Formální náležitosti dobrovolnictví

První orientace

Pokud vás zaujal některý z našich programů, můžete si v sekci Dokumenty stáhnout Registrační kartu (k dispozici ve dvou formátech: .doc, .pdf). Stejně tak zde také pro zajímavost najdete i formuláře smluv uzavíraných později, pokud se rozhodnete k dlouhodobému zapojení se do některého z programů nabízených naším dobrovolnickým centrem. Můžete se také podívat na soubor metodických dokumentů, kterými jsou některé z programů inspirovány.

První kontakt

Vyplněnou Registrační kartu nám můžete zaslat jak poštou (za tímto účelem je vám k dispozici v .pdf formátu), tak i předběžně e-mailem (aby jej bylo možné vyplnit v počítači, potřebujete si jej stáhnout buď v .doc formátu) a my se vám ozveme zpět.

Můžete nás také kontaktovat přímo, a to buď pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky (Eva Kolafová). Tím či oním způsobem si domluvíme osobní setkání, při kterém dohodneme další podrobnosti dobrovolnické služby.

Zaškolení a uzavření smlouvy

Pokud se při tomto vstupním kontaktu dohodneme na další spolupráci v konkrétním programu, nabídneme Vám účast na základním školení dobrovolníků, zkusíte se vybranou službu ve dvojici s někým zkušenějším a nakonec s Vámi uzavřeme smlouvu o spolupráci na konkrétní období (vzory smluv najdete pro vaši informaci ZDE). Na základě této smlouvy jste pak také pojištěni proti škodě, kterou byste při dobrovolnické službě nechtěně způsobili nebo která by byla způsobena Vám.

Vlastní služba a supervize

A pak už nic nebrání tomu, abyste spolu s námi a s nositeli jednotlivých služeb zažívali dobrodružství dělení se o vaše jedinečné dary a schopnosti s těmi, kteří potřebují Vaši pomoc, ale zároveň Vám zase budou ochotni dát ze svého životního bohatství, co mají k dispozici oni.

Při tom budete průběžně doprovázeni jak lidmi zodpovědnými za tu kterou službu, tak také spolupracovníky našeho Dobrovolnického centra při pravidelných supervizních skupinových či osobních setkáních.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.