Články s charitativní tématikou

Bez Božího požehnání marné lidské namáhání

„Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“

aneb Jak se vede Hospici?

První půlrok služeb

Hospic Sv. Jiří, jehož spoluzakladatelem je i Farní charita Cheb, zvládl s úspěchem první půl rok své existence (a to také díky mnoha z vás, kteří se zapojili do podpory Hospice v rámci kampaně "Hospic běží o život"). Do této chvíle přijal přes 20 klientů.  Názor na kvalitu jeho služeb se snažili pracovníci získávat kromě jiného distribucí „dotazníků spokojenosti“ mezi klienty, pečující osoby či pozůstalé.

K 30. 6. 2014 bylo do hospice doručeno 8 anonymně vyplněných dotazníků. Všech 8 respondentů uvedlo, že jim pracovníci hospice poskytli psychickou oporu a že mohli s pracovníky mluvit zcela otevřeně o čemkoli. Důležitá byla podle nich:

  • poskytnutá pomoc s ošetřováním;
  • pomoc v nejtěžší chvíli, kdy tatínek odcházel z tohoto světa ve velkých bolestech;
  • porada jak máme s umírajícím zacházet, jak dávat utěšující léky a v nejtěžší chvíli zařídit vše potřebné;
  • prožití posledních chvil;
  • zajištění materiálu, útěcha a psychická podpora nemocného i rodiny;
  • zajištění zdravotnické péče;
  • překonání strachu ze ztráty blízké osoby;
  • profesionální péče, jistota, zaškolení, připravenost poskytnout kdykoli pomoc, radu, podporu, zdravotní pomůcky;
  • kdykoli k zastižení;
  • pro pečující i pro celou rodinu nenahraditelná pomoc…

Tak zatím hodnotí služby hospice klienti.

Finanční pomoc

Na zajištění činnosti do konce tohoto roku jsme už získali dostatek financí a nyní intenzivně hledáme zdroje na příští rok.  Vítáme každého, kdo je ochoten finančně pomoci ať už formou jednorázového nebo pravidelného příspěvku na účet Hospice (263585434 / 0300), do určených kasiček nebo při různých beneficích (viz Nenechte si ujít). Více informací můžete najít na webu www.hospiccheb.cz/sponzori, případně ZDE a podrobně v příštím čísle Zpravodaje.

Modlitební podpora

Ale protože „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“, chceme se začít také pravidelně scházet ke společným modlitbám, abychom se přimlouvali za konkrétní služby a potřeby Hospice Sv. Jiří a jeho klientů. Budeme se scházet každý čtvrtek od 18:15 do 18:45 hodin na faře. Poprvé se sejdeme 18. 9. 2014. Potřebujeme i Vaši modlitební podporu, takže pokud se třeba nemůžete osobně zúčastňovat těchto setkání, můžete se připojit k nám v tento čas doma. Pokud se o těchto službách chcete pro svoji modlitbu dozvědět více, přijďte již ve čtvrtek 11. 9. od 17 hodin do farního sálu – více viz ZDE.

Praktická spolupráce

Kdo byste vedle osobní modlitební a finanční podpory chtěl při získávání financí pro Hospic také přiložit ruku k dílu a během podzimní kampaně zaměřené na získání 1,5 mil. Kč potřebných pro příští rok jakýmkoli způsobem spolupracovat jako dobrovolník, přijďte, prosíme, na jedno ze dvou miniškolení na téma „Jak získávat podporu pro dobrou věc?“, která se konají v úterý 9. 9. od 15:00 do 16:30 v sídle Hospice (ul. Svobody 3 (proti Prioru) a ve čtvrtek 11. 9. od 17:00 do 19:00 na faře v Chebu.

Eva Kolafová, člen správní rady,
a Petr Hruška, předseda správní rady

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.