Ceník knihovnických služeb

Výpůjční služby

 

pro registrované

Půjčování a příjem zpět dokumentů z vlastních fondů

zdarma

Zprostředkování meziknihovní služby

zdarma

 

 

Informační služby

 

pro registrované

Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

zdarma

Informace z oblasti veřejné správy

zdarma

Ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

zdarma

Přístup na internet dle vnitřní směrnice o využívání

zdarma

 

 

Registrace a evidence čtenářů

 

Registrace uživatelů (mimo registrovaných farníků)

– doporučený příspěvek

10,-Kč

Registrace uživatelů pro registrované farníky

zdarma

Roční paušální čtenářský poplatek

– doporučený příspěvek

50,-Kč / rok

 

 

Poplatky za náhradu škody

 

Za nedodržení stanovené lhůty vrácení dokumentu

– doporučený příspěvek

50,-Kč za každý započatý měsíc

Za poškození dokumentu bude poplatek stanoven individuálně (vždy však minimálně za cenu dokumentu včetně poplatku za zpracování)

individuálně

V případě nenahraditelného dokumentu bude cena stanovena nejméně ve výši skutečné ceny za zhotovení xerokopie dokumentu

minimálně

cena xerokopie

 

 

Ostatní služby

 

pro registrované

Poplatek za tisk z internetu či kopírování dokumentů

– doporučený příspěvek na provoz tiskárny

2,-Kč / A 4

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.