Aktuality a novinky ze života farnosti

Chebská Noc zmizelých kostelů 2020

Noc kostelů 2020 logo

Chebská Noc zmizelých kostelů

POSELSTVÍ ZANIKLÝCH KOSTELŮ V CHEBU PRO DNEŠEK
Putování po chebských zmizelých kostelích 7. – 12. 6. 2020

Průvodce Nocí zmizelých kostelů ke stažení ve formátu .pdf

noc zmizelych kostelu 2020

Odměny pro děti, inspirace pro dospělé, dobrodružství pro všechny
12 kostelů a synagog na 3 kilometrech Cesty městem
15 kostelů a synagog na 7 kilometrech Cesty na hřbitov
Technicky zdatní uplatní GPS navigaci či Mapy.cz
Tradičnější vystačí s papírem, tužkou a telefonem

Putovat můžete celý týden před nebo jen o páteční Noci kostelů
O Noci kostelů 12. 6. 2020 závěr putování na chrámové věži

Stromu zbývá aspoň naděje,

že i když podťat, začne rašit znovu

a že jeho výhonky růst nepřestanou,

byť odumřel jeho kořen v zemi

a na prach ztrouchnivěl jeho pařez.

Jak ucítí vodu, pučí znovu,
rozvětví se jako mladý stromek.

Kniha Job 14,7-9 

 

A. Chrám sv. Mikuláše a Alžběty (START / CÍL)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty kolem roku 1740 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50° 4.846', E 12° 22.223' 5 bodů Období: od cca 1220

 • VÝCHODISKO: Protože původní podoba chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, třílodní sloupová bazilika z let 1220-1230, není již v dnešní podobě chrámu patrná, lze i jí považovat za jeden ze „zmizelých“ kostelů v Chebu. Proto svoji pouť po chebských zmizelých kostelích můžeme začít právě zde.
 • TRASY: Lokality si můžete přes týden i o Noci kostelů (12. 6. od 19 do 24 hod.) obcházet či objíždět v jakémkoli pořadí. Avšak budete-li se držet pořadí, v jakém jsou lokality uvedené v tomto průvodci, může vám to usnadnit cestu:
  • CESTA MĚSTEM (čísla na Mapy.cz = čísla názvů lokalit): Lokality č. 1 až 12 ve vnitřním městě, délka okruhu 3,3 km, celkem můžete získat až 60 bodů
  • CESTA NA HŘBITOV (čísla na Mapy.cz = čísla názvů lokalit): Oproti Cesty městem navíc lokality č. 13 až 15 jižně od Evropské plus BONUS; od startu k bonusu a do cíle k Mikuláši cca 7 km (zde se hodí kolo); dalších 40 bodů
 • DĚTI: Hledání indicií a setkání s živým bonusem by se mohlo líbit zvlášť dětem staršího školního věku. Pro mladší bude třeba, abyste jim to sami nějak oživili. Doprovodné komentáře v průvodci jsou psány pro mládež a dospělé.
 • VYBAVENÍ: Vše lze zvládnout v pohodě pěšky, ovšem bicykly mohou pomoci. Budete se pohybovat sice stále ve městě, ale mít s sebou nějakou baterku se může někdy hodit. Pomůže nabitý mobil s GPSkou a nějakou mapovou aplikací, do které můžete zadávat GPX souřadnice (Poloha), např. Mapy.cz, do kterých si můžete doma předem stáhnout mapové podklady, abyste je mohli používat i off-line, bez nutnosti mít zapnutá data. Pokud máte k dispozici data, pak si stačí na souřadnice uvedené v průvodci (Poloha) vždy kliknout a poloha se vám ukáže na on-line verzi Mapy.cz. Avšak podle nápovědy (Kde to je) všechna místa mohou nalézt i ti z vás, kteří mobil s GPS navigací či online data mít nebudou. Nakonec je třeba mít s sebou tužku a papír na zapisování zjištěných indicií. Návštěvu některých míst je navíc možné oživit virtuální prohlídkou prostřednictvím aplikace timeTRIP.cz (pro absolvování není nutné).
 • JAK NA TO? Vaším úkolem je od neděle 7. 6. do pátku 12. 6. za pomoci tohoto průvodce (stačí číst žlutá pole, zbytek si můžete dočíst doma) navštívit alespoň některé lokality, kde stávaly dnes již zmizelé kostely (při ručním vkládání GPX souřadnic stačí místo značek pro stupně vložit mezeru; značku pro minuty, oddělovací čárku a písmena N a E můžete vynechat; místo desetinné čárky je třeba psát tečku). Na navštívených místech je třeba zjistit speciální indicie, které budete potřebovat k prokázání počtu nalezených míst v cíli a k vyluštění bonusového místa. Pokud v pátek 12. 6. do 24:00 dorazíte do CÍLE (Chrám sv. Mikuláše a Alžběty), čeká vás odměna podle počtu bodů z navštívených lokalit. Nemusíte tedy ani jednu z doporučených cest absolvovat kompletně. Pokud získáte alespoň 30 bodů, budete se moci z chrámové věže rozhlédnout po nočním Chebu a setkat se nahoře s „živým bonusem“. 😊
 • INFORMACE: Další informace najdete na nockostelu.farnostcheb.cz. Když byste se po cestě zamotali či potřebovali jakoukoli pomoc či podporu, volejte na SOS tel. č. 608 656 557 (Petr Hruška), nebo tel. č. 731 619 729 (Eva Kolafová).

 

B. Hřbitovní kaple sv. Michaela Kostelní nám. (2)

Kaple sv. Michaela Cheb

Hřbitovní kaple před požárem v roce 1809 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50° 4.858', E 12° 22.220' 5 bodů Období: 13. stol. – 1827

Kde to je: V místě dnešní silničky dlážděné žulovými kostkami kolem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty na úrovni severního bočního vchodu do chrámu

Indicie: B = ze sedmi kamenných obličejů nad severním bočním vchodem do chrámu je jich „B“ ulomených

Téma: Péče u umírající a úcta k zemřelým

Motto: „Jejich těla byla pohřbena v pokoji, ale jejich jméno žije po mnoho pokolení“ (Sir 44,14).

Historie: Podle pověsti byla kaple založena v místě, kde se nacházela skrýš lupičů, kterou objevil mladík Michael. Nechal ji postavit Řád německých rytířů v 1. třetině 13. století (první písemná zmínka z r. 1295) severně od kostela sv. Mikuláše, na hřbitově, který jej obklopoval. Kapli tvořily dvě klenuté místnosti umístěné nad sebou, z nichž dolní byla zahloubena v zemi a sloužila jako kostnice („karner“, z lat. carnarium), horní pak jako hřbitovní kaple. Tělesné pozůstatky byly odstraněny v roce 1687. Poslední mše zde byla sloužena v r. 1784. Následovalo uzavření způsobené nařízeními vydanými císařem Josefem II. V r. 1809 při velkém požáru severní části města kaple vyhořela a nebyla již obnovena. Ruina byla zbořena v roce 1827. Dnes je na jejím místě trávník. Údajně neporušená dolní kaple je stále ukrytá pod povrchem a čeká na archeologický průzkum.

Poselství: I dnes je důležité vytvářet prostor pro to, abychom se mohli rozloučit se svými zemřelými, jejich životy, se vším nedokončeným nebo i poraněným, abychom mohli nalézt novou naději a sílu k pokračování v jejich odkazu.

Požehnání: Bože, děkujeme za naše drahé zemřelé a prosíme, abychom z jejich života přijali a nesli dál to dobré, a to zlé nechali proměnit Tvým milosrdenstvím. Děkujeme ti také za všechny, kteří naše umírající doprovázejí a umožňují jim žít plnohodnotný život až do poslední chvil jejich života. Amen.

 

C. Stavba synagogy v Schillerových sadech (3)

Plánovaná synagoga v Schillerových sadech v Chebu

Skica v roce 1870 plánované synagogy v Schillerových sadech, kresba V. Prökl (zdroj: Chmelíková, Osudy chebských Židů)

Poloha: N 50° 4.744', E 12° 22.418' 5 bodů Období: 1870 nedokončena

Kde to je: Horní část Schillerových / Komenského sadů, roh ulicí Sládkova a Komenského; synagoga měla stát čelem na východ, k bývalému Rudolfinu

Indicie: C = časový údaj v minutách uvedený na turistickém rozcestníku na rohu ulic Sládkova a Komenského u šipky s nápisem „Hrad Burg / Castle“

Téma: Navazování na dědictví předků

Motto: „Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus“ (1 Kor 3,10-11).

Historie: Rozrůstající se židovská obec v Chebu se 2. polovině 19. století scházela v domě Naphtali Zuckermanna ve Školní ul. č. 45 (přestavba na modlitebnu v zadním traktu domu). V roce 1867 byla iniciována stavba synagogy, která zde chyběla od roku 1468, kdy byla stará synagoga přestavěna na kostel Neposkvrněného početní P. Marie (viz H. Stará synagoga). Roku 1870 ji začal stavět Adam Haberzettl v Opitzstrasse (dnes Sládkova ul.) na konci Schillerových sadů. Hrubá stavba stála souběžně se Sládkovou ulicí, hlavním čelem proti bývalému Rudolfinu. Poté, co dle některých pramenů došlo ke „zlomyslnému znesvěcení“ již k přízemí vystavěné hrubé stavby (prý vhozením vepře dovnitř stavby), byla stavba odkoupena městem, které pak v r. 1875 na základech synagogy vystavělo tělocvičnu (ta byla zničena v r. 1945 při náletu).

Poselství: Mnohé z našich aktivit nedosáhnou svého viditelného cíle. Některé se zdají být neúspěšné, jiné nedokončené, další nepřinášející očekávané ovoce. Avšak čerpáme-li z hloubky své touhy po životě a necháváme-li si své motivace očišťovat v konfrontaci s druhými, třeba i jinak smýšlejícími, smíme mít naději, že nic z takto zasetého nebude ztraceno. Můžeme tak i my s důvěrou stavět na základech, kteří položili jiní před námi.

Požehnání: Bože, tys poslal svého Syna Ježíše, aby se stal úhelným kamenem každé naší životní stavby. Děkujeme Ti za tento základ, na který se můžeme spoléhat, a prosíme o odvážnou pokoru a vděčnost při navazování na dědictví našich matek a našich otců, kteří na tomto základě stavěli a předali nám stavbu, ve které můžeme s důvěrou pokračovat. Amen.

 

D. Provizorní synagoga u Vodní věže (4)

Synagoga u Vodní věže v Chebu

Historická fotografie Vodní věže s budovou synagogy uprostřed (zdroj: Chebský deník)

Poloha: N 50° 4.924', E 12° 22.238' 5 bodů Období: 1870 až 1992

Kde to je: Sejděte z náměstí Kamennou ulicí k mostu přes Ohři a těsně před ním se dejte po asfaltovém chodníčku podél řeky po proudu doprava; po asi 100 metrech dojdete k zídce, která byla dříve součástí Vodní věže, ke které přiléhal hostinec U České koruny, který byl přestavěn na dočasnou synagogu

Indicie: D = poslední číslice z čísla faxu (FAX: 0188/9739D) uvedeného na štítku firmy „VHC“ nalepeném zezadu na značce zákaz vjezdu vedle zídky

Téma: Jedna cesta a mnohotvárnost forem

Motto: „Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě“ (Jan 4,24).

Historie: Po nevydařené pokusu postavit v roce 1870 synagogu v Schillerových sadech (viz C. Stavba synagogy) se židovská obec musela nejprve kvůli nedostatku peněz spokojit se sálem hostince U České koruny v Lodní ulici (Schiffgasse, dnešní Smetanova ulice) u Vodní věže, který byl právě k dispozici a který přestavěla na modlitebnu se 150 sedadly pro muže a s ženskou galerií. Modlitebna byla slavnostně vysvěcena na Roš ha-šana, židovský nový rok, 26. září 1870. V r. 1893 pak byla vystavěna Nová synagoga (viz K. Nová synagoga), jejíž stavba se připravovala již od r. 1884. Budova již bývalé synagogy posléze chátrala a byla stržena až v r. 1992.

Poselství: Pravý chrám Ducha je v našich srdcích a v našich vztazích a vtěluje se do mnohotvárnosti našich životů a naší kultury. Proto společná bohoslužba, a tím spíše osobní duchovní život, nejsou vázány na jakoukoli vnější formu, jakoukoli podobu chrámu, jakékoli přesně předem dané rituály. Chrám Ducha může být stejně tak v hostinci, jako v katedrále, stejně tak uprostřed přírody, jako v šerém zákoutí mého příbytku. Mnohotvárnost forem není ohrožením, ale jediným způsobem, jak může síla Ducha pronikat novými a novými generacemi.

Požehnání: Bože, ty společenství lásky Otce, Syna a Ducha, které se v Ježíši vtěluješ do křehkosti a mnohotvárnosti forem našich lidských životů. Děkujeme ti za tento dar jednoty v rozmanitosti a prosíme o hlubokou svobodu od jakéhokoli lpění na nějaké jedné jediné naší představě, jak mají být věci „správně“. Amen.

 

E. Špitální kaple sv. Ducha a sv. Václava (5)

Kaple sv. Václava v Chebu

Kresba kaple sv. Václava v podobě před rokem 1441 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50° 04,914', E 12° 22,155' 5 bodů Období: 13. stol. – 1945

Kde to je: Před kostelem sv. Bartoloměje na rohu Kamenné a Křižovnické ul. (místo bývalé kaple je zde vyznačeno tmavší dlažbou vpravo od vchodu)

Indicie: E = číslo na dresu větší postavy na graffiti na zdi přes ulici naproti kostelu sv. Bartoloměje u zákazové dopravní značky

Téma: Péče o nemocné a pastorační služba v nemocnicích

Motto: „Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu; on pak na ně vkládal ruce a uzdravoval je“ (Lk 4,40).

Historie: Na místě dnešního křižovnického kostela sv. Bartoloměje u Amerického mostu byl původně městský špitál s kaplí sv. Ducha. Po velkém požáru města v roce 1270 nechal Přemysl Otakar II. postavit nový špitál s kostelem. V roce 1271 byl špitál u řeky, původně spravovaný Bratrstvem Sv. Ducha, předán Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Kaple svatého Ducha byla roku 1347 rozšířena o kapli sv. Václava, která se v této době stala útočištěm nemocných poutníků. Celý komplex byl však zničen ve 14. století požárem. Řád vystavěl na místě starého klášterního kostela v roce 1414 dnešní kostelní budovu. V roce 1674 byla postavena nová kaple sv. Václava. Kapli i se špitální budovou v roce 1809 již potřetí poničil požár. Rozsáhlá oprava celého komplexu proběhla v letech 1814-1815. Špitál byl nově vystavěn až v roce 1835. Při destrukci mostu v roce 1945 byly budovy špitálu i kaple poškozeny a později srovnány se zemí. Zachráněn byl pouze kostel. Půdorys kaple sv. Václava z doby před rokem 1441 dnes naznačuje nízká cihlová zídka před kostelem.

Poselství: I v dnešním světě rozvinutého, ale často odlidštěného zdravotního systému je třeba vytvářet prostor pro setkání člověka s důstojností jeho vlastního těla, hloubkou jeho vlastního nitra, s druhými lidmi kolem něj a s tím, co jej přesahuje a co mnozí nazývají Bohem. Zdraví je provázaný celek tělesné, duševní, sociální a duchovní dimenze člověka.

Požehnání: Bože, děkujeme za všechny, kteří v dnešním zdravotnictví neztratili lidskou tvář a v těch, o které pečují, jsou schopni zahládnut tvář Tvoji. Prosíme za ně,
aby vytrvali ve své službě doprovázení druhých ve vší jejich důstojnosti. Amen.

 

F. Kamenný kostel na chebském hradě (6)

Kamenný kostel na chebském hradě

Kresebná rekonstrukce podoby prvního chebského kostela na falci před rokem 1183 (zdroj: Pavel Šebesta)

Poloha: N 50° 04,844', E 12° 21,989' 5 bodů Období: po r. 845 – do r. 1183

Kde to je: Uvnitř areálu Chebského hradu na místě štaufské hradní kaple (možnost virtuální prohlídky Mlýnské brány i Chebského hradu v timeTRIP.cz)

Indicie: F = počet obrázků svatých na sloupu Božích muk pod hradní kaplí zvenčí hradu (u severovýchodního nároží hradních hradeb)

Téma: Počátky duchovní cesty a její opravdovost

Motto: „Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky“ (Zj 3,10).

Historie: Základy nejstaršího chebského kostela byly nalezeny v roce 1997 pod podlahou štaufské hradní kaple. Kostel existoval současně se slovanským kostrovým pohřebištěm, takže ho lze historicky datovat do doby krátce po roce 845, kdy bylo v Řezně pokřtěno čtrnáct českých velmožů, mezi nimiž byl s velkou pravděpodobností i vládce chebského hradiště. Ten pravděpodobně nedlouho po svém návratu z Řezna nechal na již existujícím hřbitově postavit kostel. Chebský vládce tedy se svými soukmenovci opravdu uvěřil, zatímco u ostatních je spíše pravděpodobné, že řezenský křest brali jen jako politický akt. Hned následujícího roku (846) se totiž tato knížata při tažení Ludvíka Němce proti Moravanům postavila na obranu Moravy a křesťanského „Boha Němců“ zavrhla. Teprve o 40 let později přijal křest od Konstantina a Metoděje Bořivoj I. Podle Pavla Šebesty se lze domnívat, že tento původní chebský kostel byl nejstarším kamenným kostelem nejen v Chebu, ale možná i v celých Čechách. Po roce 1183 nechal císař Friedrich Barbarossa na jeho místě postavit dodnes zachovalou štaufskou patrovou hradní kapli.

Poselství: I dnes platí, že ne všechno, co se tváří zbožně, je také výrazem lidského srdce. A bohužel i dnes jsou náboženské symboly zneužívány k politickým a mocenským cílům. Ale na druhou stranu stejně tak i dnes platí, že z malých pravdivých počátků může nakonec vyrůst dobré a bohulibé dílo.

Požehnání: Bože, děkujeme za příležitost k novým pravdivým počátkům ve svých životech i v životech našich rodin, obcí a dalších našich pospolitostí. Prosíme o věrnost pravdě, kterou jsme poznali. Amen.

 

G. Útočištný farní kostel sv. Jana Křtitele (7)

Kostel sv. Jana Křtitele Cheb

Kostel sv. Jana Křtitele před požárem v roce 1812 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50°4.856', E 12°22.084' 5 bodů Období: po 1183 – 1812

Kde to je: Uprostřed parku na Jánském náměstí; možnost virtuální prohlídky po načtení QR kódu v aplikaci timeTRIP.cz umístěného na chodníku v parku

Indicie: G = první ze dvou letopočtů na spodním pásu tabule „Cestujte časem ve virtuální realitě“ umístěné vlevo od vjezdu do „Produkčního centra Kamenná“ (vlevo od ústí Dominikánské ul. na Jánské nám. při pohledu z náměstí)

Téma: Ochrana pronásledovaných a uprchlíků

Motto: „Ustanovte pro sebe útočištná města… Budou vám útočištěm před krevním mstitelem“ (Joz 20,2-3).

Historie: Prvním farním kostelem Chebu se stal kostel sv. Jana Křtitele, který si obyvatelé tehdejší tržní osady vybudovali ve stylu pozdně románské trojlodní stavby s pravoúhlým chórem někdy po roce 1183 (v době přestavby původního hradního kostela na štaufskou kapli) uprostřed Jánského náměstí, které bylo po něm pojmenováno. Kolem kostela se rozkládal hřbitov ohrazený zdí, což kostelu dodávalo charakter útočištného kostela. Podle bible měli mít staří Izraelci tzv. „útočištná města“. Smysl byl zabránit okamžité pomstě, a tak umožnit vyjednávání, případně nenásilné řešení konfliktu. V křesťanských zemích se za útočiště pokládaly všecky chrámy, proto se vraždy v kostele chápaly i jako porušení azylového práva. Při velkém požáru severní části města vypuklém v roce 1809 kostel vyhořel a jeho zbytky poté zedníci v roce 1812 strhli.

Poselství: I dnes jsou důležitá „útočiště“, kde si mohou lidé vydechnout, kde se nemusí obávat, že je někdo bude posuzovat, kde se mohou v prostoru důvěry beze strachu podělit o své radosti i starosti.

Požehnání: Bože, děkujeme ti za místa, kde můžeme být v bezpečí a sami sebou. Prosíme o odvahu takováto místa poskytovat i druhým, kteří to potřebují. Amen.

 

H. Stará synagoga a Navštívení Panny Marie (8)

Stará synagoga Cheb

První synagoga kolem roku 1400 (zdoj: Encyklopedie města Cheb - kostel viz ZDE)

Poloha: N 50°4.811', E 12°22.114' 5 bodů Období: 13. stol. – 1854

Kde to je: Pro místní obyvatele vyhrazené parkoviště za kostelem sv. Václava ve vnitrobloku mezi ulicemi Dominikánská, Úzká a Jakubská (za modro-bílou dopravní značkou P réservé pouze pro dům jakubská 4)

Indicie: H = součet čísel bytů na sedmi žlutých štítcích připevněných na domě vpravo (při pohledu do vnitrobloku) označujících parkovací místa (BYT Č. 4 atd.)

Téma: Židovské kořeny křesťanství

Motto: „Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů“ (Jan 4,22).

Historie: První zmínka o původní synagoze mezi ulicemi Jakubskou, Úzkou a Dominikánskou je zaznamenána v souvislosti s požárem města v roce 1270. Nově pak byla synagoga na témže místě vystavěna v druhé polovině 14. stol. Po velkém pogromu na Zelený čtvrtek roku 1350 (viz I. Ulička Zavražděných) byla stavba přerušena a židovská obec o synagogu přišla. Roku 1430 nakázal král Zikmund Židy z Chebu vysídlit. V r. 1468 byla synagoga přestavěna a přeměněna v kostel Navštívení Panny Marie. V roce 1802 byl kostel ve špatném stavu předán rakouské vojenské posádce, aby sloužil jako kaple pro evangelické vojáky. Po požáru v roce 1809 kostel chátral a roku 1854 byly jeho poslední zbytky odstraněny.

Poselství: „I lidé, kteří nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu. Patří sem na prvém místě národ, s nímž byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla (srov. Řím 9,4-5), vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praotcům: vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal (srv. Ř 11,28-29).“ (II. vatikánský koncil, Lumen gentium, čl. 16, rok 1965)

Požehnání: Bože, děkujeme za židovský národ, skrze který jsi daroval lidem Tóru a který je ti drahý jako zřítelnice oka. Prosíme o schopnost s respektem naslouchat bohatství tradic, které tento národ přinesl ostatním. Amen.

 

I. Ulička Zavražděných – chrám bolesti (9)

Ulička Zavražděných Cheb

Ulička Zavražděných v Chebu - foto od Ivany Čamkové z iniciativy Tohora chebské farnosti

Poloha: N 50°4.721', E 12°22.121' 5 bodů Období: 1350

Kde to je: Úzká spojovací ulička mezi ulicemi Židovská a Provaznická; cestou můžete přímo v Uličce Zavražděných odlovit kešku Sára (GC8BCZD)

Indicie: I = první ze čtyřmístných číslic na dvou informačních tabulkách upevněných vlevo před vstupem do Uličky Zavražděných z Provaznické ulice

Téma: Křesťanský antijudaismus a zneužití evangelia

Motto: „‘Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka,‘ praví Hospodin zástupů“ (Zach 2,12; srov. Dt 32,10: „Střežil ho jako zřítelnici svého oka“).

Historie: Nesčetněkrát se v dějinách při pronásledování Židů argumentovalo novozákonními citáty. Asi nejužívanější citát je v této souvislosti verš z Mt 27,25, kde lid, žádající na Pilátovi ortel ukřižování Ježíše, volá: "Krev jeho na nás a na naše děti". – Jakkoli se v tomto textu přímo o židech nemluví (je řeč o "zástupu"), bývá tento text po staletí v křesťanské církvi vykládán jako židovské přiznání viny za smrt Spasitele, za „bohovraždu“. V Chebu k takovémuto zneužití evangelia došlo na Zelený čtvrtek 25. března 1350, když ve františkánském kostele během sugestivního líčení Kristova utrpení uchopil jeden z přítomných žoldnéřů z oltáře kříž a vyzval shromážděné, aby pomstili Kristovu smrt. Narychlo ozbrojený dav se tak motivován zvráceným výkladem Božího slova vydal do chebské židovské čtvrti pomstít smrt Páně, ale hlavně zbavit se Židů, které nenáviděli a jejichž majetek je lákal. Došlo k obrovskému krveprolití, kterému padla za oběť většina chebských Židů. Velký počet Židů byl zahnán do úzké uličky mezi Židovskou a Provaznickou ulicí (Ulička Zavražděných), kde byli povražděni. Jejich majetek si útočníci rozdělili a knihy byly přeneseny na radnici.

Poselství: Sv. Bernard z Clairvaux před druhou křížovou výpravou (1146 – 1147 v Porýní): „Židé jsou Mesiášovy kosti a tělo... budete-li jim ubližovat, můžete Pána zranit v zřítelnici jeho oka!“ Ještě i dnes jsou protižidovské pogromy pro nás bolestným varováním před touhou po chiméře „bezpečí“ homogenního národa a pozváním k utváření prostorů, ve kterých je odlišnost respektována, jinakost vítána a rozmanitost povzbuzována. Naše farnost po celý rok 2020 každý pátek večer v Uličce Zavražděných uklízí, aby dala najevo vědomí spoluviny církve na utrpení Židů v dějinách, a i takto symbolicky vyjádřila touhu po smíření a obnovení vzájemného respektu, úcty a podpory (srov. tohora.farnostcheb.cz).

Požehnání: Papež Jan XXIII., který jako vatikánský nuncius v Cařihradu za války zachránil tisíce židovských uprchlíků: „Vyznáváme, že Kainovo znamení je na našem čele… Odpusť, že jsme Tě podruhé ukřižovali v jejich těle; (odpusť), neboť jsme nevěděli, co jsme činili…“ Amen.

 

J. Kaple Křížových sester Hradební ulici (10)

Kaple kláštera Křížových sester v Chebu

Původní kaple sester sv. Kříže v Hradební ulici (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50°4.713', E 12°21.989' 5 bodů Období: 1900 – 1950

Kde to je: Budova Střední zdravotní školy v Hradební ulici č. p. 12a

Indicie: J = počet zvonkových tlačítek na druhém (stříbrném) ze dvou tlačítkových setů u vchodu do budovy základní školy pod nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA

Téma: Školství jako prostor doprovázení ke zralému lidství

Motto: „Tak určil jedny za apoštoly, jiné za proroky, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost“ (Ef 4,11-13).

Historie: Původní kaple se nacházela ve dvoře kláštera (viz kresba níže). Nová kaple se dodnes dochovala v budově bývalého ústavu Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v chebské Hradební ulici. Tato ústavní kaple z roku 1900 byla duchovním centrem kláštera. Architekt budovy využil pro kapli podkroví ke zvýšení prostoru novogoticky utvářené svatyně (dodnes je z Hradební ulice vidět vysoko nad vchodem do budovy šest goticky tvarovaných oken). Kaple byla vcelku jednoduše zařízená s využitím ozdobných trámů, výmalby a barevných okenních skel. Kaple přestala sloužit svému účelu r. 1950. Dnes bývalou kapli po rekonstrukci využívá Střední zdravotnická škola.

Poselství: Propojení vzdělávání s doprovázením k lidské zralosti a komunitní zodpovědnosti, jak se o to snažily Křížové sestry v Chebu, může být pro nás i dnes inspirací pro hledání nových cest v našem školství a výchově mladých lidí k lidské a profesní zralosti.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za to, že jsi pro nás v Kristu Učitelem, který pro své učedníky vydává svůj vlastní život. Prosíme o požehnání pro dnešní učitele, aby byli schopni své žáky vést k životní moudrosti a zralosti. Amen.

 

K. Nová synagoga u Hradebního příkopu (11)

Nová synagoga v Chebu

Nová synagoga v Chebu - stav před r. 1934 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50° 4.647', E 12° 21.954' 5 bodů Období: 1893 – 1938

Kde to je: Na rohu Hradební ulice a ulice Obrněné brigády, naproti dnešní Městské knihovně, na místě dnešního panelového domu č. 2257 / 17

Indicie: K = římská číslice označující kapitolu, ze které pochází 21. verš z Jeremiášova pláče uvedený na pravé pamětní desce

Téma: ŠOA a obrana práva každého na důstojný život

Motto: „Ježíš řekl: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'“ (Mt 25,40).

Historie: Dvacet let po nevydařené stavbě nové synagogy v Schillerových sadech (viz C. Stavba synagogy) měla chebská židovská obec k dispozici dostatek peněz pro novou synagogu, kterou postavil v letech 1892 - 1893 stavitel Leo Buchen podle plánů Karla Haberzettla na rohu Hradební ulice proti dnešní městské knihovně. Byla to stavba v módním byzantském stylu, která působila velkolepým dojmem, což zdůrazňovala její monumentální kopule s pozlacenou špicí. Výška hlavní lodi dosahovala 15 metrů. Při henleinovském puči dne 12. 9. 1938 se města zmocnili vzbouřenci a židovské obyvatele, kteří pro stáří nebo jiné důvody nemohli uprchnout, veřejně týrali a ponižovali. Po odstoupení pohraničí pak nacisté zúčtovali se zbytkem Židů definitivně. Synagoga byla vypleněna a zničena požárem při tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 a posléze zbořena. Po válce zde zůstala vodní nádrž a v roce 1989 byl na místě synagogy postaven panelový dům. V r. 2004 na něm byla odhalena pamětní deska. V rámci Týdne židovské kultury v lednu 2020 byla tato deska doplněna druhou, s vyobrazením historické podoby synagogy.

Poselství: Papež František v lednu 2020 před 75. výročím osvobození Osvětimi řekl: „Je znepokojující vidět v tolika částech světa nárůst sobectví a netečnosti, nedostatek zájmu o druhé a postoj, který říká, že život je dobrý tehdy, dokud je dobrý pro mě, a ve chvíli, kdy se něco pokazí, rozpoutá se hněv a zloba… Vytváří to živnou půdu pro různé formy stranictví a populismu, které kolem sebe vidíme, kde nenávist rychle vyvěrá… kde se nenávist zasévá… Dokonce i nedávno jsme byli svědky barbarského vzestupu případů antisemitismu… Pokud ztratíme paměť, zničíme naši budoucnost. Kéž výročí nevýslovné krutosti, o níž se lidstvo dozvědělo před sedmdesáti pěti lety, slouží jako výzva k pozastavení, k setrvání v klidu a vzpomínce. Musíme to udělat, abychom se nestali lhostejnými…“

Požehnání: Bože, děkujeme za rozmanitost lidí, národů a kultur, ve které teprve tako společně můžeme zakoušet plnost života. Prosíme o široké a naslouchající srdce vůči všem, kteří jsou od nás odlišní, a za odvahu bránit do posledního dechu právo každého na důstojný život od početí až do posledního okamžiku našeho života na této zemi. Amen.

 

L. Evangelický hřbitovní kostel Sv. Trojice (12)

Evangelický kostel sv. Trojice Cheb

Kostel sv. Trojice před Horní branou před rokem 1641 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50° 4.611', E 12° 22.250' 5 bodů Období: 1617 – 1641

Kde to je: Za budovou OD Prior mezi Šlikovou ulicí a ulicí Obrněné brigády

Indicie: L = trojmístné číslo (začínající R) na rozvaděči umístěném za levým rohem domu Obrněné brigády 553 / 31 u dopravní značky P (parkoviště)

Téma: Vztahy a spolupráce mezi křesťanskými církvemi

Motto: „Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni“ (Ef 4,4).

Historie: O tomto evangelickém kostele toho není známo mnoho. Byl postaven v letech 1615 – 1617 a v roce 1618 vysvěcen. Stál u hřbitova za Horní branou (ta se nacházela na Y křižovatce ulic 26. dubna, Březinova a Dlouhá), který se rozkládal za hradbami někde mezi pěší zónou a ulicí 26. dubna. Roku 1641 byl hřbitov zrušen a kostel Sv. Trojice byl srovnán se zemí.

Poselství: Nejsvětější Trojice – jedno z nejnepřístupnějších a zároveň jedno z nejpraktičtějších tajemství Božího života. Bůh Otec, Syn a Duch svatý – absolutní jednota zároveň v absolutní jedinečnosti každé z těchto tří osob. Nejhlubší Boží podstatou je VZTAH! Vztah mezi Otcem a Synem, kterým je Duch svatý a kterým je každý člověk trvale, bezpodmínečně a absolutně milován a respektován v jeho svobodě. Právě toto je jedinou cestou k obnovené jednotě v rozmanitosti dnešních křesťanů, ale i k obnovenému soužití všech lidí.

Požehnání: Bože, děkujeme ti za bohatství každé z křesťanských církví a všech skupin toužících po životě a sloužících životu v jakékoli jeho podobě. Žehnej všem, rozvíjej jejich jedinečná obdarování a naplň nás všechny odvahou k obnovení vzájemného respektu, úcty a vděčnosti jedni za druhé. Amen.

 

Závěr Cesty městem – návrat do CÍLE (okruh 3 km)
Odtud se již můžete vrátit do cíle k chrámu sv. Mikuláše.
V pátek 12. 6. od 19:00 do 24:00 si tam můžete vyzvednout 
něco hezkého na památku a setkat se na věži s „živým bonusem“.

 

M. Kaple sv. Vincence Hviezdoslavovo nám. (13)

Kaple sv. Vincence v Chebu

Kaple sv. Vincence – fotografie z roku 1903

Poloha: N 50° 4.297', E 12°22.303' 10 bodů Období: 18. stol. – 1932

Kde to je: Na místě dnešního domu č. 1000 / 90 na Hviezdoslavově nám., u výjezdu z kruhového objezdu do Mánesovy ulice

Indicie: M = koncové čtyřčíslí SPZ vozidla, které zde má za domem jedno ze dvou vyhrazených parkování pro osoby se zdravotním postižením – to bližší ke vjezdu do vnitrobloku (tj. při pohledu na dům to vpravo)

Téma: Společenská angažovanost a sociální rozměr víry

Motto: „Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo?“ (Iz 58,6)

Historie: Kaple sv. Vincence stála u staré cesty do Hájů a Podhradu na dnešním Hviezdoslavově náměstí. Vybudoval ji ke cti svého patrona v polovině 18. století vážený místní měšťan, člen soudu a městské rady pan Vincenc Dressl z Neuberga (zemřel r. 1722). Barokní kaple s širokým vchodem a štítem nad ním měla délku 2,8 metrů a šířku 2,5 metru a byl v ní oltářní obraz světce. Později náležela majitelce domu č. p. 67 paní E. Bachmaierové.

Poselství: Spojení osobní zbožnosti (vybudování kaple) a angažovanosti ve veřejných záležitostech (členství v městské radě) zakladatele této kaple pro nás může být i dnes povzbuzením k hledání cest, jak propojit politiku (účast na věcích veřejných) s osobní integritou a zakotvením v komunitě víry. Role církve ve věcech veřejných nesmí být rolí kolaboranta myslícího jen na vlastní zájmy, ale ani rolí bojovníka za jednobarevné politické řešení. Zájem o vytváření prostoru pro právo, spravedlnost, svobodu a solidaritu je však to, co musí být zájmem každého dnešního křesťana.

Požehnání: Děkujeme Ti, Bože, že jsi maximálně svobodný, a ve svém Synu Ježíši se stal maximálně solidárním. Prosíme o požehnání pro všechny, kdo se v tomto světě zasazují o dobro a spravedlnost ve veřejných záležitostech. Amen.

 

N. Božského Srdce Páně v Palackého ulici (14)

Kostel Božského srdce Páně Cheb

Snímek kostela Božského Srdce Páně zachycuje stav kostela před rokem 1938

Poloha: N 50° 4.262', E 12° 22.581' 10 bodů Období: 1912 – 1960

Kde to je: Objekt Palackého ul. č. p. 8a, po levé straně za panelovými domy při cestě od kruhového objezdu u nádraží

Indicie: N = počet kruhových zaslepených (větracích?) otvorů na zadní stěně objektu pod střechou

Téma: Dialog evangelia s měnící se kulturou

Motto: „Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé“ (1 Kor 9,22).

Historie: Nejstarší zmínka o stavbě kostela Božského Srdce Páně na „Svatém kopci“ v Chebu je z roku 1912. Dle dobové pohlednice byl kostel navržen jako halová stavba pro více než tisíc věřících sahající až na křižovatku Palackého a Bezručovy ulice). Zdá se však, že se začal stavět jen studentský domov a po první světové válce se pak kostel postavil mnohem skromnější, a to z druhé strany studentského domova. Kostel byl dobudován asi v r. 1922 a slavnostně vysvěcen 21. října 1923, pod správou Kongregace Nejsvětějšího Srdce Páně. V roce 1925 přebírá správu kostela Kongregace oblátů Panny Marie Neposkvrněné. K bohoslužbám se užíval ještě v r. 1945, při bombardování blízkého nádraží byl však značně poškozen. Do objektu se přistěhovala rodina Klimešova, která kostel koncem roku 1948 na vlastní náklady opět zprovoznila a poté se o kostel několik let starala. V r. 1960 se z kostela stala sportovní hala a později zde bylo kino. Po rekonstrukci bylo v budově kostela umístěno Hasičské obchodní a servisní centrum, v suterénu byla hospoda U hasiče a v objektu sídlila bezpečnostní služba. V roce 2019 objekt bývalého kostela koupila firma Sauron.

Poselství: Kostel Božského srdce je zajímavým příkladem, jak lze starobylé křesťanské poselství skloubit s měnící se kulturou a potřebami dnešních lidí. I pro nás může být inspirací pro hledání cest přítomnosti evangelia v dnešní kultuře, přítomnosti, která zachovává „srdce“ poselství, ale vtěluje se do „těla“ neustále se měnící kultury a způsobu života.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za Tvé vtělení v Ježíši Kristu a za působení Tvého Ducha v neustále se měnící kultuře. Prosíme o tvůrčí schopnost i dnes žít a hlásat radostnou zvěst srozumitelným a dnešku přiměřeným způsobem. Prosíme o požehnání i pro majitele budovy tohoto bývalého kostela, aby svou poctivostí, podporou zaměstnanců a vstřícností vůči zákazníkům pomáhali prohloubit zdravou komunikaci mezi lidmi. Amen.

 

O. Klášterní kostel Nalezení Svatého Kříže (15)

Kostel Nalezení sv. Kříže v Chebu

Fotografie kostela Nalezení sv. Kříže z roku 1946 (zdroj: Encyklopedie města Cheb)

Poloha: N 50° 4.154', E 12° 21.730' 10 bodů Období: 1932 – 2016

Kde to je: Divoká planina naproti vyústění Jungmanovy ul. na ul. 17. listopadu; od vyústění Jungmanovy ul. na ul. 17. listopadu se dáte cca 30 metrů doprava (směrem do města) a po levé straně uvidíte asi 3 metry široký vstup do bývalé klášterní zahrady – vstoupíte, pokračujete asi 50 metrů kolmo na plot

Indicie: O = počet více než metr dlouhých kusů sloupů z kostela, které leží na místě bývalého hlavního vchodu mezi dvěma vysokými červenými buky

Téma: Péče o kulturní dědictví předků a chrám srdce

Motto: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ (Jan 2,19)

Historie: Kostel Nalezení Svatého Kříže byl postaven v letech 1930 – 1932 v rámci nového velkoryse pojatého klášterního areálu Kongregace Milosrdných sester Sv. Kříže, které se potřebovaly se svojí školou, internátem, učitelským ústavem přestěhovat z Hradební ulice (viz J. Kaple Křížových sester) do větších prostor. Architekti Anton Schneider a Karl Pascher navrhli novorománský trojlodní kostel, který připomínal starokřesťanské či raně románské basiliky. Kostel byl vyzdoben pracemi chebských umělců. Po válce se klášter s nemocnicí stal internačním táborem pro Němce určené k transportu. Sestry sv. Kříže zde byly ponechány do r. 1950. Poté zde až do roku 1990 sídlili pohraničníci. Samotný kostel sloužil jako tělocvična, jeho presbytář se po požáru ocitl v troskách, vybavení bylo zcela zničeno. V 90. letech byl klášter s kostelem navrácen Kongregaci Milosrdných sester sv. Kříže, které však pro něj neměly ani využití, ani prostředky na opravu. Komplex byl neúspěšně nabízen biskupství i městu. Nakonec byl po roce 2000 prodán soukromé firmě. Volně přístupný areál rychle chátral a v roce 2016 byl kostel i s klášterem zbourán (viz podrobná DOKUMENTACE).

Poselství: Zpustošení chrámu a neschopnost navázat na poslání předchozích generací je vždy bolestnou tragédií. Jeho zboření se však může stát živnou půdou pro zrození nové naděje klíčící již nyní uprostřed mnoha žíznivých srdcí. Svoboda od zodpovědnosti za dům z kamene může dnešní generaci otevřít hledání společné zodpovědnosti za dům vybudovaný z lidských srdcí.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za službu předchozích generací tomuto městu a prosíme o požehnání pro cestu obnovy dnešní kultury v srdci dnešních lidí.

 

Bonus:pátek 12. 6. od 19 do 23 hod. najdete bonus završující vaši Cestu na těchto GPX souřadnicích, které vypočtete dosazením hodnot zjištěných indicií (pro kontrolu si můžete zkusit sečíst číselné hodnoty všech indicií B až O a mělo by vám vyjít ∑ B až O = 6414):

N 50° 4.(2xI-M-110)(2xE-H)(6xL-G-122)'
E 12° 21.(K+J-O-B)(6xL-G-122)(J+O)'

Indicie: P = na místě   10 bodů

Tady začíná přístupová pěšina, která vás nejlépe dovede k cíli:

N 50° 4.(C-F-N-B)(D-J-O)(K+J)'
E 12° 21.(K+J-O-B)(C-D+N-B)(2xE-H+B)'

Pozn.: Jednotlivé závorky představují (desetiny)(setiny)(tisíciny) minut GPX souřadnic. Jestliže putujete bez GPS přístroje, kontaktujte SOS telefon (Petr Hruška 608 656 557 nebo Eva Kolafová 731 619 729) a po nahlášení všech indicií budete k bonusu odnavigováni.

 

Závěr Cesty na hřbitov – máte za sebou již 5,7 km. 
Pro návrat do CÍLE (ke sv. Mikuláši) vám ještě zbývají 2 km. 
V pátek 12. 6. od 19:00 do 24:00 si tam můžete vyzvednout
něco hezkého na památku a setkat se na věži s „živým bonusem“.

 

Ostatní zmizelé kostely v blízkém okolí Chebu

Kostel sv. Jodoka u chudobince

Kaple sv. Šebestiána v areálu chorobince

Poutní kostel sv. Anny v Horním Pelhřimově

Kostel sv. Jana Křtitele na Svatém Kříži

Kaple Neposkvrněného Početí na Chlumečku

Kostelík sv. Jana Křtitele na Zelné hoře

Křižovnický kostel Bičování Krista ve Wiesu

Kaple Panny Marie v Maškově

 

Použité prameny

 • Beran Petr, seriál o zmizelých kostelích na Chebsku ve Zpravodaji chebské farnosti z let 1996 – 2003
 • Boháč Jaromír, Zmizelé Čechy: Cheb, Paseka, Praha – Litomyšl 2008
 • Gold Hugo, Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, Brno-Praha, 1934
 • Chmelíková Jitka, Osudy chebských Židů: Chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti, Krajské muzeum, Cheb, 2004 (dostupné online ZDE)
 • Krčmář Luděk & Soukup Jan, Ohrožené kostely v Plzeňské diecézi: Příběhy staveb, které už brzy nemusí být, Plzeň 2008
 • Krčmář Luděk, Procházka Zdeněk & Soukup Jan, Zničené kostely: Průvodce historií západních Čech č. 14, Nakladatelství Český les, Domažlice 2004
 • Osobní dopis pana Františka Klimeše, který po válce bydlel na Sv. Kříži a po r. 1948 v objektu kostela Božského Srdce Páně v Chebu
 • Poche, E. a kol., Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 1977
 • Schreiner Lorenz, Denkmäler im Egerland, Amberg, 2004
 • Schreiner Lorenz, ed., Kunst in Eger: Stadt und Land, Langen Müller, München / Wien, 1992
 • Šebesta Pavel, Geneze nejstarších kostelů v Chebu, Archaeologia Historica ročník č. 38 z roku 2013 str. 291 – 308 (dostupné online ZDE)
 • Valenčík, M., Ohrožené památky - kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 2006
 • Zaniklé obce (www.zanikleobce.cz)
 • Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice (www.znicenekostely.cz)
 • Encyklopedie města Cheb (www.encyklopedie.cheb.cz)

 

Centrální informace o Noci kostelů 2020

 

Programy Noci kostelů 2020 v Chebu a okolí

 

Průvodce Nocí zmizelých kostelů ke stažení ve formátu .pdf
Doporučujeme vytisknout jako brožuru (bez str. 17), podtržené odkazy jsou klikatelné.

 

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.