Podle rubrik

Pastorační rada v září

Smějící se zápisník 7. září jsme vyrazili do Dolního Žandova na „výjezdové" setkání pastorační rady.

Kromě členů pastorační rady přijali pozvání na toto „výjezdové" setkání i někteří další farníci zodpovědní za jednotlivé oblasti života farnosti.

Dále v článku přinášíme pár postřehů z tohoto setkání.

ZDE najdete obecné info o naší pastorační radě.

Modlitba a reflexe života: Začali jsme hodinovou společnou modlitbou, po které následovala diskuse na téma „Moje zkušenosti a pocity z činnosti chebské farnosti". Zápis ze setkání konstatuje, že „převládaly pocity opatrného uspokojení, že ve většině oblastí dochází k pokroku ".

Kurz o komunikaci: V sobotu dopoledne většinu z nás zaujal Mgr. Miloslav Sláma z Plzně, který pro nás připravil kurz o efektivní komunikaci. A ti, které ani svými praktickými cvičeními a komunikačními hrami nezaujal, to, zdá se, přežili ve zdraví.

Pastorační priority: V následné odpolední diskusi jsme se věnovali reflexi života farnosti podle současných pastoračních priorit (služba, spolupráce, správa).

§ V oblasti diakonické služby byl konstatován očividný pokrok, avšak zároveň jsme si uvědomili životně důležitou potřebu zakořenění v modlitbě a společenství a nutnost odpočinku, aby těch pár lidí, kteří jsou často zapojeni do více služeb, nevyhořelo.

§ V oblasti spolupráce se farnost také docela dobře učí. I v duchu předchozí poznámky jsme byli povzbuzeni, abychom se učili rozvíjet především ty služby, ke kterým jsou lidé obdarováni (a tím v nich i prožívají radost a požehnání), a někdy měli odvahu vypustit ty služby, na které „nejsou lidi".

§ Oblast správy farnosti, čili jejího pastoračního vedení, je rozvíjena nejen skrze školení farářů (jezdí na pravidelnou supervizi do Plzně a účastní se kursu o vůdcovství v Praze), ale také formací dalších vedoucích a členů pastorační rady.

Farní dny v listopadu: Pastorační rada má minimálně jednou za rok připravit farní shromáždění. Domluvili jsme se, že se radní ujmou přípravy některé z částí farních dnů s biskupem, které jsou letos plánovány na 16. - 18. listopadu. Připravíme prezentaci jednotlivých skupinek sloužících ve farnosti, aby lidé měli možnost nejen se seznámit s tím, co se děje, ale také vidět, kde mohou přiložit ruku k dílu či otevřít svoji peněženku na podporu něčeho, co i jim osobně leží na srdci. Tým k přípravě farních dnů se sejde ve čtvrtek 18. října od 19:00 na faře; setkání bude spojené s říjnovým modlitebně-formačním setkáním služebníků.

Koncepce správcovství: Nakonec jsme diskutovali předem studovaný návrh pracovního dokumentu „Blahoslavení dělící se: Koncepce správcovství Řk farnosti Cheb".

Správcovstvím zde myslíme hospodaření s časem, schopnostmi a penězi, a to (1) farníků, (2) farního týmu a (3) farnosti jako organizace. Přítomní se zde po živé diskusi shodli, že předkládaný dokument pastorační rada doporučuje jako základ pro další práci a přijímá za své jeho základní principy. Je však třeba dále diskutovat nad konkrétními formami jejich realizace.

Zvlášť jsme se shodli, že je důležité postupně se učit dlouhodobě, pravidelně a závazně přispívat na rozvoj poslání farnosti v předem svobodně zvolené výši. Při hlubším studiu se nám objasnilo, že toto není důležité jen pro zajištění života, poslání a služby farnosti, ale díky vzájemné provázanosti mezi způsobem zacházení s finančními prostředky a osobním či rodinným životem každého Kristova učedníka je to důležité i pro osobní růst každého věřícího. Zodpovědné správcovství farníků má tedy za cíl nejen zajistit finance pro naplňování evangelizačního poslání farnosti, ale také vytvořit prostor pro hlubší svobodu a osobní učednický růst.

Nakonec jsme se domluvili, že při příštím setkání se ještě musíme věnovat tématu tzv. „farního desátku" (návrhu, aby farnost jako celek dávala určenou část svých neúčelových příjmů na nějaký vybraný charitativní či misijní projekt) a otázce způsobu a rychlosti směřování k „samofinancování" základní režie farnosti (včetně platů profesionálních služebníků včetně farářů).

Pokud by se někdo chtěl zapojit do seriózní diskuse nad tímto dokumentem, jeho rozpracovanou aktuální verzi najde ke stažení ZDE.

Příští setkání: Příští setkání pastorační rady bude 8. listopadu od 19:00 na faře v Chebu.

J. Karasová & J. Kolafa & P. Hruška

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.