Návštěvy nemocných

Náplň služby nemocným

  • Cíl služby: Smyslem této dobrovolnické služby je doprovázení nemocných, kterým se lidé zapojení do této služby snaží pomoci především v jejich osobních praktických, psychických i duchovních potřebách, jež vážná nebo dlouhotrvající nemoc přináší.
  • Srdce služby: Jádro služby tedy spočívá spíše v sociální sféře, kdy nemocnému nabídne pravidelný prostor ke sdílení jeho zkušeností, otázek i bolestí, jež situace nemoci s sebou přináší. Pro lidi osamocené je nabídka této služby často jediným místem, kde na ně má někdo čas, ale i těm, kteří osamoceni nejsou, přináší nové inspirace k vyrovnání se s nemocí, případně se vztahy, jež narušují jejich duševní a duchovní zdraví.
  • Duchovní rozměr: Nemoc a stáří často více otvírají duchovní rozměr života otázkami po smyslu, utrpení či lásce a svobodě, zde služba nabízí záchytné body nesené křesťanskou vírou.
  • Svépomocný charakter: Tato služba tedy nemá odborný zdravotnický rozměr a je omezena též v oblasti pečovatelské spíše na jednotlivé situace, kdy může nemocnému krátkodobě pomoci se zajištěním některých jeho běžných potřeb (návštěva lékaře, nákup, drobná pomoc v domácnosti).

Kdo se službě věnuje

Službě se věnují především dobrovolníci z řad věřících naší farnosti. Do služby se však skrze naše dobrovolnické centrum zapojují i mladí studenti středních škol, zpočátku v doprovodu již zkušenějších dobrovolníků. Vítaná je též iniciativa nových zájemců o tuto službu (zájemci se mohou orientovat na stránkách dobrovolnického centra).

Kde služba již funguje

Služba se realizuje především v LDN Amica Centrum v Chebu a DPS Dragounská v Chebu, na požádání funguje i v Nemocnici Cheb nebo v domácnostech.

Kontaktní osoby služby

Vedoucím služby je Petr Hruška (tel. 608 656 557) ve spolupráci s jáhnem Petru Konopíkem, na které je možné se obracet s čímkoli, co se vám nepodaří vyřídit s níže uvedenými spolupracovníky, nebo při jakýchkoli nejasnostech.

V LDN Amica Centrum se obracejte na Růženku Jírovou (tel. 725 877 613), která zde má největší přehled. 

V DPS Dragounská se obracejte na Zdeňku Skubeničovou (tel. 608 656 557). 

V nemocnici Cheb se můžete kromě Petra Hrušky obrátit také přímo na nemocničního kaplana Metoděje Víta Kouta (tel. 773 660 205), který pak může zprostředkovat další služby či jiné duchovní.

Pokud se nemocný nachází doma, je třeba dát vědět Petru Hruškovi nebo Petru Konopíkovi.

Možnost zapojení se

Do této služby je možné se zapojit skrze naše dobrovolnické centrum a jeho program Bolest a moudrost.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.