp3, 8.27 MB)

laudatosi_01_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 1. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (20 min.)

audio Laudato si 01c Katecheze Večer chval Populární

provedl 123 stažení

Stažení (mp3, 2.86 MB)

laudatosi_01_vecerchval.mp3

Krátká katecheze z Večeru chval ve středu 4. 3. 2020 v kapli sv. Jana na faře v Chebu na téma 1. týdne semináře Kontemplace podle Laudato si "Pokušení na poušti jako obraz naší životní cesty a cesty kontemplace" (7 min,)

audio Laudato si 02a Kázání 2. neděle postní Žandov Populární

provedl 120 stažení

Stažení (mp3, 5.08 MB)

laudatosi_02_2_nedele_postni_zandov.mp3

Evangelium Mt 17,1-9 (2 min.) a kázání "Proměnění na hoře jako obraz cesty vnitřní modlitby" (10 min.) při mši v sobotu 7. 3 2020 v kapli farního penzionu v Dolním Žandově (celkem 12 min.)

audio Laudato si 02b Kázání 2. neděle postní Populární

provedl 115 stažení

Stažení (mp3, 7.44 MB)

laudatosi_02_2_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 17,1-9 (6 min.) a kázání "Proměnění na hoře jako obraz cesty vnitřní modlitby" (10 min.) při mši v neděli 8. 3 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 16 min.)

audio Laudato si 02c Katecheze 2. týden postní Populární

provedl 110 stažení

Stažení (mp3, 9.13 MB)

laudatosi_02_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 2. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (20 min.)

audio Laudato si 03a Kázání 3. neděle postní

provedl 93 stažení

Stažení (mp3, 13.44 MB)

laudatosi_03_3_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 4,5-42 (11 min.), kázání "Lidé naděje, která není jen jejich" (15 min.) a závěrečné slovo (5 min.) při neveřejné mši vysílané online v neděli 15. 3 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 31 min.)

audio Laudato si 03b Koronavirus v Lombardii Populární

provedl 100 stažení

Stažení (mp3, 9.24 MB)

misa_italie_2020_03_10.mp3

Svědectví Míši z Lombardie z 10. 3. 2020 o tom, jak jedenáctičlenná rodina prožívá epidemii koronaviru v jedné z nejzasaženějších oblastí Itálie

audio Laudato si 03c Katecheze 3. týden postní Populární

provedl 107 stažení

Stažení (mp3, 9.27 MB)

laudatosi_03_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 3. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (20 min.)

audio Laudato si 04a Pastýřský list 4. neděle postní

provedl 82 stažení

Stažení (mp3, 15.51 MB)

laudatosi_04_4_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 9,1-41 kratší verze (14 min.) a Mimořádný pastýřský list biskupa Tomáše k epidemii koronaviru (14 min.) při neveřejné mši vysílané online v neděli 22. 3 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 28 min.)

audio Laudato si 04b Katecheze 4. týden postní

provedl 98 stažení

Stažení (mp3, 11.20 MB)

laudatosi_04_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 4. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (25 min.)

audio Laudato si 05a Kázání 5. neděle postní

provedl 82 stažení

Stažení (mp3, 7.51 MB)

laudatosi_05_5_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě (3 min.) a kázání "Lazare, pojď ven!" (15 min.) při neveřejné mši vysílané online v neděli 29. 3 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 18 min.)

audio Laudato si 05b Katecheze 5. týden postní (1)

provedl 80 stažení

Stažení (mp3, 8.24 MB)

laudatosi_05_katecheze_1.mp3

1. část katecheze uvádějící do 5. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - obecné uvedení (18 min.)

audio Laudato si 05c Katecheze 5. týden postní (2)

provedl 82 stažení

Stažení (mp3, 9.44 MB)

laudatosi_05_katecheze_2.mp3

2. část katecheze uvádějící do 5. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - uvedení do jednotlivých dní (20 min.)

audio Laudato si 06a Kázání Květná neděle

provedl 82 stažení

Stažení (mp3, 5.68 MB)

laudatosi_06_6_nedele_postni.mp3

Kázání po čtení Matoušových pašijí (Mt 26,14 - 27,66) "Zachraň svět z gauče!" (13 min.) při mši z Květné neděle vysílané online 5. 4. 2020 z farní kaple sv. Jana v Chebu

audio Laudato si 06b Ekologické obrácení (hudba) Populární

provedl 118 stažení

Stažení (mp3, 89.54 MB)

laudatosi_06_pokani_hudba.mp3

Hodinu a půl dlouhá meditativní reflexe doprovázená hudbou (Oboroh, Agapé) na téma ekologického obrácení ve světle sedmi hlavních hříchů z Bohoslužby pokání v pondělí 6. 4. 2020 od 18 hod. v kapli sv. Jana v Chebu (celkem 91 min.); písemné podklady k reflexi jsou k dispozici na https://1url.cz/Azos6

audio Laudato si 06c Ekologické obrácení (ticho) Populární

provedl 102 stažení

Stažení (mp3, 40 MB)

laudatosi_06_pokani_ticho.mp3

Hodinová meditativní reflexe na téma ekologického obrácení ve světle sedmi hlavních hříchů z Bohoslužby pokání v pondělí 6. 4. 2020 od 18 hod. v kapli sv. Jana v Chebu (celkem 55 min.); meditativní hudba byla vypuštěna, je vhodné po každém oddíle si nahrávku stopnout a zůstat v tiché meditaci; vstupní a závěrečná píseň: Agapé, Karel Řežábek; písemné podklady k reflexi jsou k dispozici na https://1url.cz/Azos6

audio Laudato si 06d Triduum 2020 1 Zelený čtvrtek

provedl 73 stažení

Stažení (mp3, 20.38 MB)

Triduum 2020 1 Čtvrtek.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium (7 min.), obnova kněžských slibů (3,5 min.), uvedení k mytí nohou - kázání "Sloužící Bůh"(6 min.), úvod k adoraci v Getsemanech (9 min., N. T. Wright o Bohu naříkajícím spolu s námi), závěrečný žalm (4 min.) ze mše svaté na Památku Večeře Páně a následné adorace na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 (celkem 29,5 min.)

audio Laudato si 06d Triduum 2020 2 Velký pátek

provedl 73 stažení

Stažení (mp3, 13.53 MB)

Triduum 2020 2 Pátek.mp3

Úvod k bohoslužbě (4 min.) a kázání "Tři tváře Krista na kříži"(17 min.) z obřadů Velkého pátku 10. 4. 2020 (celkem 21 min.)

audio Laudato si 06d Triduum 2020 3 Vigilie Zmrtvýchvstání

provedl 74 stažení

Stažení (mp3, 13.27 MB)

Triduum 2020 3 Vigilie.mp3

Evangelium (2,5 min.) a kázání "Tři Galileje" (17,5 min.) z Vigilie Zmrtvýchvstání v sobotu 11. 4. 2020 (celkem 20 min.)

audio Laudato si 06d Triduum 2020 4 Neděle Zmrtvýchvstání

provedl 75 stažení

Stažení (mp3, 18.48 MB)

Triduum 2020 4 Neděle.mp3

Úvod k bohoslužbě (4 min.), kázání "Trojí lámání chleba"(19 min.) a požehnání pokrmů (4,5 min.) ze mše svaté na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 12. 4. 2020 (celkem 27,5 min.)

audio Laudato si 06d Triduum 2020 5 Velikonoční pondělí

provedl 69 stažení

Stažení (mp3, 17.91 MB)

Triduum 2020 5 Pondělí.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium (5,5 min.), kázání na téma "Mnohotvárné přijímání" (21,5 min.) ze mše z Oktávu Zmrtvýchvstání Páně na Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 (celkem 27 min.)

audio Laudato si 07a Kázání 2. neděle velikonoční

provedl 68 stažení

Stažení (mp3, 9.36 MB)

laudatosi_07_2_nedele_velikonocni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 20,19-31 (9 min.) a kázání "Pokoj vám všem!" (13 min.) ze mše svaté na 2. neděli velikonoční 19. 4. 2020 od 10:00 v kapli sv. Jana v Chebu (celkem 22 min.)

audio Laudato si 07b Uvedení do II. části semináře

provedl 66 stažení

Stažení (mp3, 5.38 MB)

laudatosi_07_katecheze_1.mp3

Katecheze shrnující první, postní část semináře a uvádějící do druhé, velikonoční části (12 min.)

audio Laudato si 07c Katecheze 2. týden velikonoční

provedl 64 stažení

Stažení (mp3, 10.76 MB)

laudatosi_07_katecheze_2.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe 2. velikonočního týdne semináře (25 min.)

audio Laudato si 08a Kázání 3. neděle velikonoční

provedl 66 stažení

Stažení (mp3, 21.33 MB)

laudatosi_08_03_nedele_velikonocni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Lk 24,13-35 (8,5 min.), kázání na téma "Cíl cesty kontemplace" (22 min.) a závěrečné požehnání (1,5 min.), celkem 32 min.

audio Laudato si 08b Katecheze 3. týden velikonoční

provedl 53 stažení

Stažení (mp3, 10.28 MB)

laudatosi_08_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe 3. velikonočního týdne semináře (24 min.)

audio Laudato si 09a Kázání 4. neděle velikonoční

provedl 51 stažení

Stažení (mp3, 11.34 MB)

laudatosi_09_04_nedele_velikonocni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 10,1-10 (8 min.), kázání na téma "Já jsem..." (5 min.), svědectví Ivany Čamkové "Velikonoce jinak" (9 min.), navazující modlitba (2 min.) a závěrečné ohlášky s požehnáním (2 min.), celkem 26 min.

audio Laudato si 09b Katecheze 4. týden velikonoční

provedl 50 stažení

Stažení (mp3, 10.08 MB)

laudatosi_09_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe 4. velikonočního týdne semináře (22 min.)

audio Laudato si 10a Kázání 5. neděle velikonoční

provedl 39 stažení

Stažení (mp3, 10.93 MB)

laudatosi_10_05_nedele_velikonocni.mp3

Úvod k bohoslužbě, 1. čtení Sk 6,1-7, 2. čtení 1 Pt 2,4-9 a evangelium Jan 14,1-12 (11 min.), kázání na téma "Služba, modlitba a Boží slovo" s uvedením do sdílení ve skupinách (11 min.) a závěrečná oznámení s požehnáním (4 min.), celkem 26 min.

audio Laudato si 10b Katecheze 5. týden velikonoční

provedl 45 stažení

Stažení (mp3, 13.35 MB)

laudatosi_10_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe 5. velikonočního týdne semináře (29 min.)

audio Laudato si 11a Kázání 6. neděle velikonoční

provedl 38 stažení

Stažení (mp3, 12.18 MB)

laudatosi_11_06_nedele_velikonocni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 14,15-21 (7 min.), kázání na téma "Eucharistie jako kosmický akt lásky"(21 min.) a závěrečné požehnání (1 min.), celkem 29 min.

audio Laudato si 11b Katecheze 6. týden velikonoční

provedl 37 stažení

Stažení (mp3, 12.34 MB)

laudatosi_11_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe 6. velikonočního týdne semináře (28 min.)

audio Laudato si 12a Kázání 7. neděle velikonoční

provedl 28 stažení

Stažení (mp3, 23.79 MB)

laudatosi_12_07_nedele_velikonocni.mp3

Úvodní píseň "Kde je ten strom" (zpívá Tini Kůtková, 3,5 min.), úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 17,1-11 (9 min.), kázání na téma "Tanec Trojice" (16 min.), zpívaná modlitba Duše Kristova (hudba Jakub Vyhnálek, zpívá Chebský chrámový sbor, 2 min.), Modlitba Laudato si' (2,5 min.), píseň Ježíš svoje sliby vyplní (zpívá Chebský chrámový sbor, 2,5 min.), celkem 35,5 min.

audio Laudato si 12b Katecheze 7. týden velikonoční

provedl 19 stažení

Stažení (mp3, 11.98 MB)

laudatosi_12_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe 7. velikonočního týdne semináře (28 min.)

audio Laudato si 13b Katecheze Závěrečný týden

provedl 23 stažení

Stažení (mp3, 13.68 MB)

laudatosi_13_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do tématu a praxe Závěrečného týdne semináře, s hostem Petrem Vacíkem a jeho Radami na cestu (30 min.)

audio Laudato si 14a Kázání Nejsvětější Trojice ráno

provedl 19 stažení

Stažení (mp3, 14.26 MB)

laudatosi_13_09a_Trojice_rano.mp3

Uvedení do bohoslužby a druhé čtení 2 Kor 13,11-13 (7 min.), kázání "Praxe trojičního života" (23 min.), závěrečné požehnání (1 min.), celkem 31 min.

audio Laudato si 14b Kázání Nejsvětější Trojice večer

provedl 20 stažení

Stažení (mp3, 13.29 MB)

laudatosi_13_09b_Trojice_vecer.mp3

Uvedení do bohoslužby a druhé čtení 2 Kor 13,11-13 (9,5 min.), kázání "Praxe trojičního života" (19 min.), závěrečné požehnání (2 min.), celkem 30,5 min.

pdf Laudato si' Seminář Kázání

provedl 70 stažení

Stažení (pdf, 634 KB)

Kontemplace Laudato si 2020 Kázání.pdf

Podklady pro nedělní kázání během semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - soubor postupně narůstá - každý týden v neděli přibývají nové stránky s novými podklady pro další kázání

pdf Laudato si' Seminář o kontemplaci Populární

provedl 715 stažení

Stažení (pdf, 1.13 MB)

Kontemplace Laudato si 2020 00.pdf

Seminář "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou: Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si' papeže Františka"

pdf Zpytování svědomí podle Laudato si Populární

provedl 130 stažení

Stažení (pdf, 404 KB)

Zpytování svědomí 2020.pdf

Ekologická konverze a sedm ekologických hříchů

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.