Novinky z Charity

Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015

Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015Právě vyšla výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při FCh Cheb za rok 2015.

Dále v článku přinášíme úvodní slovo k této zprávě,

zde si jí pak můžete stáhnout celou:

pdf Výroční zpráva Farní charity Cheb 2015 (1.28 MB)

Výroční zprávy z předchozích let jsou ke stažení ZDE.

 

Vážení, přátelé, příznivci, sympatizanti, podporovatelé i náhodní čtenáři VZ Farní charity Cheb, děkuji Vám, že jste otevřeli naši útlou brožuru. Místo dlouhého úvodu zde krátce shrnu, co jsme dělali v uplynulém roce a z dlouhé řady našich činností vyberu to nejzajímavější, abych Vás motivovala si ji přečíst. :-)

Uplynulý rok jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou, která měla doposud největší výtěžek, pak hned koncem ledna jsme spolupořádali Farní ples pro Hospic, pak následovaly Noc kostelů, Poutní (ultra)maraton Krušnými horami, na podzim Františkolázeňská 24hodinovka na Vánoce Strom splněných přání a Večeři pro osamělé.

To všechno jsou krásné a pro nás jako pořadatele příjemné akce, které zvou k návštěvě nebo i k i zapojení do spolupráce či benefice jak farníky, tak nejširší veřejnost, a které pomáhají přiblížit život naší farnosti a charity.

V průběhu celého roku jsme se však hlavně věnovali naším stěžejním činnostem, jako jsou péče o potřebné, o nemocné, o umírající a o rodiny, které mají děti s postižením. Důležitou součástí této služby byla i podpora lidí, kteří o nemocné, umírající či seniory pečují doma nebo jako naši dobrovolníci v různých spolupracujících zařízeních, formou supervizí nebo vzděláváním. Velmi přínosným v této oblasti bylo vzdělávání, které pro nás zde v Chebu uspořádala Diakonie ČCE Praha ve spolupráci s Hospicem Sv. Jiří, s názvem Pečuj doma, které by mělo v roce 2016 opět pokračovat.

I v roce 2015 jsme jako jeden ze zakladatelů Hospice Sv. Jiří jej dál aktivně podporovali personálně i finančně. Velký úspěch například zaznamenala fundraisingová akce Hospicové postřižiny, kterou jsme uspořádali na Farním plese pro Hospic. Hospicové postřižiny přilákaly pozornost široké veřejnost a díky nim jsme získali na provoz HSJ 88.000,- Kč. Více informací o činnosti Hospice Sv. Jiří v Chebu si můžete přečíst zde: www.hospiccheb.cz

To je stručný nástin toho, čemu jsme se v uplynulém roce věnovali. Kompletní výčet akcí, které se mohly uskutečnit i díky Vaší podpoře, naleznete uvnitř.

Na závěr jsou zveřejněna jména některých našich dárců a sponzorů, kterým chceme takto poděkovat. Poděkovat ale chceme také celé řadě bezejmenných podporovatelů, kteří nám důvěřují a do našich benefičních akcí se zapojují nebo přispívají do našich sbírek a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně při naší práci pomáhají.

Všem dárcům opravdu ze srdce děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

V Chebu 8. 3. 2016

Ing. Eva Kolafová 
Farní charita Cheb, ředitelka
Mgr. Petr Hruška, Th.D. 
Řk farnost Cheb, farář

Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte na naše stránky:

www.charita.farnostcheb.cz či www.dobrovolnici.farnostcheb.cz

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.