Podle rubrik

Nové věže - symbol žízně i hříchu

Žehnání věží kostela sv. MikulášeSlavnostního žehnání téměř dokončených věží pro chrám sv. Mikuláše v Chebu se  neděli 29. června 2008 na Kostelním náměstí i v oknech okolních domů zúčastnily stovky lidí, včetně generálního vikáře plzeňské diedcéze Roberta Falkenauera, bývalých chebských farářů třiadevadesátiletého Jana Machače (v Chebu v letech 1946-1948) a osmdesátníka Josefa Malůše (1981-1992), hejtmana karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla, bývalého starosty a místostarosty Chebu a iniciátora nadačního fondu Historický Cheb, který obnovu věží financoval, Ing. Václava Jakla a vedení města Cheb v čele se starostou MUDr. Janem Svobodou nebo autora projektu obnovy věží Ing. arch. Luďka Vystyda.

Žehnání doprovázel Mládežnický dětský orchestr Cheb slavnostními fanfárami a chorálem Svatý Václave. Po žehnání následoval raut ve velkém sále farního domu.

V další části článku (ZDE) uvádíme řeč chebského faráře Petra Bauchnera, kterou pronesl v hasičské plošiny, těsně před tím, než byl touže plošinou téměř „nanebevzat" až na úroveň kříže jedné z nových věží postavených ještě na zemi, aby mohutným proudem vody z hasičské stříkačky téměř dokončené věže požehnal.

Žehnání v našich fotoseriálech: ZDE

Zpráva a fotoreportáž Chebského deníku: ZDE

Zvuková i obrazová reportáž Českého rozhlasu: ZDE

Další fotky z obnovy věží: ZDE či ZDE

Fotoreportáž Klubu českých turistů: ZDE

Obnova věží na Wikipedii: ZDE

Řeč faráře Petra Bauchnera: ZDE

Slavnostní řeč chebského faráře Petra Bauchnera

Vážené dámy, vážení pánové,

pan architekt Luděk Vystyd, autor projektu současných věží, kdesi řekl, že obnova mikulášských věží je událostí, která se opakuje zhruba jednou za 200let. To znamená, že navazujeme na tradici Chebanů, kteří svůj kostel v pravidelném rytmu opatřovali vždy znovu a znovu novými věžemi. A jelikož se doba zrychluje, možná i ta 200letá perioda se bude zkracovat. Kdo ví?

Jaký to má ale význam stavět znovu a znovu jakési věže? Proč člověk potřebuje něco, co v podstatě k ničemu není, pouze ho to přesahuje a vede k úžasu? Nevyjadřují tyto věže touhu lidského ducha, srdce, vzepnout se z příliš těsného, ohraničeného, či nízkého světa? Věž symbolizuje srdce, které potřebuje přesáhnout samo sebe.

Proč však kostel znovu a znovu o věže přichází? Bible mluví o jedné věži, babylonské věži, která je symbolem lidské pýchy. Pýchy, která je slepou uličkou, člověka nikam nevede a navíc ho sráží k rozdělení, zmatení jazyků. Chebské věže jsou také takovýmto symbolem našeho hříchu, hříchu farářů, kteří dřevo na jejich stavbu „propili", hříchem lidí, kteří se válkou rozdělili, hříchem nás všech, kdo nerespektujeme jeden druhého, ignorujeme Boha. Symbol je však i takto požehnáním, protože zlo odhaluje, dává poznat jeho hrůzu, a tak otvírá bránu k pokání.

Na vrcholu věží se tyčí prosté, jednoduché kříže. Kříž patří Ježíši Kristu. Na něm bourá naše babylonské věže. Pýcha a tvrdost lidského srdce se zdály člověku vždy nepřekonatelné, dokud nepřišla Láska, jež je ukřižovala silou své pokory. Rozdělení způsobené pýchou nejde odstranit jinak, než obětí lásky. Na Ježíšově kříži se hroutí naše pyšné babylonské věže.

Kříž je ale zároveň znamením, které dovoluje Ježíši přesáhnout sama sebe a obejmout celý svět. V kříži se člověk setká s láskou, jež překoná všechnu bolest, urážky, opuštěnost a samu smrt. Žádný jiný symbol nedokáže lépe ukázat na Boží lásku a na žízeň člověka, který po ní touží.

Vážení Chebané, milí hosté, požehnejme tyto věže společnou prosbou a přáním, aby pohled na ně proměňoval naše životy. Abychom na své cestě dějinami nechali snížit, padnout a rozbít všechny babylonské věže a otevřeli se kráse a přesažnosti, která nás bude víc a víc spojovat s Láskou Ježíše Krista.

Petr Bauchner

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.