Celoroční farní kalendář

kalendarJako vyjímatelnou přílohu v tomto únorovém čísle našeho farního Zpravodaje jste našli celoroční kalendář klíčových akcí v naší farnosti, případně doporučeníhodných akcí v bližším či širším okolí (ke stažení ZDE). Zde k němu přinášíme spolufarářský komentář.

„Moc rád bych přišel, ale bohužel mám už něco jiného.“ Rozhodující se To je věta, kterou během roku asi každý z nás slyší mnohokrát. Zdá se, že nám prostě chybí čas i na věci, které bychom zažili rádi. A může to být i pravda. Ale tuším, že často nejde o nedostatek času, ale spíše o neochotu dostatečně předem si ujasnit priority a podle nich pak vybírat. A možná právě k tomu druhému kroku by vám mohl pomoci celoroční farní kalendář.

Vůbec nechci tvrdit, že účast na farních akcích by měla být prioritou křesťanského života. Život křesťana přeci není především o farnosti, o kostele, či o faře, ale spíše o následování Ježíše v jakékoli životní situaci se nachází. A farní akce jsou jen a pouze podpůrnou pomůckou, která má pomoci toto následování prohloubit a zasadit do širšího společenství podobně potrefených. A celoroční kalendář je pak zase pomůckou k tomu, abyste si z těchto nabízených pomůcek mohli včas vybrat ty pro vás nejdůležitější, červeně si je zakroužkovat a přepsat si jejich termíny do svých osobních či rodinných diářů. A potom, když se přiblíží nějaká pro vás méně důležitá, ale o to třeba v tu chvíli lákavější nabídka, abyste se mohli do toho diáře podívat a s klidem říci: „Sorry, už tam něco mám!“ Mrkající

Z našeho farářského hlediska se nám jeví jako hodně důležité to, co je v kalendáři vytištěno tučně (kurzívou jsou pak vyznačeny mimofarnostní či liturgické termíny).

Především je to postní a velikonoční doba s Popeleční středou uprostřed února, Velikonočním Triduem začátkem dubna a dalším semestrem Školy lásky (v kalendáři zkratka ŠL), která bude mít svůj vrchol v rekolekci na téma vnitřní uzdravení a osvobození k lásce před Květnou nedělí a Týdnu modliteb za uzdravení, které budou zaměřené na naše vnitřní uzdravení a osvobození a lásce. Jako doznění Školy lásky se pak moc těším na další Žandovský šabbat o druhém květnovém víkendu, kam jsou zváni všichni, kteří touží strávit s ostatními spolupoutníky pár pohodových i silných chvil spočívajíce ve stvoření, slovu a společenství. Celý tento jarní prostor otevírání se novému životu pak bude zpečetěn Svatodušní novénou a vigilií.

Pro ty, pro které by účast na Škole lásky byla z jakýchkoli důvodů příliš, se nabízí pokračování Setkání v Betánii o prvních středách v měsíci, která jsou určená pro každého, kdo si ze svých cest životem potřebuje na chvilku někam zalézt, naslouchat Božímu slovu, společně se modlit a nechat se třeba i druhými kousek poponést.

Rodiny s dětmi a manželé pak v kalendáři mohou každý měsíc také najít něco „svého“. Od únorového Týdne manželství přes březnový výlet s Vítáním jara, pěší Prvomájovou pouť rodin na Loretu, Rodinnou sobotu v duchu „her bez hranic“ koncem května, až ke mši na ukončení školního roku. A samozřejmě Letní dovádění na začátku července.

A nakonec ještě z prvního pololetí upozorním na dvě „novinky“. Tou první je tzv. Noc kostelů (konec května), kterou se i naše farnost letos připojí k tomuto v mnoha jiných farnostech velmi úspěšnému projektu (www.nockostelu.cz), kterými se nejen kostely, ale především církev sama, může otevřít všem „kulturně citlivým“ lidem a „pohostit“ je ve svých svatostáncích. K podobnému otevření se, ale tentokrát vůči „sportovně citlivým“ lidem, pak bude příležitost u Poutního maratonu (konec června), který povede z Chebu přes Loretu a Kappel zpět na Svatou Annu a do Chebu, bude mít v nabídce nejen běžecké, ale i chodecké a cyklistické trasy a bude zahájen už v sobotu Poutnickou mší. A tak tedy:

Vybírej s rozmyslem, co tě vede za Kristem! Vybírej však včas, abys měl pak čas!

ph


Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.