Podle rubrik

Ekonomická rada v prosinci

Na svém pracovním setkání 8. 12. 2006 ekonomická rada projednala tyto body:

1. Vyúčtování I. etapy rekonstrukce: Členové ERF obdrželi písemné přehledy o reálných nákladech I. etapy rekonstrukce farního centra k 30. 11. 2006. Jaromír Jiráska podal podrobné informace a zodpověděl dotazy.

Skutečné náklady na I. etapu rekonstrukce farního centra činily téměř 7 mil. Kč. Oproti rozpočtu byla vykázána úspora ve výši 2 mil. Kč. Přestože se I. etapa rekonstrukce podařilo realizovat s úsporou oproti původnímu rozpočtu, při porovnání s reálnými finančními zdroji je I. etapa v deficitu 500.000 Kč, neboť část výdajů na realizaci I. etapy se nepodařilo finančně pokrýt. Schodek byl uhrazen z prostředků určených na druhou etapu.

ERF neměla k předloženému vyúčtování I. etapy rekonstrukce Farního centra připomínky. Dále ERF doporučila aby se s rekonstrukcí sálu v I. patře počkalo až do doby, kdy bude jasné jeho využití.

2. Rozpočet na II. etapu rekonstrukce: ERF se na základě předloženého materiálu podrobně seznámila s rozpočtem II. etapy stavby, jež spočívá ve vybudování víceúčelového sálu, a předložený rozpočet vzala na vědomí.

Celkové náklady činí 3.675.000 Kč. Potvrzené zdroje krytí jsou ve výši 1.765.000 Kč (příspěvek diecéze Řezno 1.500.000, farnost Waldsassen 150.000 Kč, farnost Cheb 115.000 Kč). Dále budou podány žádosti o příspěvek z fondu regenerace MPR a Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč. Nepokryty tedy zatím zůstávají náklady ve výši 1.510.000 Kč.

Pokud k těmto nepokrytým výdajům přidáme ještě nepokryté výdaje z I. etapy ve výši 500.000 Kč a připočteme zisk firmy Nový domov ve výši 400.000 Kč (viz bod 5 jednání), dostáváme se k číslu 2.410.000 Kč, které budeme muset pro dokončení obou etap stavby ještě získat.

ERF byla ze strany vedení farnosti seznámena s možnostmi pokrytí těchto nákladů: a) příspěvek z fondů biskupství plzeňského 300.000 Kč; b) příspěvek z rozpočtu farnosti 400.000 Kč; c) půjčka od farnosti Poběžovice 753.000 Kč (viz bod 3); d) prodej části inventáře farnosti 1.057.000 Kč (viz bod 4).

ERF dále posoudila dvě nabídky dodavatelů na provedení řemeslných prací na střeše nového farního sálu a doporučila vybrat firmu Goral – Koudelka.

3. Půjčka na dofinancování stavby: Petr Bauchner informoval ERF o půjčce na II. etapu rekonstrukce farního centra – jedná se o půjčku, která by měla být uzavřena s Římskokatolickou farností Poběžovice ve výši 753.000 Kč – s 4% úrokem na dobu splácení 3 roky počínaje rokem 2008.

4. Možnost odprodeje inventáře: Petr Bauchner informoval o jednání na biskupství ohledně dofinancování II. etapy rekonstrukce farního centra. Biskupství plzeňské doporučuje odprodej některých soch a předmětů z farního inventáře, kterým by byly získány prostředky na uhrazení zbývajících nekrytých nákladů stavby.

5. Odměna pro Nový domov s. r. o.: J. Jiráska požádal o zisk pro firmu Nový domov ve výši 20% z uspořené částky 2.000.000 Kč což činí 400.000 Kč. Firma Nový domov se totiž zasloužila o snížení zmíněných rozpočtových nákladů tím, že si nepočítala žádný zisk, ale pouze vyplácela zaměstnance. ERF vzala žádost na vědomí a doporučila uhradit na základě fakturace s.r.o Nový domov odměnu za vykonané práce s postupnou splatností.

zapsala Zdeňka Skubeničová

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.