Aktuality a novinky ze života farnosti

Ekumenická bohoslužba "Církev jako znamení"

Alianční týden modliteb 2014Jako každý leden, i letos chceme i v naší farnosti přijmout výzvu Evangelikální aliance, Ekumenické rady církví a České biskupské konference ke společným modlitbám křesťanů z různých církví. Zatímco Alianční týden modliteb (na téma 7 Ježíšových zázraků o něčem víc) se koná 5. - 12. 1., Ekumenický týden modliteb (na téma "Je snad Kristus rozdělen?" ) pak proběhne 18. - 25. 1. S ostatními křesťanskými církvemi v Chebu a okolí, které se setkávají v rámci chebské Ekumeny, jsme se dohodli, že letos položíme důraz na první z těchto týdnů, během kterého se budeme ke společným modlitbám scházet za pohostinství a v prostorách Bratrské jednoty baptistů v Libušině ulici č. 2 v Chebu, a to denně od 18 hod. Celý týden pak bude završen společnou ekumenickou bohoslužbou v neděli 12. ledna 2014 od 15:00 tamtéž. Níže uvádíme podrobnější rozpis jednotlivých setkání. 

Alianční týden modliteb v Chebu 5. 1. – 12. 1. 2014

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Libušina ul. 2, Cheb

Téma: Církev jako znamení

7 zázraků Pána Ježíše z Janova Evangelia

Texty ke společné i osobní modlitbě ke stažení

  • 05. 1. 2014 v 15:00 - br. David Sláma (Jn 2:1-12) Proměna vody ve víno
  • 06. 1. 2014 v 18:00 - br. David Sláma (Jn 4:46-54) Uzdravení syna královského služebníka
  • 07. 1. 2014 v 18:00 - br. Alois Sauer (Jn 5:1-17) Uzdravení nemohoucího
  • 08. 1. 2014 v 18:00 - br. Václav Černík (Jn 6:1-14) Nasycení pěti tisíců
  • 09. 1. 2014 v 18:00 - br. Jan Kvasnička (Jn 6:15-25) Chůze po moři
  • 10. 1. 2014 v 18:00 - br. David Sláma (Jn 9:1-41) Uzdravení slepého
  • 11. 1. 2014 v 18:00 - mládež / br. David Sláma (Jn 11:1-46) Vzkříšení Lazara
  • 12. 1. 2014 v 15:00 - závěrečná ekumenická bohoslužba (Jan 17) Církev jako znamení

Ekumenická bohoslužba na závěr Aliančního týdne modliteb

neděle 12. 1. 2014 od 15:00

ve velkém sále Bratrské jednoty baptistů, Libušina 2, Cheb

CÍRKEV JAKO ZNAMENÍ

Hlavním smyslem této bohoslužby je vytvořit prostor naslouchání Božímu slovu, vzájemného naslouchání a vzájemné modlitby žehnání, ve kterém bychom mohli společně, jako křesťané z různých církví žijících a sloužících v Chebu a okolí, vrůst hlouběji do církve, která je skutečným a věrohodným znamením Boží lásky vtělené v Ježíši Kristu do tohoto světa. Kromě biblické reflexe na téma „Osmé znamení“ (Jan 17) zde budou představeny jednotlivá církevní společenství jako „znamení Božího království“ a bude možnost společné spontánní modlitby díkůvzdání a přímluv celého shromáždění za tato společenství.

V rámci bohoslužby se koná sbírka na vybavení nemocniční kaple v chebské nemocnici.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.