Naše historie

Seznam článků

Daniel Ladman: Jákobův zápas

Pozitivní stopy z doby komunismu

(1960 - 1989)

Co se týče naopak pozitivních historických stop ve farnosti z doby komunismu, je třeba zmínit dlouhé působení P. Františka Engelmana, německého kněze, který po válce nebyl odsunut a který chebskou farnost doprovodil i politicko-církevním oživením koncem 60. let (včetně ustanovení farní rady, bohoslužeb slova, kytarových mší, práce s dětmi a mládeží, spolupráce se skauty či ekumenických kontaktů) i počátky normalizace. To vše bylo samozřejmě ještě navíc podpořeno otevřeným a vstřícným působením kaplanů P. Vladimíra Borna, P. Vladimíra Franzeho, františkolázeňských kněží P. Františka Radkovského (od r. 1993 biskupa plzeňského) a P. Josefa Rybenského a sester Pavly a Věry.

Jak tato léta politického uvolnění, normalizace a následné „perestrojky" probíhala podrobněji?

Působení P. Františka Engelmana

V roce 1961 se z Lubů vrací František Engelman a ujímá se duchovní správy farnosti na celých 15 let (1961-1976). Během této periody (která byla dobou koncilových změn v církvi, reformy liturgie, i politických změn Pražského jara a následné normalizace) se zde vystřídalo 7 kaplanů (Jiří Svoboda, Vladimír Born, Antonín Slovák, Ludolf Kazda, O.Praem., Antonín Vedral, Josef Malůš, SDB, a Vladimír Franze, O.Praem.); většina z nich zanechala v srdcích farníků hluboké stopy. Je zde mnoho ministrantů, sestry Pavla a Věra učí náboženství (250 dětí), schází se děti, mládež, jsou slaveny májové, celebruje se denní mše svatá, 5 mší v neděli (4 Cheb, 1 na vesnicích - Dřenice, Nebanice, St. Hrozňatov, později od r. 1967 Pomezí; do Dřenic, Pomezí a Hroznatova chodil farář pěšky).

Od roku 1968 je v úterý bohoslužba slova pro dospělé, ve čtvrtek pro mládež, v sobotu pro větší a menší děti, zpívá dívčí sbor, koná se ministrantská hodina, je založena farní rada, ekumenické rada církví chebského okresu, oddíl chlapců a děvčat Junáka s křesťanskou výchovou (věnují se mu kaplan Born a evangelický farář Líbal). Od roku 1969 se konají kytarové mše svaté u sv. Václava, slouží se mše v kulturním domě v Okrouhlé, konají se duchovní obnovy, ekumenické setkání či diskusní večery pro maturanty, bohoslužby slova pro děti či promítání filmů. V roce 1970 je zřízena kaple u sv. Václava, v r. 1971 si mládež upravuje místnost nad sakristií, je založena rytmická skupina.

Vliv Františkových Lázní

V r. 1972 nastupuje do F. Lázní František Radkovský, dnešní biskup plzeňský. Tím se ještě více prohlubuje ekumenický rozměr života církve ve vikariátu; do této doby také lze datovat vznik místního společenství hnutí fokoláre. Začátkem normalizačních let lze v Chebu zaznamenat rapidní úbytek dětí na náboženství (v r. 1974 ještě 22, v září pak již jen 8), konají se sobotní ranní mše pro děti v kapli, pokračují biblické hodiny. 19. září 1976 po svém návratu z dovolené na konci večerní mše, P. František Engelman, arciděkan chebský, náhle umírá ve věku 63 let (37 let kněžství). Po jeho smrti na čas vedl duchovní správu kaplan, tepelský premonstrát Vladimír Franze, O.Praem.

Na pět let (1976-81) se pak chebské farnosti ujímá hudebně nadaný Pavel Grimmig, který si do kroniky napsal předsevzetí: „Vědom lásky Pána, který chtěl, aby všichni jedno byli, chci i já se přičinit o jednotu Božího lidu v Chebu, neboť: ‚Ubi caritas et amor, ibi Deus est." Bohoslužby v neděli jsou zde v 8, 10 a 17 hod., pokračují sobotní bohoslužby slova pro děti. Slouží zde kaplani Vladimír Franze, Miloslav Kněz a Vojslav Pavel Baxant, O.Praem. V roce 1977 farnost slaví biřmování 30 biřmovanců z Chebu a 40 z okolí; chrámový sbor se obohacuje i o orchestrální složku. 22. října 1979 slaví u sv. Mikuláše svoji první mši v kostele, kde byl křtěn, P. Wolfgang Gilbert Stingl, nar. 4. 8. 1944 v Chebu (1979 vysvěcen v Německu na kněze). Mnoho farníků v této době nachází své duchovní i lidské zázemí v nezapomenutelné dvojici františkolázeňských kněží Františka Radkovského a Josefa Rybenského.

Osmdesátá léta

Na dalších 11 let (1981-92), včetně přelomového roku 1989, se pak administrátorem farnosti stává salesián a velký řemeslník Josef Malůš, SDB. Ve farnosti se tehdy dále rozvíjí hnutí fokoláre (asi 20 lidí včetně dětí), schází se každý měsíc po bytech ke sdílení Slova života. V r. 1983 Cheb zažívá primiční mši P. Vladimíra Müllera. Kvůli uzavřenosti fary, obtížné komunikaci, náročnějším kázáním či přísnosti při liturgii tehdejšího faráře část farníků i nadále jezdí do Františkových Lázní za Františkem Radkovským a Josefem Rybenským.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.