Charitativní či diakonické služby

Církev je Boží rodinou ve světě. V této rodině nesmí být nikdo, kdo by trpěl kvůli nedostatku toho, co je pro život nezbytné. Zároveň však caritas - agapé (nezištná láska k bližnímu) překračuje hranice církve. Podobenství o milosrdném Samaritánovi zůstává měřítkem, které ukládá univerzalitu lásky, již je třeba uplatňovat vůči potřebnému člověku, s nímž jsme se setkali "náhodou" (srov. Lk 10,31).

papež Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est, odd. 25

Nabídka a rozvoj diakonických (z řec. "diakonia" = služba) či charitativních (z lat. "caritas" = nezištná láska) služeb vůči těm, kteří trpí jakoukoli nouzí či bolestí, je tedy jednou ze základních částí poslání farnosti (nazývanou prostě "služba").

Protože rozvíjení takovýchto služeb na území farnosti vyžaduje širší spolupráci s celou místní církví (diecézí) jsou charitativní služby v naší farnosti většinou organizovány pod hlavičkou Farní charity Cheb, případně Dobrovolnického centra při Farní charitě, ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň a jejími chebskými projekty, případně s dalšími organizacemi jako např. Hospic sv. Jiří nebo K-Centrum o. s. Kotec.

Vlastní diakonické služby farnosti:

Pro další informace si můžete napsat na kontaktní formulář naší farní charity nebo zavolat na tam uvedená telefonní čísla.

Charitativní, sociální a zdravotní služby našich partnerů: 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.