Multimédia

Adventní a vánoční kázání 2012

"Nevěděli jste, že musím být v tom, co je mého Otce?" (Lk 2,49)

Svátek Svaté rodinySvátek Svaté rodiny - neděle 30. 12.

Jak souvisí manažerské poučky o vedení týmů s dnešním evangeliem? Jaké dašlí tajemství Kristova narození a jeho poselství nám otevírá svátek Svaté rodiny? Jaká je základní dynamika duchovního života a každého zdravého mezilidského vztahu? Co nás uschopní milovat naše bližní v naší rodině až do krajnosti?

Níže připojujeme nahrávky úvodů k liturgii, čtení evangelia, kázání a závěrečného požehnání ze Svátku Svaté rodiny. Zatímco největší spád má a myšlenkově nejsevřejnější je asi kázání z ranní mše, kázání z rodinné a z večerní mše jsou trochu upovídanější, doplňují však hlavní poselství několika praktičtějšími příklady více ze života.

Obrázek: www.kanan.cz

audio  Liturgie Svaté rodiny 1 ranní mše (22 min.) (5.18 MB)

audio  Liturgie Svaté rodiny 2 rodinná mše (23 min.) (5.28 MB)

audio  Liturgie Svaté rodiny 3 večerní mše (27 min.) (6.16 MB)

Inspirace k obnově manželských slibů:

 Kázání z adventu, půlnoční a na Boží hod najdete dále v článku...

Boží hod vánoční"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila" (Jan 1,5)

Slavnost Narození Páně - Boží hod Sv. Václav 10:00

Níže dáváme k dispozici nahrávku úvodu k liturgii, zpívané evangelium a kázání ze slavnostní ranní božihodové mše svaté, jejíž poselství nás pozvalo k otevření se pro sílící Boží slávu - záři - skrývající se ve Vtěleném Slově...

Obrázek: www.kanan.cz

  audio  Liturgie Narození Páně - Boží hod ranní mše (19 min.) (4.42 MB)

 

 

"Požehnaný je plod života tvého!" (Lk 1,42)

4. adventní neděle

1. čtení: Mich 5,1-4a

Žalm: Ž 80,2-3.15-16.18-19

2. čtení: Žd 10,5-10

Evangelium: Lk 1,39-45

Tajemství 4. adventního světla nás vybízí k odpočinku od našich adventních snah a přivádí nás zpátky k počátkům - k početím Božího slova v nás - k početí našich dětí - k početí naší životní lásky - k početí našich přátelství... Vánoční robalování dárků je již "jen" dovršení toho, co do nás bylo zaseto před mnoha a mnoha měsíci, roky...

Ranní kázání nebylo nahráno - chyběly baterky :-)

audio  Liturgie 4. neděle adventní 2012 - 2 poledne (14 min.) (3.17 MB)

audio  Liturgie 4. neděle adventní 2012 - 3 večer (18 min.) (4.23 MB)

 

"Co máme dělat?" aneb Brány k radosti (Lk 3,10)

3. adventní neděle

1. čtení: Sof 3,14-18a

Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6

2. čtení: Flp 4,4-7

Evangelium: Lk 3,10-18

Dva důvody k radosti:

1. "Zrušil Hospodin tvůj trest" (1. čtení)

2. "Tvůj Bůh je uprostřed tebe" "Pán je blízko" (1. a 2. čtení)

Tři brány k radosti:

1. Štědrost ("Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné")

2. Střídmost ("Nevybírejte víc, než je stanoveno")

3. Pokoj ("Na nikom se nedopouštějte násilí")

Křest vodou (lidská snah) i křest Duchem (Boží dar) - obojí je zapotřebí!

audio  Liturgie 3. neděle adventní 2012 - 1 ranní (21 min.) (4.88 MB)

audio  Liturgie 3. neděle adventní 2012 - 2 dětská (24 min.) (5.53 MB)

audio  Liturgie 3. neděle adventní 2012 - 3 večer (30 min.) (6.75 MB)

 

"I stalo se slovo Boží k Janovi na poušti" (Lk 3,2)

2. adventní neděle

1. čtení: Bar 5,1-9

Žalm: Žl 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6

2. čtení: Flp l,4-6.8-11

Evangelium: Lk 3,1-6

Dvě výzvy adventu:

1. přijmout vztah s Kristem jako životní styl - "stalo se Boží slovo" - na poušti

2. hlásat evengelium - "hlásal křest pokání" - procházejíce celé okolí

Souhrn: "Stání se" Božího slova k Janovi je stejně důležité,
jako "narození" Ježíše Krista v Betlémě (Lk 2 // Lk 3)

Pastýřský list biskupa Františka k začátku církevního roku

audio  Liturgie 2. neděle adventní 2012 - 1 ráno (5.19 MB; 23 min.)

audio  Liturgie 2. neděle adventní 2012 - 2 poledne (6.68 MB; 29 min.)

audio  Liturgie 2. neděle adventní 2012 - 3 večer (6.65 MB; 28 min.)

 

"Vzpřimte se a zdvihněte hlavu" (Lk 21,28)

1. adventní neděle

1. čtení: Jer 33,14-16

Žalm: Žl 25,4-5ab.8-9.10+14

2. čtení: 1Sol 3,12-4,2

Evangelium: Lk 21,25-28.34-36

Tři světla adventu:

1. Spolehnutí se na Boží zaslíbení (viz 1. čtení)

2. Hledání osobních cest k těmto zaslíbením (viz žalm)

3. Vnímání dobrých věcí v životě a jejich rozvinutí (viz 2. čtení)

Souhrn, ovoce i předpoklad: Vzpřímený postoj naděje (viz evangelium)

audio Liturgie 1. neděle adventní 2012 - 1 ráno (3.94 MB, 17 min.)

audio Liturgie 1. neděle adventní 2012 - 2 poledne (3.83 MB, 17 min.)

audio Liturgie 1. neděle adventní 2012 - 3 večer (4.54 MB, 20 min.)

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.