Poslání a prostory chrámu sv. Mikuláše a Alžběty

Poslání a vize chrámu

Dlouhodobá vize chrámu: 

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty chceme rozvíjet jako životem naplněný farní kostel a zároveň jako duchovně-kulturní centrum města i širšího regionu.

Poslání chrámu:

Sloužit farnosti i širší veřejnosti jako PROSTOR PRO PŘIBLÍŽENÍ

  1. Sloužit chebské farnosti jako farní kostel a základní liturgický prostor
  2. Sloužit chebské farnosti jako prostor pro prezentaci svých služeb veřejnosti
  3. Sloužit širší veřejnosti jako prostor pro kulturně-duchovní setkání a události
  4. Sloužit všem jako prostor setkávání se v hloubce vztahů a duchovního poselství
  5. Sloužit jako prostor pro uchování z historického bohatství toho, co je nosné pro dnešek

Popis chrámových prostor

Věžní vyhlídka:

Stoupá se po pohodlném schodišti až do prostoru zvonice (133 schodů), odtud pak po točitém schodišti ústícím do příkřejšího závěrečného výstupu pak návštěvník vystoupá do prostoru vyhlídky (37 schodů). V mezipatrech je vždy několik židlí, kde je možné si odpočinout. Z vyhlídky je rozhled do všech světových stran, přičemž severní strana je zastíněna severní věží.

Krypta:

Do krypty návštěvník sestoupí z hlavní lodi chrámu po cca 20 úzkých schodech. Zde jsou k vidění nově zrekonstruované prostory krypty zahrnující velkou centrální místnost, tři malé místnůstky a spojovací chodbu do zazděné druhé části krypty (kde jsou pohřbené ostatky nalezené v kryptě včetně ostatků hraběnky Sidonie Šlikové). V kryptě je umístěna dlouhodobá expozice na téma pohřbívání na Chebsku a budou zde probíhat další časově omezené výstavy.

Chrámová loď:

V zadní části hlavní lodi kostela najdete „křestní kapli" se vzácnou křtitelnicí a „pohřební kapli" se sarkofágem hraběnky Sidonie Šlikové (+ 1625). Mezi nimi je prostor pro expozice a výstavy prezentující život mezi narozením a smrtí včera i dnes. V presbytáři je nově zřízena tzv. „malá loď" sloužící ke všednodenním bohoslužbám a v centrální apsidě je adorační prostor se svatostánkem. Bohatství ostatního novogotického vybavení a výzdoby chrámu a jeho dlouhé historie je prezentováno v několikajazyčných průvodcích, které jsou k zapůjčení.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Doporučujeme

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.