Provozní řád Farní knihovny

Farní knihovna je tu pro vás a její personál se vám bude snažit vyjít maximálně vstříc. Pokud však vezmete za své dále uvedené pokyny, může být radost z objevovaného bohatství křestanské literatury ještě větší.

  • Knihovna je umístěna v budově farního centra, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb.
  • Knihovna je otevřena každé úterý 14:00 až 17:30, dle možností také v neděli 10:15 až 11:00
  • Informace o případných změnách výpůjční doby budou vyvěšeny na informační nástěnce v kostelích na území farnosti.
  • Knihovna poskytuje čtenářům výpůjční, meziknihovní a informační služby zdarma, a to včetně přístupu na internet.
  • Dle Ceníku služeb jsou zpoplatněny služby spojené s registrací čtenářů, služby spojené s vymáháním, poškozením nebo náhradou vypůjčeného dokumentu, případně další poskytované služby (tisk či kopírování dokumentů v rámci autorského zákona apod.).
  • Periodicky aktualizovaný katalog knih a dalších dokumentů k vypůjčení či ke studiu je umístěn ZDE na internetových stránkách farní knihovny, je k dispozici přímo v prostorách knihovny a k nahlédnutí také na nástěnkách kostelů na území farnosti.
  • Knihy si čtenář půjčuje na dobu 4 týdnů. Datum výpůjčky je zaznamenán ve "Čtenářském listu" a v knihovnickém dokladu.
  • Výpůjčku lze prodloužit pouze 2x , celkem je tedy možné si knihu půjčit na 3 x 4 týdny.
  • V mimořádných případech se lze s knihovníkem domluvit na delším termínu, toto ale musí být oznámeno předem a zaznamenáno ve "Čtenářském listě" a v knihovnickém dokladu.
  • Nové knihy jsou získávány a evidovány průběžně, zapůjčit si je lze až po řádném označení a zaevidování.

Podrobnější směrnice naleznou zájemci v Knihovním řádu, Provozní směrnici a souvisejících dokumentech.

Farní knihovna Cheb byla zaregistrována na Ministerstvu kultury (pod evidenčním č. 6164/2005) jako „základní knihovna“ ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

V Chebu, 1. 1. 2007

 

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.