Naše historie

Seznam článků

Daniel Ladman: Ráj

Starší historie města Cheb

Ve své bohaté historii hrál Cheb vždy důležitou roli pro okolní region. Byl městem, kde se dařilo řemeslníkům i obchodníkům, místem střetávání lidí a kultur na česko-německém pomezí i městem s právem ražby vlastních mincí.

Historie města sahá sice až do 9. století, ale poprvé je Cheb připomínán teprve v roce 1061 v listině německého krále Jindřicha IV. a to ve starohornoněmeckém tvaru Egire. Tato první písemná zmínka o Chebu je zároveň i nejstarším dokladem postupující středověké kolonizace území kolem Chebu. V roce 1157 získává Cheb jako dědictví německý císař Friedrich Barbarossa, který rozpoznává důležitost jeho pohraniční polohy pro záměry své císařské politiky. Za vlády krále Jana Lucemburského bylo město v roce 1322 jako dědičná zástava definitivně připojeno k zemím Koruny české a objevuje se poprvé pojmenování místa Cheb. V rámci království mělo výsadní postavení samosprávného území vlastním sněmem.

Dominantní postavení města na celém Chebsku počátkem 15. století bylo podloženo hospodářskou i vojenskou mocí. Město patřilo v té době se 7 300 obyvateli mezi největší a nejbohatší města zemí Koruny české. V průběhu 2. poloviny 15. století se význam města ještě zvyšuje, jelikož Cheb se stal městem knížecích sněmů, velkolepých slavností i diplomatických ujednání. Poslední událostí, která dala městu zasáhnout do velké politiky, bylo zavraždění generalissima císařských vojsk, vévody Albrechta z Valdštejna, ke kterému došlo v Chebu 25. února 1634. Na pokraj hospodářského zániku přivedla město třicetiletá válka.

V červenci 1652 podepsal Ferdinand III. dekret o přebudování Chebu na vojenskou pevnost a již koncem 17. století se Cheb oficiálně nazýval pohraniční pevností. Od konce 17. století se začíná Cheb opět hospodářsky a kulturně vzmáhat, ale svého bývalého postavení již nedosáhl. Na přelomu 18. a 19. století Cheb přišel výstavbou Františkových Lázní o léčivé prameny, které do té doby patřily městu.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.