Naše historie

Seznam článků

Daniel Ladman: Jeruzalém

Úvodní slovo

Římskokatolická farnost Cheb je součástí universální katolické církve a její 2000leté tradice. Svoji identitu, která je teologicky dána ustanovením biskupem plzeňským, který vede plzeňskou diecézi v jednotě s celou katolickou církví (jež je opět dána společenstvím s papežem), naše farnost historicky odvozuje z nepřetržité existence katolické farnosti v Chebu u kostela sv. Mikuláše. Její počátky lze datovat již do 20. let 13. století, kdy se objevují první zmínky o kostele.

Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce se duchovní správa u děkanského kostela sv. Mikuláše věnuje pastoraci nejen na celém území města Cheb, ale v důsledku nedostatku kněží i v širokém okolí. Při reorganizaci farní správy v plzeňské diecézi se pak součástí Římskokatolické farnosti Cheb staly i historické farnosti jak ve městě Cheb, tak v širším okolí (již dříve Palič, Pomezí, Dřenice a St. Hrozňatov, nedávno pak D. Žandov a Nebanice).

Pro identitu naší farnosti jsou ovšem více než strukturální historická kontinuita důležité historické souvislosti pastorační či emocionální. Proto v dalších částech tohoto článku, kromě náčrtu dostupných historických dat (pramenem byla většinou farní kronika), se vždy v úvodu k jednotlivým částem pokusíme nabídnout naše pochopení některých neuralgických bodů, které mají větší či menší vliv na současnou pastorační situaci ve farnosti (při tom vycházíme především z podnětů, které zazněly na setkání farníků nazvaném „Zeď historické paměti" při červnovém farním dnu v r. 2005).

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.