BABYLON aneb Krize jako šance - 4. neděle postní

Na reflexi o společné cestě Abraháma a Izáka na horu Moria o 2. neděli postní (viz AKEDA) a úvahy o Desateru jako "chartě svobody" o 3. neděli postní (viz DEKALOG) nyní navazují kázání Petra Hrušky z rannírodinné a večerní mše o 4. neděli postní (15. března 2015) na téma "krize jako šance" ve světle babylonského vyhnání jako prostoru pro hloubkovou obnovu Božího lidu v zajetí, chudobě, prázdnotě, které nakonec vede ke schopnosti vnímat Boží hlas i skrze "pohany"... Cca dvacetiminutová kázání předcházejí nahrávky úvodů k liturgii a všech čtení a navazuje na ně jedno překvapení a závěrečné slovo na cestu s požehnáním. Celková stopáž 35 min. (ráno a večer), resp. 37 min. (poledne). 

Texty: 2 Kron 36,14-16.19-23; Žalm 137,1-6; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem...

Nabucco Royal Opera House

Číst dál...

DEKALOG aneb Charta svobody - 3. neděle postní

Na minulou reflexi o společné cestě Abraháma a Izáka na horu Moria (viz AKEDA) nepřímo navazují tři cca dvacetiminutová kázání Petra Hrušky z ranní mšerodinné mše a večerní mše o třetí neděli postní v roce (8. března 2015) na téma Desatero jako charta svobodného člověka ve vztahu k svobodnému Bohu aneb "pravá bohoslužba" jako cesta do plnější svobody pod vedením "Deseti slov života"... (jestliže při ranní a rodinné mši bylo zaměření spíše zvěstné a povzbuzující, při večerní mši pak více vyučující a uvádějící do hloubky modlitby...).

Texty (nejsou součástí nahrávky): Exodus 20,1-17 a Jan 2,13-25

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem...

mojzis

Číst dál...

AKEDA aneb Cesta ke svobodě k lásce - 2. neděle postní

Delší polední a kratší večerní kázání Petra Hrušky na téma "pravá poslušnost" jako postoj umožňující uprostřed zkoušky zrání ke svobodné a plodné lásce...

Texty: Genesis 22,1-18 a Marek 9,2-10

Odkazy na audionahrávky a doplňkové texty níže pod obrázkem... A že neuhádnete, co je to tam hebrejsky napsané! (Nápověda se zobrazo po ukázání myší. ;-)

Odkazy na audionahrávky a další doplňkové texty níže pod obrázkem...

Číst dál...

Časně ráno, ještě za tmy - kázání Petra Hrušky

Jak doufat tam, kde již není naděje...

Poselství evangelia (Mk 1,29-39) na pozadí Jobova nářku (Job 7,1-7)...

Audionahrávka úvodu k liturgii, kázání a závěrečného požehnání z 5. neděle v mezidobí cyklus B (8. února 2015) při večerní mši ve farním sále v Chebu (Petr Hruška).

audio  5. neděle v mezidobí cyklus B (Mk 1,29-39) (7.28 MB)

Marc Chagall: Samota

Slavnost Matky Boží Panny Marie - kázání Petra Hrušky

Tři mariánské postoje: vděčnost - respekt - vědomí jedinečnosti

Úvod k liturgii ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie na Nový rok 2015 - kázání Petra Hrušky o třech mariánských postojích umožňujících život z daru Kristova Narození - závěrečné povzbuzení a požehnání ve formátu .mp3 k dispozici zde:

audio  Slavnost Matky Boží Panny Marie - kázání Petra Hrušky - večerní mše (5.21 MB)

Ostatní vánoční kázání: AUDIOARCHIV

Panna Maria

Svátek sv. Rodiny - kázání Petra Hrušky

Svatá Rodina: "ideál" - "realita" - "ikona"

Kázání Petra Hrušky, obnova manželských slibů, přímluvy a požehnání při večerní mši o Svátku sv. Rodiny ve farním sále v Chebu ve formátu .mp3:

audio  Svátek sv. Rodiny 2014 - kázání Petra Hrušky a obnova slibů - večerní mše (6.94 MB)

Ostatní vánoční kázání: AUDIOARCHIV

Svatá Rodina

Svátek sv. Štěpána - kázání Petra Hrušky

Svátek sv. Štěpána: "Vidím nebesa otevřená..."

Krátké kázání Petra Hrušky z večerní mše svaté zvoucí k odkrytí "požehnání nenaplněnosti" je ve formátu .mp3 ke stažení zde:

audio  Svátek sv. Štěpána 2014 - kázání Petra Hrušky - večerní mše (1.88 MB)

Ostatní vánoční kázání: AUDIOARCHIV

Svatý Štěpán - první mučedník

Boží hod vánoční 2014 - kázání Richarda Poláka

Narození Páně: Boží hod vánoční

Kázání jáhna Richada Poláka při ranní a večerní mši svaté ze Slavnosti Narození Páně - ve dne:

audio  Boží hod vánoční 2014 - kázání Richarda Poláka ráno (3.71 MB)

audio  Boží hod vánoční 2014 - kázání Richarda Poláka večer (3.61 MB)

Ostatní vánoční kázání: AUDIOARCHIV

Chlebový betlém - Marie Haklová

Čtvrtá neděle adventní - kázání Richarda Poláka

 4. neděle adventní: "Tvůj trůn bude pevný navždy!" (2 Sam 7,16)

Kázání jáhna Richarda Poláka z večerní mše svaté uvádějící do tajemství Vtělení ve formátu .mp3 ke stažení zde:

audio  Kázání na 4. neděli adventní B (2014): Richard Polák - večer (3.84 MB)

Adventní série kázání: 1. neděle 2. neděle - 3. neděle - 4. neděle

advent 4

Třetí neděle adventní - kázání Jana Poříze, OCD

3. neděle adventní: "Hlas volajícího na poušti" (Jan 1, 6-8.19-28)

Kázání P. Jana Poříze, OCD, na ranní mši slavené v rámci adventní rekolekce - ve formátu .mp3 ke stažení zde:

audio  Kázání na 3. neděli adventní B (2014): Jan Poříz, OCD - ráno (3.72 MB)

Adventní série kázání: 1. neděle - 2. neděle - 3. neděle4. neděle

3. neděle adventní

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.