Podle rubrik

Týmotvorný inspiromat

Pokračujeme v seriálu pastoračních reflexí o šesti základních „parketách" poslání farnosti (slavení, služba, svědectví, svatost, společenství, spolupráce).

Dnes přinášíme hrst praktických nápadů, jak je možné i z pozice „obyčejného" farníka rozvíjet onu poslední „parketu" vnitřního života farnosti, kterou jsme minule nazvali spolupráce na Božím díle.

Služby odpovídající darům: Spolupráce ve farnosti přispívá k růstu jedině tehdy, když farníci i farář objevují své vlastní dary a schopnosti a začleňují je do celkového poslání farnosti.

1. Dary a potřeby: Ptej se sebe i druhých, ve kterých „parketách" (oblastech života a služby farnosti) se tam vnímané potřeby setkávají s tvými dary, sklony, schopnostmi, temperamentem a zkušenostmi. Tam pak nabídni pomoc či spolupráci svému faráři ve stávajících službách nebo (po poradě s ním a podpořen modlitbou svého domácího společenství) v té oblasti rozviň nějakou novou službu.

2. Odvaha k týmovosti: Hledej pro tyto služby spřízněné duše, které by s tebou hned od počátku tvořily (alespoň dvoučlenný) „učednický tým". Takovýto tým je přirozeným prostorem vzájemného učení se, korigování a povzbuzování. Po možná nadšených počátcích vydrž krizi, která zákonitě po nějakém čase přichází a umožňuje tak další spolupráci založit na mnohem pevnějším základě.

3. Výchova učedníků: Pokud nějakou službu ve farnosti již zastáváš a tvé dary a schopnosti jí odpovídají, vychovávej si pomalu své nástupce, kteří by se od tebe již nyní mohli učit, spolupracovat s tebou a kterým bys svoji zodpovědnost časem mohl či mohla předat.

Motivace a formace: Spolupráce v pastoraci se daří, když je nesená srdcem služebníka inspirovaného životem Trojice, ale zároveň je také výsledkem trpělivého učení se spolupracovat jedni s druhými.

4. Inspirace: Nech se inspirovat z Písma (Boží Trojice, tým učedníků Kristových, prvotní církev), z přírody (vzájemné doplňování se částic, funkcí či orgánu v lidském těle) či ze společnosti (vzájemná odkázanost a vztahovost jako základní forma společenských vztahů) a nech tak případně léčit tendenci „starého člověka" k soběstačnosti a individualismu (pokušení být „sám voják v poli" - ten to zdánlivě zvládne rychleji a lépe než těžkopádná rota) nebo k rezignaci na týmovou spolupráci (pokušení „hodit flintu do žita" po prvních neúspěších a zjištěních, že „to neumíme").

5. Experimentování: Neboj se „bezpečně experimentovat" (tj. v těsném doprovázení někým zkušenějším se pouštět i do pro tebe zatím nových věcí) a učit se tak „za pochodu". Často jen takto, „na ostro" či „v terénu", odkryješ, které dary a schopnosti v tobě dřímají a které formy vzdělání, četby či praktické formace pro svoji další službu potřebuješ. Jestliže tvé služba nenese ovoce nebo se v ní dlouhodobě trápíš, zvaž, zda jsi k ní příslušně obdarován, a tudíž i povolán.

6. Doprovázení: Své hledání a pokusy pravidelně konzultuj s někým zkušenějším v pastoraci, komu důvěřuješ, a dodržuj tak zásadu vykazatelnosti ve službě (pastorační poradenství, duchovní doprovázení). Pokud nikoho takového nenajdeš ve své farnosti, neboj se za ním občas zajet i někam dál či s ním být navíc v telefonním či písemném kontaktu.

Spolupráce mezi skupinami: Spolupráce uvnitř farní obce přirozeně volá po ochotě farnosti spolupracovat s ostatními farnostmi, komunitami, obcemi či neziskovkami.

7. Farní skupiny: Vnímej ve své vlastní farní obci specifické dary a povolání jednotlivých skupin, společenství, komunit či hnutí a pokoušej se je respektovat, oceňovat a využívat jejich služby. Tak můžeš pomoci připravit půdu pro vzájemné doplnění se a spolupráci těchto skupin na společném poslání farnosti.

8. Širší zapojení se: Pokud to nevidíš jako své specifické povolání, nevěnuj všechen svůj čas službě „uvnitř" farnosti, ale udržuj a rozvíjej partnerskou spolupráci i v širší církvi (Charita, řehole, hnutí, komunity, diecéze, ostatní církve), v místní obci (místní politika, kultura, sociální služby, školství, zdravotnictví), ve světě rodiny a práce (vlastní rodina, zaměstnání, škola, sponzoring) či v neziskovém sektoru (mateřská centra, dobrovolnická centra, místní kluby) apod.

9. Partnerská spolupráce: Všímej si možností, kde tvé osobní zapojení se v takovýchto aktivitách může přerůst v širší institucionalizovanou spolupráci (např. skrze zapojení se do komunitního plánování sociálních služeb, spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání apod.). V takovém případě se pokus zprostředkovat navázání trvalejší a hlubší spolupráce mezi svojí farností a některými z těchto organizací.

Petr Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.