Podle rubrik

Stará jabloň

Kráčel jsem polem, které se teprve nedávno zbavilo silného sněhového příkrovu. Pod nohama jsem vnímal vlhkou, zoranou půdu, se kterou již po staletí spojovaly své životy generace mých předků. Kolik práce, osudů je s touto zemí spojeno? Jak silné je pouto člověka s hlínou, ze které byl na počátku vzat a do které se vrací! Ta země jakoby ke mně křičela skrze životy lidí, jež s ní bojovaly o holé přežití, svým potem ji zkrápěli, spojovali s ní své naděje i hříchy, radost i zoufalství, aby v ní nakonec našli svůj poslední odpočinek. Srdcem mi procházela bolest rezonující mým vlastním hledáním – kde a jaké je moje místo v této zemi?

V poli se na malém ostrůvku tvořeném kamením sebraným v okolní půdě různě kroutilo několik starých stromů. Táhlo mě to k nim. Ten malý ostrůvek jako jakýsi pevný bod v širém moři navštěvovala jen lesní zvěř a ptáčci si stavěli v korunách hnízda. Na okraji rostla nahnutá, stará jabloň. Množství pupenů na jejích větvích prozrazovalo, že jarní slunce ji již brzy otevře velké plodnosti. Utrhne si pak někdo jedno z jejích jablíček? Nebo je všechny shodí až podzimní mráz a najdou si je pak lesní zvířátka? Kolikrát již tato jabloň nabídla bohatství svých plodů, kterých si nikdo z lidí ani nevšiml? Jablíčka tohoto stromu jistě nebudou tak lákavá na pohled a snadno dostupná jako ta, která vídám v supermarketu. Vyrostla však v této chudé půdě, snášela letní žár, vichr i ataky různých škůdců.

 

Kolikrát jsem již touto krajinou procházel a starou jabloň minul? Kolikrát ona přinesla plody, kterých nikdo neokusil? Polévá mě bolest, vybavuje se mi moje vlastní životní hledání. Jak často jsem zůstal u snadno dostupných, lákavých plodů, kterými jsem se snažil utišit hlad? A opomíjel ovoce vyrostlé z bolesti a strádání, vyrostlé však z nefalšované půdy mé země, jež nic nepředstírá?

Jak bohaté musí být mnou často opomíjené „ovoce spásy“! Kolikrát již Kristův „strom života a spásy“ přinesl své ovoce, vyrostlé z této země, nefalšované, zdravé a pravdivé a já ho minul? Kolikrát toto ovoce spadlé ze stromu nakonec spásla „lesní zvěř“?

Petr Bauchner

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.