Podle rubrik

Slovo faráře: Na viděnou na Maratonu!

Asi se mi začne líbit psát tato „slova faráře“! Člověku totiž lahodí, když se mu dostane nějaké odezvy. A na to minulé se mi odezvy dostalo několikeré: Od několika pozvání na oběd, přes hlubokou přátelsky-kritickou reflexi mé farářské služby, až k několika novým zkušenostem tvůrčí spolupráce ve farnosti a k nabídce „vedlejšáku, kde se dá běhat“. :-)

rozlišování o vyučovacím vedlejšáku se mezitím zase zkomplikovalo. Na jedné straně jsem si (jak jsem psal už minule) jasně pojmenoval, kde je srdce mé farářské služby, což mě, paradoxně, uvedlo do hlubší svobody, že vycházejíce z tohoto srdce se pak můžu věnovat v podstatě čemukoli, k čemu mě Ježíš povede. Na straně druhé jsem najednou začal ve farnosti vidět mnohem více z vás, kteří se nechcete jen nechat obsluhovat, ale jste ochotni také sami přicházet s nápady a přiložit ruku ke společnému poslání naší farnosti Žít život sloužící Životu. A navíc se ona vyučovací nabídka znovu intenzivně zaktualizovala… Takže teď to vše nechávám v takovém zvláštním pokoji plynout a snažím se vnímat, kam Boží vítr nakonec koncem června zavane…

Po tomto ohlédnutí mi ještě dovolte malý pohled dopředu. Když se podívám na tu naši farní zahrádku, vidím v ní množství krásných stromů s chutným ovocem: vaší každodenní vytrvalou osobní modlitbu, věrné scházení se ke slavení eucharistie a modlitbám ve společenstvích, láskyplnou službu našim nemocným, starostlivou péči o naše kostely a faru, zvídavé objevování nových rozměrů Písma při jeho společné četbě, scházení se rodin v Dolním Žandově i jinde, věrnou službu chrámových hudebníků a zpěváků, spolupráci při setkávání dětí, energii některých z vás při chystání farní dovolené, ale třeba i vaše obětavé každonedělní či každoměsíční přispívání „vdoviným haléřem“ do společné farní pokladny a mnoho dalšího. Přesto mi z toho všeho určitým způsobem jakoby vyčnívají dva zvláštní stromy:

Noc kostelů a Poutní maraton.

Nejde mi teď ani o ty akce samotné, ale spíše o to, co symbolizují. Pro mě jsou tyto akce znamením toho, že naše farnost není jen onou „farní zahrádkou“, kde si pěstujeme hezké rostlinky duchovního a společenského života, ale že je také „pohostinnou hodovní síní“, do které se nebojí zvát spoustu kolemjdoucích (Noc kostelů), a „Božím lidem na cestě“, na kterou se vydává společně se všemi lidmi dobré vůle z okolí (Poutní maraton). A tak, směl-li bych ke svému přání z minulého Slova faráře (pomoci mi být aspoň „trochu lepším“ pastýřem a zvát mě na vaše osobní cesty) přidat dvě další touhy, byly by to tyto:

  • Spolu s vámi znovu a znovu hledat nejrůznější způsoby, jak kolemjdoucím otevřít dveře našich kostelů, našich far, našich společenství a našich srdcí, aby tam nacházeli pohostinné přijetí a říkali si, jako při setkání s prvními křesťany, „Hle, jak se milují!“
  • A spolu s vámi a s množstvím vašich přátel, známých, sousedů, spolupracovníků, spolužáků či kamarádů se pak také znovu a znovu vydávat na cestu po často prašných a křivolakých, ale stejně často i nádherných a osvěžujících pěšinách dnešního světa a od lidí, které tam budeme potkávat, slyšet něco podobného, co slyšeli apoštolové o prvních letnicích: „Jsou opilí mladým vínem!“

Noc kostelů už budete mít při čtení těchto řádek za sebou. A tak co jiného mi tedy zbývá, než:

Na viděnou na Poutním maratonu!!! :-)

Váš P. Petr

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.