Podle rubrik

Slovo faráře: Chvála putování

Moji milí,

putování je něčím, co vyjadřuje hlubokou podstatu každého člověka. Jdeme-li  krajinou, jsme na jedné straně jakoby „uzemněni“ (jsme „prach země“, praví první kniha Bible), na straně druhé se naše hlava vzpíná k oblakům v toužebné otevřenosti po Božím Duchu (v láskyplném polibku nám Bůh neustále vdechuje skrze svého Ducha „dech života“, jak praví tatáž biblická kniha). A pokud se navíc rozběhneme, v kratičkých okamžicích zakoušíme i něco z toho obrovsky svobodného vzletu, ke kterému jsme také všichni povoláni.

Moc nám proto všem přeji, aby nabídka letního putování navazující na Poutní maraton, pokračující dětským Letním dováděním přes přípravná setkání Chebské pouti do Marienweiher, hvězdicovou poutí na Kappl a diecézní poutí do Teplé a vrcholící samotnou třídenní pěší či autobusovou jednodenní poutí do Marienweiher byla pro vás dostatečně inspirující pro vaše vlastní životní putování – ve vašich rodinách, přátelstvích, láskách, dobrodružství, osamělosti, či jásotu života.

K putování také patří změna, ke které se rozhodl po širokých konzultacích i pan biskup František. Proto se s vámi chci rozloučit jakožto ředitel Farní charity Cheb a od 30. 4. 2011 přijmout od pana biskupa jmenování farářem Římskokatolické farnosti Cheb. Zároveň s radostí také mohu oznámit, že pan biskup k 1. 7. 2011 novou ředitelkou Farní charity Cheb jmenoval Ing. Evu Kolafovou. Prosím vás všechny o modlitbu za dobré naplnění obou rolí.  

Petr

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.