Podle rubrik

Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl

Baner pro příjemce a

 

 Baner pro příjemce b Baner pro příjemce c

Tisková zpráva č. 3: Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl - kolaudace a výhled

pdf  Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl - tisková zpráva č. 3 - kolaudace a výhled (ke stažení)

                                                                               30. listopadu 2015

Poté, co jsme v naší první tiskové zprávě ze dne 14. července 2014 ( pdf Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl - tisková zpráva č. 1 ) informovali o cílech, financování, partnerech a plánovaných etapách projektu „Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl“ (registrovaného na ROP Severozápad pod číslem CZ.1.09./4.1.00/71.01182), a poté, co jsme v naší druhé tiskové zprávě ze 17. dubna 2015 seznámili veřejnost se stavem projektu na jaře letošního roku a s tím, jak se nám postupně daří naplňovat jeho cíle ( pdf Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl - tisková zpráva č. 2 ), rádi bychom nyní své partnery i širší veřejnost v této třetí tiskové zprávě seznámili s tím, jak se projekt podařilo dokončit a jaké jsou jeho další výhledy.

  • V oblasti prvního cíle projektu (zpřístupnění jižní věže pro veřejnost) byla do března 2015 provedena podlaha ve vyhlídkovém patře, téměř dokončeno vyspárování vnitřního pláště (90%), krátce před dokončením je nové dřevěné schodiště a silnoproudá elektroinstalace je hotova z 50%. Od března do srpna pak bylo dokončeno kompletní schodiště, zbytek silnoproudé a celá slaboproudá instalace, spárování a opravy vnitřního pláště (na místech, kde byla rozebrána původní konstrukce schodiště), restaurování vstupních dveří, restaurování zvonů a bylo vybudováno obslužné zázemí.
  • V oblasti druhého cíle projektu (zpřístupnění části krypty pro veřejnost) bylo do března 2015 provedeno pietní pochování ostatků, vybourán nový vstupní otvor a otvor pro odvětrání krypty, byly očištěny cihelné klenby a byla položena silnoproudá elektroinstalace. Od března do srpna pak byl dokončen vstupní otvor včetně kamenného ostění a kamenného schodiště, větrací otvor s kamenným otvorem a litinovou okrasnou mříží, zafixovány cihelné klenby, realizována cihelná podlaha a slaboproudá elektroinstalace, osazeny vitríny určené k vystavení s chrámem souvisejících historických a uměleckých předmětů a navrženo řešení způsobu odvětrávání za účelem snížení vysoké vlhkosti v kryptě.

Dokončení projektu: Po úspěšném zkolaudování stavby (kolaudační šetření na místě stavby se uskutečnilo dne 7. 10. 2015) momentálně pracujeme na dokončovacích pracích, přičemž závěrečným termínem dokončení prací spadajících pod projekt dotovaný evropskými financemi je 14. 12. 2015.

Střecha nad hlavní lodí: Jak jsme již zmiňovali v předchozí tiskové zprávě, neuspěli jsme se žádostí o dotaci na výměnu postupně se rozpadající břidlicové střechy nad hlavní lodí chrámu v tzv. „norských fondech“ (EEA Grants), která je rozpočtována na cca 17 mil. Kč (střecha nad presbytářem byla vyměněna již dříve za finanční podpory ministerstva kultury, města Cheb, karlovarského kraje a vlastních zdrojů). Proto nyní, po dokončení projektu zpřístupnění věže a krypty, začínáme plánovat dlouhodobou dárcovskou kampaň zaměřenou na současné i bývalé obyvatele Chebu, firmy a instituce doplněnou vyhledáváním dalších dotačních titulů, která by nám postupně, nejspíše po několika etapách rozložených na více let, umožnila vyřešit tento havarijní stav střechy.

Helmice věží kostela: Ohledně dalšího problému souvisejícího s celkovým stavem chrámu sv. Mikuláše, nekvalitně provedeného pokrytí nových helmic na kostelních věžích firmou Pegisan, které je příčinou vibrací a následného vyviklávání a odpadávání jednotlivých šupin břidlice především na hranách helmic v důsledku silnějšího větru, jsme v jednání s dotyčnou firmou o odstranění nedostatků bohužel (i přesto, že všechny doposud získané odborné posudky svědčí v náš prospěch) zatím příliš nepokročili. 

Následné práce a plány: Na začátku adventu plánujeme v chrámu dokončit velký vnitřní úklid (který jsme svépomocí započali 17. listopadu) a postupně zahájit zkušební provoz nejprve vnitřní lodi a postupně také přístupu do krypty a po dokončení vstupního systému i vstup na věž. Z dokončovacích prací nás pak ještě čeká instalace sítí do oken věží, dokončení kamerového systému ve věži, vyřešení systému zvonění, odvětrání krypty, zřízení adorační kaple, zpracování akustické studie celého prostoru, položení koberců a rozvinutí informačního systému. Během zimních měsíců také budeme připravovat expozici do prostor podzemní krypty, která pak bude zpřístupněna po slavnostním otevření.

Pracovní místa: Na provozní etapu projektu pak budou zřízena také dvě pracovní místa, a to tzv. "chrámový kustod" (správce kostela pověřený jeho údržbou a organizací akcí) a "vedoucí průvodců" (koordinátor dobrovolníků střídajících se ve službě zpřístupnění kostela a prodeje vstupenek).

Přístupnost objektu: Předpokládáme, že po zkušební etapě provozu bude vstup do krypty a na věž zpoplatněn, zatímco přístup do vlastního chrámu bude za dobrovolný příspěvek na údržbu kostela. Otvírací hodiny budou určeny podle počtu a možností získaných dobrovolníků. 

Financování projektu: Projekt byl původně rozpočtován na částku cca 9,3 milionu Kč a je financován z tzv. "evropských dotací" (na úhradu 85% plánovaných nákladů byla podepsána smlouva o dotaci z ROP Severozápad v rámci prioritní osy 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu; za formální chybu ve výběrovém řízení nám ROP Severozápad udělil finanční korekci ve výši 10% celkových uznatelných nákladů – tento náklad řešíme jako náhradu škody s firmou, která pro nás toto výběrové řízení zajišťovala), z příspěvku Biskupství plzeňského (dar na pokrytí povinné spoluúčasti 15%, tj. cca 1,4 mil. Kč) a z vlastních zdrojů chebské farnosti (úvěrové náklady na úvěr, který si farnost musela vzít na předfinancování akce, náklady na zpracování stavební dokumentace, náklady na vícepráce a náklady na následné a související práce mimo projekt). Celkem lze tyto další náklady pro chebskou farnost (která již před spuštěním realizační fáze projektu investovala cca 2 mil. do přípravné dokumentace, zpracování žádostí a dalších přípravných prací) odhadnout na dalších 1 až 1,5 mil. Kč, které se chystáme během 5 - 10 let získat z výnosu chrámu (za tím účelem jednáme o úvěru s plzeňským biskupstvím).

Slavnostní otevření: Slavností otevření a zahájení ostrého provozu pak plánujeme na neděli 4. dubna 2016. 

Těšíme se, že takto budeme moci nabídnout chebské veřejnosti i návštěvníkům Chebu další prostory, kde se budou moci dotknout něčeho z onoho bohatství kultury, spirituality, architektury a přírodních krás, které je nám všem společně předchozími generacemi Chebanů svěřené do správy. 

Tato tisková zpráva i případně další aktuální informace budou průběžně k dispozici na www.mikulas.farnostcheb.cz.

Mgr. Petr Hruška, Th.D.
farář Římskokatolické farnosti Cheb
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 608 656 557

Richard Preibisch
stavební technik Biskupství plzeňského
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 731 619 769

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.