Články s charitativní tématikou

Postní almužna 2014

Postní almužna 2014Popeleční středou začne postní doba a my jako každý rok máme příležitost ji využít jako dobu příhodnou ke svému růstu. Jsme zváni ke kajícné modlitbě, ke střídmosti a k zamyšlení, čeho se letos během této doby zřekneme. Každý ví nejlépe, jaké jsou jeho možnosti, od čeho se může postit a třeba tím zároveň i někomu prospět. Každoročně se v postní době koná sbírka nazvaná Postní almužna, jejíž výtěžek je určený na podporu charitních služeb.

V kostele i v sále budou opět k dispozici modré kasičky, které Vám mohou doma symbolicky tuto akci připomínat a které mají na svém dně k zaškrtnutí účely, na které je možno dar věnovat. Pokud nezaškrtnete nic nebo pokud svůj dar vložíte do sbírky na Zelený čtvrtek, bude příspěvek využit podle potřeby farní charity. Kasičky s nastřádanými penězi pak můžete odevzdat v neděli po Velikonocích v kostele nebo ve farní kanceláři.

Jsou ale i jiné možnosti, jak se v postní době zříci něčeho zbytného. Například děti na náboženství se mohou opět dohodnout, že sladkosti, které si odřeknou, pak přinesou na faru a předáme je dětem, které se doma tak dobře nemají.

Nebo jinou možností je věnovat čas získaný vypnutím televize nebo počítače návštěvě někoho, kdo naši přítomnost uvítá. Ať už máte někoho nemocného nebo osamělého ve svém okolí nebo můžete navštívit s někým zkušeným pacienta v LDN nebo obyvatele některého z domovů pro seniory. Možností je celá řada, záleží jen na nás, jak vážně míníme „roztrhnout svá srdce“ a jaká ze svých dobrých předsevzetí dokážeme uskutečnit.

Kde pomůže Postní almužna?

Podle slov našeho papeže Františka jsme všichni křesťané zváni k tomu, abychom viděli bídu svých bratří, „dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.“ O třech typech bídy, jak je papež rozlišuje na bídu hmotnou, mravní a duchovní, byl podrobný článek v minulém Zpravodaji.

Během celé postní doby, kdy jsme se zamýšleli nad jeho exhortací, jsme tedy měli čas a prostor přemýšlet o tom, jak konkrétně my tady v našich životech, našich rodinách, našem městě můžeme pomoci bídu zmírňovat.

Všichni svými činy měníme své okolí. I když si to třeba ani neuvědomujeme a to, co děláme, nám připadá jako maličkosti, může to pomoci velké věci.

Už dlouho se v Chebu mluvilo o potřebě podpořit ty, kteří chtějí umírat v kruhu své rodiny doma, a ty, rodinné příslušníky, kteří jim to umožní. Paliativní péče je finančně velmi náročná a klienti přispívají jen nepatrným zlomkem nákladů. Zbytek musí vedení hospice získat prostřednictvím grantů od obcí, kraje, dotací od ministerstva zdravotnictví, ale především od soukromých dárců.

Proto jsme rozhodli, že všechny vaše příspěvky, drobné, větší i velké, které letos vložíte do sbírky Postní almužna a jejichž využití nijak blíže neurčíte či zaškrtnete na kasičce volby „Dle uvážení Charity“, věnujeme letos na podporu služeb Hospice Sv. Jiří, který začal od února působit v Chebu a okolí a obzvlášť v letošním „rozjezdovém“ roce, kdy dotace z kraje a ministerstev a platby od pojišťoven zatím ještě nebylo možné získat, je závislý na drobných dárcích a sponzorech.

Hospic poskytuje služby všem lidem, kteří je právě potřebují, bez ohledu na jejich momentální hmotnou situaci. Jeho tým pomáhá nejen po zdravotnické stránce, ale nabízí i podporu sociální a duchovní jak pečujícím osobám, tak umírajícím (více viz prezentace služby Hospice Sv. Jiří). Takto komplexně pojatá péče tedy pomáhá zmírňovat nouzi ve všech třech výše uvedených oblastech v prostředí, do kterého se jen nemnozí odvažují vstupovat.

Ve své exhortaci nám papež František také mimo jiné píše, že „víra se projevuje láskou“ (Gal 5,6) a zdůrazňuje, že „skutky lásky k bližnímu jsou nejdokonalejším vnějším projevem vnitřní milosti Ducha“ (Evangelii gaudium, čl. 37).

Všem ze srdce děkujeme, že odřeknutím si něčeho z lásky k bližnímu, a tak následně svými dary, pomáháte pomáhat tam, kde je opravdu třeba. Pán Bůh zaplať.

Jak přispět na Postní almužnu?

  • Postní kasičky: Příspěvky na účelovou sbírku Postní almužna je možné po celý půst střádat do papírových kasiček k tomu určených, které byly a stále jsou k dispozici v kostelích a na faře (je vhodné je po složení dole podlepit izolepou, aby se pod vahou drobných dno neotevřelo). Tyto kasičky bude pak možné přinést a vložit do sbírky na Zelený čtvrtek (17. dubna), nebo pak po celý týden po Velikonocích na faru či do kostela, či nejpozději pak o druhé neděli velikonoční (27. dubna).
  • Hotovost do sbírky: I bez kasičky je možné na Postní almužnu přispět formou hotovostního daru vloženého do liturgické sbírky buď na Zelený čtvrtek (17. dubna), nebo o 2. neděli velikonoční (27. dubna). Hotovost je možné také během celé postní doby a celý týden po Velikonocích přinést v kontaktních hodinách (pondělí + středa 9 – 17 hod.) přímo do farní kanceláře.
  • Převodem na účet: Dále je možné na Postní almužnu přispět také bankovým převodem na účet Farní charity Cheb, č. 220 699 597 / 0300 (v. s. 2302 či zpráva: Postní almužna).
  • Koš na sladkosti: Děti se Postní almužny mohou zúčastnit jak střádáním si ušetřených drobných do vlastní kasičky, tak také přinesením různých sladkostí či hraček do koše ve farním sále, které pak budou darovány chudým dětem.

Eva Kolafová

 

 

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.