Aktuality a novinky ze života farnosti

Modlitební snídaně / večeře spolupracovníků

Modlitební snídaně / večeře spolupracovníků farnosti

Středa 5. listopadu 2014 od 8 nebo 19 hodin

K modlitební snídani či večeři spolupracovníků jsou opět na první středu v měsíci, tj. tentokrát ve středu 5. listopadu, od 8 či 19 hodin zváni všichni, kteří jakýmkoli způsobem ve farnosti spolupracují na službě a poslání farnosti, chtějí se za tuto službu a za ty, kterým sloužíme, modlit a spolu s ostatními vytvářet prostor pro vlastní vzdělávání a formaci. Zváni jsou i všichni, kteří by se rádi do některých z farních služeb zapojili a připravili na ně. A samozřejmě vítáni jsou i ti (a právě ti), kteří svoji křesťanskou službu prožívají především uprostřed svého rodinného, profesního či školního "světa". Pokusíme se tímto způsobem navázat na dřívější požehnanou tradici každoměsíčního formačního setkávání spolupracovníků a dáme možnost jak těm z vás, kterým se hodí přijít spíše ráno, tak těm, kteří zas mohou jen večer.

Kromě skromného občerstvení z farních zásob (ale i vlastní naturálie jsou vítány) nás čeká čas k rozhovoru a radostech a starostech spojených se službou, ke vzájemnému povzbuzení, duchovní i praktické formaci a k modlitbě za sebe navzájem i za ty, kteří nám jsou skrze naší službu svěřeni.                        

Těším se na vás,

P. Petr

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.