Podle rubrik

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Duryňské

Projekt zpřístupnění jižní věže a krypty našeho chrámu Sv. Mikuláše a Sv. Alžběty byl v nedávných dnech úspěšně zkolaudován a momentálně probíhá schvalování závěrečné monitorovací zprávy na ROP Severozápad. To ale neznamená, že bychom mohli již nyní kostel slavnostně otevřít. To nás čeká až na jaře, nejspíše první neděli po Velikonocích. Do té doby nás čeká ještě spousta náročné, ale radostné práce a zároveň zkušební provoz nově zpřístupněných prostor. A právě ke spolupráci na tomto radostném dokončování bych vás rád tímto přizval. Co nás tedy v nejbližší době čeká?

(viz také www.mikulas.farnostcheb.cz, kde se dozvíte technické informace o rekonstrukci)

Poutně-úklidový den Svaté Alžběty 17. 11.

Svatomikulášské poutní slavnosti byly sice v našem „kostele sv. Mikuláše“ (kde je sv. Alžběta?) J většinou velmi skromné, ale přeci jen se konaly. O to více může mrzet, že jsme patřičnou pozornost většinou nevěnovali slavnosti druhé patronky našeho farního kostela, svaté Alžbětě Duryňské-Uherské, která má svátek 17. listopadu. A to bychom chtěli letos napravit.

Proto na tento den volna zvu všechny, kdo mají ruce a nohy, malé i velké, na „Poutně-úklidový den svaté Alžběty“. Sešli bychom se v devět hodin na faře, dali si něco na posilněnou a vrhli se pak do velkého úklidu kostela. V poledne nás pak čeká nějaká hutná krmě, abychom mohli pokračovat i v odpoledních hodinách. Kromě úklidu bude třeba kostel připravit ke slavení půlnoční mše svaté a ke zkušebnímu provozu od adventní doby. Celý den strávený prací bychom pak zakončili slavnostní poutní mší svatou od 17:00 v nově uklizeném kostele.

Během dne se pokusíme zajistit buď pracovní, nebo hravý (dle věku) program i pro vaše děti, abyste se případně mohli účastnit i vy, kteří byste byli jinak vázáni svou rodinou. Můžeme to zkusit proto pojmout zároveň jako takový „farní rodinný den“. Kdo by na jeho organizaci chtěl spolupracovat, prosím, přihlaste se mi co nejdříve.

Zprovoznění vstupního zádveří

Zároveň pracujeme na zprovoznění a vytápění vstupního zádveří, aby se tam mohly služby také ohřát a časem se někteří z dobrovolníků zacvičili i do ovládání monitorovacího systému a systému prodávání vstupenek (počítáme se zpoplatněním vstupu do krypty a na věž, vstup do vlastního chrámu by měl zůstat dobrovolný).

Instalace expozice do krypty

Pomalu se začíná plánovat také expozice, která bude instalovaná dole v kryptě. Před tím se ale ještě musí dokončit odvětrávání, aby tam byl sušší vzduch. Na expozici budeme pracovat přes zimu. Kdo by se o toto zajímal, přivítáme každý nápad a praktickou spolupráci.

Zprovoznění vstupu na věž

Dále momentálně řešíme také systém vstupu na věž, který bude provázán s prodejem vstupného a musí zohlednit jak bezpečnost návštěvníků, tak plynulost a ekonomičnost provozu věže.

Posílení týmu dobrovolníků

Velmi intenzivně se také chceme snažit o posílení týmu dobrovolníků, kteří by umožnili co nejširší časové rozmezí otevření kostela i v zimních měsících. Jednak po měsících provizorních provozu je po návštěvě chrámu docela hlad, jednak nám díky platbám za vícepráce a spoluúčast na projektu docela vyhladověla mikulášská pokladna a budeme muset po několik let z příjmů kostela splácet úvěr, který nám tuto akci umožnil. A právě co nejširší otevírací hodiny velmi přispějí ke zkrácení této doby splácení, protože více turistů přinese také vyšší příjmy do kostelní kasy.

Výměna střechy hlavní lodi

V zárodku jsou také plány na postupnou výměnu břidlicové střechy nad hlavní lodí, na kterou jsme již finance z evropských dotací nedostali. Pokusíme se časem spustit širší fundraisingovou akci zaměřenou jak na různé dotační tituly, tak na potomky chebských starousedlíků.

Zřízení adorační kaple

Zvažujeme buď v sakristii, nebo v zádveří, kde byla doposud zpovědní místnost, zřídit adorační kapli se svatostánkem, aby bylo možné v tichu, nerušeni turistickým provozem, adorovat po celý den.

Přizpůsobení pro „malou“ mši¨

Pokud bychom se rozhodli slavit v tomto chrámě jak nedělní, tak i všednodenní mše, budeme hledat způsob, jak pro slavení tzv. „malých“ mší ve všední den moci být shromážděni jen v presbytáři, abychom v tom malém počtu lidí nebyli tak rozptýleni do obrovského prostoru hlavní lodi. S tím pak souvisí i otázka vylepšení ozvučení, zvukového i tepelného zateplení a topení.

Tak toto je prozatím všechno. Je vidět, že na „Mikuláši“ (i na „Alžbětě“!) J je ještě práce jak na kostele. A protože to nebude zvládnutelné jen svépomocně, chystáme se také na půl úvazku zaměstnat správce („kustoda“) chrámu, který by toto vše organizačně zajišťoval a k tomu také pomáhal v chrámu organizovat různé duchovní a kulturní akce (koncerty, výstavy, setkání apod.). Ani to ale nemůže viset na jednom člověku, proto se těším, že se někteří z vás možná najdete právě v možnosti spolupracovat na správě tohoto požehnaného prostoru majícího sílu připravit mnohá srdce pro evangelium.

Těším se na to,

farář Petr

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.