Podle rubrik

Ekumenická bohoslužba

Ekumena v ChebuMusím se přiznat, že v sobotu 21. 1. odpo-ledne se mi na ekumenickou bohoslužbu moc nechtělo. Šla jsem na ni, protože jsem uznala, že by bylo dobré jít a podpořit naši farnost, když už jsme hostitelským spole-čenstvím věřících.

Byla jsem na ní a nelituji.

Kolem sebe jsem cítila promodlené pro-středí. Každý pastýř společenství do ní vložil kus svého způsobu slavení. Bylo úžasné spojení katolického způsobu slavení s evangelickým způsobem kajícnosti, s baptistickým kázáním a s pravoslavnou zpěvnou formou modlitby.

Závěrem bohoslužby byla malá symbo-lická hostina lásky (tzv. "agapé"), a to pro-střednictvím lámaní chleba (resp. housky) a prosfory (pravoslavný bohoslužebný chléb) ostatním lidem. Poté někteří zůstali více než hodinu v družném rozhovoru.

Martina B.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.