Školení a supervize dobrovolníků

Základní školení

Každý dobrovolník, který se chce dlouhodobě zapojit do některého z našich programů, je zván k účasti na základním školení nabízeném zpravidla formou sobotního semináře. Tento seminář kromě základních administrativních informací a poučení o bezpečnosti práce zahrnuje také uvedení do smyslu dobrovolnické služby, seznámení se s posláním dobrovolnického centra, vyzkoušení si osobní podpory ve službě formou supervizní skupiny a pomoc v základní orientaci v jednotlivých dobrovolnických programech.

Odborná školení

V rámci jednotlivých programů jsou příležitostně podle potřeby nabízeny další příležitosti k prohloubení znalostí a procvičení dovedností v té které oblasti služby. Termíny a témata budou vyhlašovány podle domluvy.

Pro dobrovolníky zapojené ve větvi věnující se osobnímu doprovázení nemocných programu Bolest a moudrost byl v tomto smyslu určen např. cyklus přednášek a seminářů nazvaný Škola sv. Anežky (praktické studijní materiály jsou ke stažení ZDE).

Souhrn základních pravidel služby v DpS Dragounská a LDN Amica najdete ke stažení ZDE.

Supervizní setkání

Supervize je v dnešních pomáhajících profesích již běžně zavedený termín, pod kterým pro naše potřeby chápeme mezilidský vztah realizovaný ve dvojici či malé skupině, jehož obecným cílem je, aby se tzv. supervizor v pravidelných intervalech setkával s dobrovolníkem ve snaze zlepšit schopnost dobrovolníka účinně pomáhat lidem v rámci své dobrovolnické služby.

Supervize v sobě zahrnuje především tyto rozměry:

  • vzdělávací: rozvoj dovedností, porozumění a schopností dobrovolníků v rámci jejich dobrovolnické služby
  • podpůrný: podpora při zvládání emocí a vnitřních procesů osobnostního zrání ovlivněných dobrovolnickou službou nebo tuto službu ovlivňujících
  • řídící: poskytování zpětné vazby a kontroly v oblasti kvality služeb a zvládání základních standardů dobrovolnické služby

Všichni dobrovolníci dlouhodobě zapojení v našich programech se zavazují k účasti na alespoň pěti supervizních setkáních během roku. V jednotlivých programech je tato nabídka vždy konkrétně specifikována.

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.