"A mně by nemělo být líto Ninive?"

Kontakty na Tým Ninive:

Níže je k dispozici archiv týmu Ninive z roku 2015.

Další aktuality najdete na facebooku: https://www.facebook.com/NiniveCheb

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Archiv 2015: Ninive a pastorační rada farnosti

Při setkání naší pastorační rady s týmem Ninive ve čtvrtek 12. 11. 2015 bylo kromě jiného rozhodnuto:

  • V Chebu zpřístupníme výstavu Lidé na cestě, kterou otevřeme nejspíše při panelové diskuzi Migrační vlna: Šance? Hrozba? Výzva?, kterou plánujeme na pátek 27. 11. 2015 od 18:00 ve farním sále na Kostelním náměstí v Chebu
  • Na panelovou diskuzi naváže modlitební setkání "Modlitba pokoje v nepokojné době", a to v sobotu 28. 11. 2015 od 19:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu
  • S oběma akcemi bude spojena církevní účelová sbírka na podporu komunity pronásledovaných křesťanů v Sýrii, nejspíše v Aleppu či Homsu, pro kterou farnost již dříve určila svůj "farní desátek" ve výši 1000 euro
  • Finance, které zbyly z příspěvků na říjnovou "farní výpravu" na pomoc uprchlíkům v Bapské (cca 12 tis. Kč) budou použity na podporu výpravy Czech Teamu na ostrov Lesbos

Aktivity týmu Ninive během října a listopadu

Na tomto místě bychom vás rádi v návaznosti na níže odkazované dokumenty pastorační rady ( pdf A mně by nemělo být líto Ninive?  a 3 x 3 chebské farnosti uprchlíkům - viz také níže) seznámili se třemi konkrétními projekty, které jsme za poslední měsíc realizovali či které připravujeme:

(1) V oblasti „služby srdce“ na konec listopadu, 27. 11. 2015, připravujeme velkou panelovou diskuzi s odborníky (podrobnosti ZDE), v předvečer první adventní neděle, tj. v sobotu 28. 11., pak zveme k duchovnímu setkání všechny, kteří vnímají břímě uprchlické krize a rádi by společně toto břímě svěřili do Božích rukou při „Modlitbě pokoje v nepokojné době“ (podrobnosti ZDE). 

(2) V oblasti „služby trpícím“ v krizových oblastech připravujeme vyhlásit doprovodnou účelovou sbírku na podporu konkrétní partnerské komunity žijící v krizových oblastech, do které na základě doporučení pastorační rady vkládáme loňský „farní desátek“ (tj. 10% ze všech finančních darů, které naše farnost přijala v loňském roce a které nejsou účelově vázány). Hledáme takto možnost, jak svými dary prospět konkrétním lidem v Sýrii, Iráku či v uprchlických táborech tamního regionu. Zvažujeme uzavřít takovéto partnerství s římskokatolickou farnosti v syrském městě Homsu vedenou otci jezuity, nebo se sestrami františkánkami v syrském městě Alepu, případně podpořit službu syrsko-katolického biskupa v Bejrutu, nebo projekt Charity ČR „Zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně přesídlenému obyvatelstvu“ v severní Sýrii. Také zvažujeme finančně podpořit Nadační fond Generace 21 (www.gen21.cz), který v nejbližších dnech po dohodě s vládou ČR pracuje na přesídlení 153 pronásledovaných křesťanů ze severního Iráku do České republiky.

(3) V oblasti „služby trpícím“, kteří jsou na útěku již v Evropě, jsme se pak ve dnech 18. – 24. 11. 2015 se skupinou 10 dobrovolníků vypravili pomoci se zvládáním proudu uprchlíků na srbsko-chorvatském pomezí. Podrobnosti najdete níže v samostatném článku otce Richarda.

(4) V oblasti „služby spravedlnosti“ jsme oslovili vedení města Cheb a města Františkovy Lázně, setkali jsme se se starostou a místostarostou města Cheb k informační schůzce, na které jsme se informovali o postojích farnosti a města, o připravovaných opatřeních a o roli církví a Charity v celé problematice. Do charitní databáze (pomocuprchlikum.charita.cz) jsme pak také vložili informace o tom, co naše farnost je schopná a ochotná nabídnout pro případnou budoucí potřebu spolupracovat na procesu integrace azylantů, kteří by zde na Chebsku někdy v budoucnu získali útočiště (Charita ČR je na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR garantem tohoto procesu).

za tým Ninive farář Petr Hruška

Dokument pastorační rady farnosti k uprchlické krizi

Hrob proroka Jonáše zničený ISIS (EPA) (pramen: www.corriere.it)Pastorační rada chebské farnosti vydala dokument, který nazvala A mně by nemělo být líto Ninive? aneb K výzvě papeže Františka "uprchlickou rodinu do každé farnosti". Po zmínce o Hospodinově slovu k proroku Jonášovi (Jonáš 4,10-11) dokument začíná těmito slovy (vpravo fotografie hrobky proroka Jonáše zničené ISIS)

Již delší dobu mnozí sledujeme rostoucí množství lidí přicházejících do Evropy z Blízkého východu a Afriky. V některých z nás tyto zprávy vyvolávají úzkost a obavy o budoucnost a ptáme se, jak zabránit kolapsu naší vlastní kultury a pospolitosti a jak zachovat její křesťanské kořeny. V jiných z nás se zas svírá srdce nad utrpením mnohých z těch, co se vydali na cestu, či ještě většího počtu těch, kteří zůstali uprostřed či na okrajích konfliktních oblastí, a ptáme se, jak těmto trpícím pomoci. Další z nás se pak ptáme především po příčinách a souvislostech a uvažujeme, jak přimět „mocné“ tohoto světa k řešení v samotných kořenech konfliktů a bídy v regionech, odkud tito lidé utíkají.

V naší pastorační radě jsme se proto pokusili o hlubší společnou reflexi této složité situace. Přinášeli jsme tyto otázky před Boha v osobních i společných modlitbách, četli jsme různé výzvy (za důležité pro nás považujeme např. výzvu papeže Františka k přijetí uprchlických rodin do našich farností a výzvu našeho biskupa Františka k solidaritě, zodpovědnosti, oběti a moudrosti), studovali různá prohlášení (jako velmi důležité vnímáme např. nedávné projevy papeže Františka před americkými biskupy, v Kongresu USA a na Valném shromáždění OSN), studovali některé systematičtější materiály (např. Petr Štica: Cizinec v tvých branách či Migrace a státní suverenita), účastnili jsme se mnohých diskuzí jak „naživo“, tak na sociálních sítích (viz např. přehled části dosavadní diskuze v článku Čím může farnost přispět k řešení uprchlické krize?, a byli jsme v osobním kontaktu s dobrovolníky, kteří několik dní pomáhali v Chorvatsku (viz zpráva Výprava na přechod Bapská).

Na základě tohoto všeho jsme dospěli k přesvědčení, že všechna tři výše zmíněná hlediska jsou legitimní a nutná a právě v jejich propojení a vzájemném podepření je naděje v nalezení cesty, která nebude ani zbabělým únikem do jakési pseudoduchovní nadřazenosti či paralyzujícího strachu, ani neuskutečnitelným souborem naivních vizí o celosvětovém bratrství, ani něčím, co by se snad mohlo jakkoli podobat novodobému „konečnému řešení uprchlické otázky“

V Chebu 1. října 2015

Celý dokument je vám k dispozici ke stažení zde:

 

Tým NINIVE a "3 x 3 chebské farnosti uprchlíkům"

Praktické kroky budou postupně rozpracovávány, koordinovány a doprovázeny k tomu nově ustanoveným týmem NINIVE na základě textu 3 x 3 chebské farnosti uprchlíkům, který je přílohou výše zmíněného dokumentu a je k dispozici na výše uvedeném odkazu ke stažení. 

Budeme vděčni, když i vy budete přicházet se svými vlastními komentáři, upozorněními, inspiracemi, otázkami, návrhy či nabídkami pomoci či spolupráce. Tým NINIVE pod vedením faráře Petra Hrušky (tel. 608 656 557), farního vikáře Richarda Poláka (tel. 736 529 784) a ředitelky farní charity Evy Kolafové (tel. 731 619 729) můžete kontaktovat na uvedených telefonech, nebo přes Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O své práci bude tým průběžně informovat na adrese www.uprchlici.farnostcheb.cz.

Obecnější informace o možnostech pomoci naleznete na www.pomocuprchlikum.cz, své konkrétní nabídky vašich možností pomoci můžete zasílat do evidence Charity ČR na www.pomocuprchlikum.charita.cz (pokud by to byly nabídky z oblasti působnosti chebské farnosti, je vhodné je koordinovat či alespoň konzultovat s naším týmem NINIVE).

Celý dokument je vám k dispozici ke stažení zde:

Další možnosti pomoci:

Jiné: Musíme si pomáhatCharita Česká republikaDiakonie CČEOrganizace pro pomoc uprchlíkůmBerkat (Petra Procházková)

 

Pracovní dokumenty týmu NINIVE:

 Tým Ninive na facebooku: https://www.facebook.com/NiniveCheb

 

Související články:

 

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.