Multimédia

Učedníci království nebeského 2018

„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hospodáři,
který vynáší ze svého pokladu nové i staré“
 
(srov. Mt 13,52).

Audionahrávky volné série kázání Petra Hrušky na téma "Učedníci království nebeského" inspirovaného pastýřským listem biskupa Tomáše o mottu plzeňské diecéze pro rok 2018 (viz také výklad grafického ztvárnění motta):

První neděle v mezidobí (7. 1. 2018): POŽEHNÁNÍ

Učedníci království: 1. Požehnání bezpodmínečnou láskou

"Hle, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil"

Iz 42,1-4.6-7; Mk 3,13-17

Druhá neděle v mezidobí (14. 1. 2018): POVOLÁNÍ

Učedníci království: 2. Osobní povolání jménem

"Ty jsi Šimon, syn Janův!"

1 Sam 3,3b-10.19; Jan 1,35-42

Třetí neděle v mezidobí (21. 1. 2018): POSLÁNÍ

Učedníci království: 3. Poslání ke službě království

"Učiním z vás rybáře lidí!"

Jon 3,1-5.10; Mk 1,14-20

Čtvrtá neděle v mezidobí (28. 1. 2018): SPOLEČENSTVÍ

Učedníci království: 4. Společenství jako šířka učednictví

"Vyšel ze synagogy a vešel do domu"

Dt 18,15-20; Mk 1,21-34 (část evangelia vzata z příští neděle)

Pátá neděle v mezidobí (4. 2. 2018): SAMOTA

Učedníci království: 5. Samota jako hloubka učednictví

"Ještě za tmy vstal, vyšel ven a šel na opuštěné místo"

Job 7,1-4.6-7; Mk 1,35-39

Šestá neděle v mezidobí (11. 2. 2018): SHRNUTÍ

Učedníci království: 6. Ježíš jako první Otcův učedník (shrnutí cyklu)

"Chci, buď čist!"

Lv 13,1-2.45-46; Mk 1,40-45

Postní doba 2018

Volné postní pokračování tohoto cyklu je vám k dispozici ZDE.

motto dieceze 2018

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.