Novinky z dobrovolnického centra

Dobromysl 2012

Dobromysl 201220 let farní charity

Počátkem letošního roky uplynulo 20 let od chvíle, kdy začala oficiálně fungovat farní charita v Chebu.  Připadalo nám to natolik významné datum, že jsme se rozhodli opět uspořádat výroční setkání, na kterém budeme moci společně zavzpomínat, jak to tenkrát všechno bylo. Pozvali jsme tedy všechny bývalé ředitelky a ředitele, členy rady farní charity a všechny pány faráře, kteří se v průběhu let v Chebu vystřídali a o činnost charity se zasloužili.

Napadlo nás také, že by bylo hezké alespoň nějak symbolicky odměnit také spolupracovníky, kteří se do charitní činnosti zapojovali, a tak jsme vyhlásili cenu Dobromysl 2012.  Když začaly chodit lístky se jmény, přišlo mi líto vybírat jen některé z navržených, a tak jsme se s paterem Hruškou dohodli, že to symbolické ocenění dostanou všichni, kteří byli někým navrženi, ale také všichni, kdo na to jubilejní setkání přijdou, protože tím také vyjádří svou sounáležitost s tímto velkým společenstvím farníků, kteří svou víru prakticky osvědčují ve svém životě. Přesně tak, jak je psáno:  „Někdo však řekne: ‚Jeden má víru a druhý má skutky.‘ Tomu odpovím: ‚Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích‘.“ (Jak 2.18)

Ve čtvrtek 26. dubna se nás nakonec sešlo asi 40 a zaplnili jsme farní sál vzpomínáním paní doktorky Staňkové- první ředitelky farní charity na zakládání a první roky, děkováním za prožité roky plné požehnání Brigity Loosové nebo krátkou glosou patera Hrušky. Manželé Kašparovi se bohužel omluvili stejně tak jako všichni bývalí páni faráři, kteří ale také vzkazovali všem farníkům své srdečné pozdravy.

Pak přišlo na řadu rozdání Dobromyslí 2012 všem přítomným a pater Hruška přečetl jména všech navržených. Bylo jich celá dlouhá řada, ale zároveň jsme si všichni uvědomovali, že ještě delší řada je těch, kteří také obětavě a nezištně pomáhají, ale jejich jména právě teď nepadla.  Všem chceme ze srdce poděkovat a myslím, že jejich skutky nebudou zapomenuty: „Když Ty prokazuješ dobrodiní, ať neví Tvá levice, co dělá pravice, aby Tvé dobrodiní zůstalo skryto, a Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, Ti odplatí.“ (Mt 6,16)

O činnosti Farní charity Cheb za poslední rok se můžete dočíst ve výroční zprávě, která je nyní k dispozici ve farní kanceláři, v kostele i na internetových stránkách farnosti a charity.                                       

eko

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.