Podle rubrik

Seminář má výhodu

Letos je moje prožívání postního období spojeno se seminářem Povolání a věrnost. Přihlásila jsem se do něj právě proto, že jsem pociťovala, že bez určitého vedení se mi hlouběji prožít postní období sotva podaří.

Asi to každý z nás zažil. Máme určitě dobrou vůli soustřeďovat se před Velikonocemi na duchovní život, více číst z Písma, více se modlit, rozjímat, ale denní povinnosti a někdy i lenost nás brzy od těchto úmyslů odvedou. Seminář má velkou výhodu - prostě nás k této činnosti přiměje - musíme se totiž na společná setkání připravovat.

Zatím nejvíc mě oslovila ta část semináře, v níž jsme se měli vyrovnat s některými nepříjemnými prožitky z minulé doby, které nás svazují a brání nám prožívat naplno Boží lásku a říci Bohu „ano“ ke svému dosavadnímu životu, přijmout samy sebe takové, jací opravdu jsme.

Podívat se zpětně na chvíle v životě, kdy někteří lidé ublížili mně, a také na okamžiky, kdy jsem já ublížila jiným - to byl opravdu velmi nepříjemný zážitek. Všechny tyto vzpomínky jsem předala Ježíši a zřekla se jich s tím, že Ho prosím, aby mě zbavil jejich záporného vlivu. Při společném setkání - adoraci před Nejsvětější svátostí - jsem pak opravdu zažila pocit osvobození od minulosti a nyní jen prosím, aby ta svoboda byla trvalá.

jk

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.