Novinky z Charity

Vychází výroční zpráva Farní charity Cheb 2017

Na níže připojeném odkazu je pro zájemce k dispozici ke stažení
Výroční zpráva Farní charity Cheb za rok 2017:

Níže pod obrázkem její titulní stránky zde připojujeme úvodní slovo.

Přejeme příjemnou četbu a těšíme se na další spolupráci! :-)

vz fch cheb 2017 titulka

Úvodní slovo k Výroční zprávě Farní charity Cheb 2017

Vážení přátelé, příznivci, sympatizanti,
podporovatelé i náhodní čtenáři VZ Farní charity Cheb,

v posledních letech pozorujeme postupně klesající zájem o dobrovolnickou službu v zařízeních pro seniory, a více zájemců hledá spíše uplatnění u dětí nebo při jednorázových akcích. Toho využíváme již tradičně při Tříkrálové sbírce, které patřila první polovina ledna a zapojuje se do ní téměř stovka dobrovolníků, pak následují na jaře Noc kostelů a Poutní maraton a na podzim Františkolázeňská 24hodinovka, které jsou další příležitostí pro velké množství ochotných lidí.

Základem naší činnosti je podpora a péče o lidi v nouzi. Dlouhodobě se na nás obracejí hlavně lidé přicházející zvenčí, abychom jim poradili, pomohli nebo je dlouhodoběji podporovali. Jak se však i vlivem demografického vývoje zvyšuje věk našich farníků, cítíme, že naše činnost se musí postupně více zaměřovat i dovnitř farnosti. Proto jsme na podzim pomohli rozběhnout farní projekt nazvaný Hroznatova mísa, který má pomoci farníkům navzájem si pomáhat a sdílet své dary duchovní i materiální.

Služba lidem potřebným nám ale také stále leží na srdci, a tak v zimních měsících počátkem roku pokračovalo vaření polévek pro lidi bez přístřeší. Po přeložení „abbého“ Richarda Poláka do jiné farnosti jsme na léto tuto činnost přerušili a navázali až době adventní.

Stále se věnujeme lidem nemocným, osamělým a trvale patří k našim prioritám podpora Hospice Sv. Jiří, jehož jsme spoluzakladatelem. Více informací o činnosti Hospice Sv. Jiří v Chebu si můžete přečíst zde: www.hospiccheb.cz.

Na Vánoce jsme dostali milý dárek v podobě nabídky z jedné nejlepších chebských restaurací, že nám uvaří štědrovečerní večeři pro potřebné. A my jsme zase mohli potěšit lidi v nouzi Stromem splněných přání pro klienty azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi v Chebu.

To je stručný nástin toho, čemu jsme se v uplynulém roce věnovali. Kompletní výčet akcí, které se mohly uskutečnit i díky Vaší podpoře, naleznete uvnitř.

Na závěr jsou zveřejněni některých naši dárci a sponzoři, kterým chceme takto poděkovat. Poděkovat ale chceme také celé řadě podporovatelů, kteří nám důvěřují a do našich benefičních akcí se zapojují nebo přispívají do našich sbírek, a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně při naší práci pomáhají.
Všem podporovatelům opravdu ze srdce děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Eva Kolafová
Farní charita Cheb, ředitelka

Mgr. Petr Hruška, Th.D.
Řk farnost Cheb, farář

Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte na naše stránky:

www.charita.farnostcheb.cz či www.dobrovolnici.farnostcheb.cz

Celá výroční zpráva za rok 2017 ve formátu .pdf je k nahlédnutí ZDE.

Výroční zprávy z předchozích let jsou k dispozici ZDE.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.