folder Dokumenty farnosti jako celku

Dokumenty týkající se Římskokatolické farnosti Cheb jako celku (koncepční dokumenty, výroční zprávy, dokumenty a zápisy z pastorační rady, formuláře a tiskopisy, ekonomické dokumenty, dokumenty a zápisy z eknomické rady...)

Kategorie

folder Ekonomická rada

Všechny dokumenty související s prací naší ekonomické rady (zápisy, dokumenty vydané ekonomickou radou apod.)

folder Ekonomické dokumenty farnosti

Různé koncepčně-ekonomické dokumenty týkající se ekonomiky a správcovství...

folder Formuláře a tiskopisy

Protokol o uzavření manželství, snubní zápis, zápis o křtu dítěte apod.

folder Koncepční dokumenty farnosti

Dokumenty věnující se dlouhodobé koncepci farnosti jako celku (pastorační vize, pastorační priority apod.).

folder Pastorační rada

Všechny dokumenty související s prací naší pastorační rady (programy a zápisy z pracovních setkání, ustavující dokumenty, dokumenty vydané pastorační radou apod.).

folder Výroční a pastorační zprávy farnosti

Výroční (kratší) a pastorační (podrobnější) zprávy o životě a službě farnosti od r. 2004.

folder Základní dokumenty farnosti

Statut farnosti, ustavující a registrační listiny apod.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.